Чси Имоти > Стара Загора > Етаж от къща

ЧСИ Стара Загора

Всички имоти Етаж от къща в Стара Загора от ЧСИ

Няма резултати за Етаж от къща в Стара Загора, вижте резултати за Етаж от къща в окръжен съд Стара Загора

Етаж от къща гр. Чирпан

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: гр. Чирпан
Квадратура 112 кв.м.

Чирпан ул.Първи май № 8
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 07.01.2024 до 07.02.2024
Обявяване на: 2024-02-08
...

Етаж от къща с. Загоре

Етаж от къща с. Загоре

Цена: 37448.00 лв.

Населено място: с. Загоре
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 26.05.2023 до 26.06.2023
Обявяване на: 2023-06-27
ЖИЛИЩЕ, разположено в западната част и представляващо западната половина на двуетажна двуфамилна жилищна сграда, находяща се в с. Загоре, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, построена с отстъпено пр ...

Етаж от къща гр. Раднево

Етаж от къща гр. Раднево

Цена: 32160.00 лв.

Населено място: гр. Раднево
Квадратура 80 кв.м.

гр. Раднево, ул. Иван Г. Сакарски № 20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 26.04.2023 до 26.05.2023
Обявяване на: 2023-05-29
...

Етаж от къща гр. Раднево

Цена: 41760.00 лв.

Населено място: гр. Раднево
Квадратура 80 кв.м.

гр. Раднево, ул. Иван Г. Сакарски № 20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 20.07.2021 до 20.08.2021
Обявяване на: 2021-08-23
...

Етаж от къща гр. Стара Загора

Етаж от къща гр. Стара Загора

Цена: 48700.00 лв.

Населено място: гр. Стара Загора
Квадратура 69 кв.м.

Стара Загора, ул. Сава Силов № 79, ет. 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.06.2021 до 16.07.2021
Обявяване на: 2021-07-19
...

Етаж от къща гр. Стара Загора

Етаж от къща гр. Стара Загора

Цена: 48600.00 лв.

Населено място: гр. Стара Загора
Квадратура 69 кв.м.

гр. Стара Загора, ул. Сава Силов № 79
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 16.03.2021 до 16.04.2021
Обявяване на: 2021-04-19
46,50/330  идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 68850.503.289, находящ се в гр. Стара Загора, ул. Сава Силов номер 79, местност Възраждане, с площ 331 кв.м., съгласно схема на АГК ...

Етаж от къща гр. Чирпан

Цена: 21000.00 лв.

Населено място: гр. Чирпан
Квадратура 0 кв.м.

ул. "Антон Иванов" № 20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 12.03.2021 до 12.04.2021
Обявяване на: 2021-04-13
...

Етаж от къща ЧИРПАН

Етаж от къща ЧИРПАН

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: ЧИРПАН
Квадратура 81 кв.м.

ул. Антон Иванов 11
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
1/2 ид. част от поземлен имот, заедно със самостоятелен етаж от къща ...

Етаж от къща Мъглиж

Етаж от къща Мъглиж

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: Мъглиж
Квадратура 85 кв.м.

ул. Христо Ботев 41
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
...

Етаж от къща Хаджидимитрово

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 60 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
1/6 (една шеста) идеална част от Дворно място цялото с площ от 1567 кв. м , представляващо Урегулиран поземлен имот №ХІ-452, в квартал 42 по плана на с. Хаджи Димитрово с адрес у ...

Етаж от къща Хаджидимитрово

Етаж от къща Хаджидимитрово

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 60 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
1/6 (една шеста) идеална част от Дворно място цялото с площ от 1567 кв. м , представляващо Урегулиран поземлен имот №ХІ-452, в квартал 42 по плана на с. Хаджи Димитрово с адрес у ...

Етаж от къща РАДНЕВО

Етаж от къща РАДНЕВО

Цена: 46400.00 лв.

Населено място: РАДНЕВО
Квадратура 80 кв.м.

Раднево, ул. Иван Г. Сакарски № 20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
Поземлен имот с идентификатор № 61460.504.258, находящ се в гр. Раднево, ул. Иван Г. Сакарски № 20, с площ от 281 кв. м., с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на т ...

Етаж от къща Бузовград

Етаж от къща Бузовград

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: Бузовград
Квадратура 104 кв.м.

ул."Тунджа" №4
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Жилище, заемащо първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, представляваща северната половина от масивна сграда – близнак, построена на основание отстъпено право на строеж върху ...

Етаж от къща Бузовград

Етаж от къща Бузовград

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: Бузовград
Квадратура 104 кв.м.

ул."Тунджа" №4
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Жилище, заемащо първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, представляваща северната половина от масивна сграда – близнак, построена на основание отстъпено право на строеж върху ...

Етаж от къща ЧИРПАН

Етаж от къща ЧИРПАН

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ЧИРПАН
Квадратура 590 кв.м.

ул. "Антон Иванов" № 20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Етаж от къща Мъглиж

Етаж от къща Мъглиж

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: Мъглиж
Квадратура 85 кв.м.

ул.Христо Ботев 41
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
...

Етаж от къща Хаджидимитрово

Етаж от къща Хаджидимитрово

Цена: 12810.03 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 60 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
1/6 (една шеста) идеална част от Дворно място цялото с площ от 1567 кв. м , представляващо Урегулиран поземлен имот №ХІ-452, в квартал 42 по плана на с. Хаджи Димитрово с адрес ул. "1 ...

Етаж от къща Хаджидимитрово

Етаж от къща Хаджидимитрово

Цена: 12810.03 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 60 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
1/6 (една шеста) идеална част от Дворно място цялото с площ от 1567 кв. м , представляващо Урегулиран поземлен имот №ХІ-452, в квартал 42 по плана на с. Хаджи Димитрово с адрес у ...

Етаж от къща Хаджидимитрово

Етаж от къща Хаджидимитрово

Цена: 7100.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 90 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Масивно ЖИЛИЩЕ от 90 кв.м. по замерване със самостоятелен вход от западната страна на сградата , находящо се на І етаж в западната половина на двуетажна къща – близнак, изграде ...

Етаж от къща Шипка

Етаж от къща Шипка

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: Шипка
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
...

Етаж от къща ЧИРПАН

Етаж от къща ЧИРПАН

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: ЧИРПАН
Квадратура 590 кв.м.

ул. "Антон Иванов" № 20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Етаж от къща Хаджидимитрово

Етаж от къща Хаджидимитрово

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 90 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
Масивно ЖИЛИЩЕ от 90 кв.м. по замерване със самостоятелен вход от западната страна на сградата , находящо се на І етаж в западната половина на двуетажна къща – близнак, изграден ...

Етаж от къща Хаджидимитрово

Етаж от къща Хаджидимитрово

Цена: 14233.37 лв.

Населено място: Хаджидимитрово
Квадратура 60 кв.м.

ул."Първи май" №20
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
1/6 (една шеста) идеална част от Дворно място цялото с площ от 1567 кв. м , представляващо Урегулиран поземлен имот №ХІ-452, в квартал 42 по плана на с. Хаджи Димитрово с адрес у ...

Етаж от къща РАДНЕВО

Етаж от къща РАДНЕВО

Цена: 12960.00 лв.

Населено място: РАДНЕВО
Квадратура 80 кв.м.

ул. Иван Сакарски № 34
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
...

Евтини имоти от ЧСИ СТАРА ЗАГОРА?

Стара Загора е един от най-старите и красиви градове в България. Той съчетава богата история и култура с развита инфраструктура и икономически растеж. Това го прави привлекателно място за живеене и инвестиции, включително в недвижими имоти. ЧСИ в Стара Загора: Предимства за Инвеститори и Купувачи ЧСИ в Стара Загора предлагат разнообразие от недвижими имоти на търг, включително апартаменти с различни параметри и ценови класи. Този метод на продажба често осигурява възможност за покупка на имоти на цени, по-ниски от пазарните, което е изключително изгодно за инвеститори и жилищни купувачи. Продажба на Апартаменти в Стара Загора от Банки: Интелигентна Инвестиция Банките в Стара Загора редовно предлагат на търг апартаменти, които са предмет на изпълнителни производства. Тези обекти често идват с привлекателни цени и условия за плащане, предоставяйки интелигентни възможности за инвестиции или закупуване на дом на по-достъпна цена. Продажба на Ипотекирани Имоти от Банки в Стара Загора: Сигурност и Прозрачност Ипотекирани имоти, предлагани от банките в Стара Загора, се продават чрез процес, гарантиращ законосъобразност и прозрачност. Тези обекти представляват добре документирани възможности за покупка, които могат да осигурят сигурност на сделката и увереност на купувачите. Апартаменти в Стара Загора: Къде Комфортът Среща Инвестициите Съчетавайки традиция и модерност, апартаментите в Стара Загора са идеални за тези, които търсят уютен дом или инвестиционна възможност. Благодарение на богатата култура и активния икономически растеж, този град предоставя перфектни условия за комбиниране на комфорт и възможности за инвестиции. Заключение Имотите от ЧСИ и продажбите на апартаменти от банки в Стара Загора представляват ключ към успешни и интелигентни сделки в недвижимите имоти. Съчетанието от историческо богатство и съвременен прогрес прави този град идеална дестинация за живеене и инвестиции. За тези, които ценят уникалните възможности, предлагани от ЧСИ и банки, Стара Загора представлява страхотна възможност за изграждане на стабилна и успешна бъдещност.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Стара Загора

продажба на апартаменти в стара загора от банки продажба на апартаменти в стара загора от банки чси стара загора частен съдебен изпълнител стара загора маргарита димитрова продажба на апартаменти в стара загора от чси апартаменти от съдия изпълнител стара загора чси маргарита димитрова стара загора търгове чси стара загора имоти стара загора чси чси стара загора продажби