Чси Имоти > Стара Загора > Фабрика

ЧСИ Стара Загора

Всички имоти Фабрика в Стара Загора от ЧСИ

Няма резултати за Фабрика в Стара Загора, вижте резултати за Фабрика в окръжен съд Стара Загора

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2848655.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 3645009.90 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 3645009.90 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 3645009.90 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 4050011.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 22.09.2018 до 22.10.2018
Обявяване на: 2018-10-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 4833360.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 2018-07-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 4833360.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
Обявяване на: 2018-05-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 5370400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно п ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 62271.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 353 кв.м.

гр.Стара Загора, кв.Зора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23
...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 5685000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.11.2017 до 04.12.2017
Обявяване на: 2017-12-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 65120.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 350 кв.м.

гр.Стара Загора, кв.Зора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.08.2017 до 12.09.2017
Обявяване на: 2017-09-13
...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 6748200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.08.2017 до 11.09.2017
Обявяване на: 2017-09-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно п ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 81400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 353 кв.м.

гр.Стара Загора, кв.Зора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.06.2017 до 11.07.2017
Обявяване на: 2017-07-12
...

Фабрика Оризово

Фабрика Оризово

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: Оризово
Квадратура 287 кв.м.

с.Оризово, община Братя Даскалови
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.05.2017 до 20.06.2017
Обявяване на: 2017-06-21
...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 8435250.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 20.03.2017 до 20.04.2017
Обявяване на: 2017-04-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 6234496.83 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 15.11.2016 до 15.12.2016
Обявяване на: 2016-12-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начи ...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 107100.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 350 кв.м.

гр.Стара Загора
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.09.2016 до 03.10.2016
Обявяване на: 2016-10-04
...

Фабрика Николаево

Фабрика Николаево

Цена: 51960.24 лв.

Населено място: Николаево
Квадратура 618 кв.м.

индустриална зона
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 22.07.2016 до 22.08.2016
Обявяване на: 2016-08-23
...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 7793121.04 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 23527 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 01.08.2016 до 01.09.2016
Обявяване на: 2016-09-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.522.6103 /шест осем осем пет нула точка пет две две точка шест едно нула три/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно п ...

Фабрика Оризово

Фабрика Оризово

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: Оризово
Квадратура 287 кв.м.

с.Оризово, общ.Братя Даскалови
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.02.2016 до 29.03.2016
Обявяване на: 2016-03-30
...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 2797847.36 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 18200 кв.м.

кв. Индустриален
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 16.11.2015 до 16.12.2015
Обявяване на: 2015-12-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.523.110 по КККР одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на ПИ: гр. Стара Загора п.к. 6000, кв. Индустриален ...

Фабрика Опан

Фабрика Опан

Цена: 2100000.00 лв.

Населено място: Опан
Квадратура 2331 кв.м.

село Опан, общ.Опан
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.09.2015 до 29.10.2015
Обявяване на: 2015-10-30
...

Фабрика Ягода

Фабрика Ягода

Цена: 345600.00 лв.

Населено място: Ягода
Квадратура 2910 кв.м.

село Ягода, общ.Мъглиж
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 14.09.2015 до 14.10.2015
Обявяване на: 2015-10-15
...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 118560.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 353 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.05.2015 до 29.06.2015
Обявяване на: 2015-06-30
...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 118560.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 353 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.05.2015 до 29.06.2015
Обявяване на: 2015-06-30
...

Фабрика Хрищени

Фабрика Хрищени

Цена: 1100000.00 лв.

Населено място: Хрищени
Квадратура 7429 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.10.2014 до 17.11.2014
Обявяване на: 2014-11-18
...

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Фабрика СТАРА ЗАГОРА

Цена: 115920.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 161 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.10.2014 до 11.11.2014
Обявяване на: 2014-11-12
...

Фабрика Ягода

Фабрика Ягода

Цена: 540000.00 лв.

Населено място: Ягода
Квадратура 594 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 05.10.2014 до 05.11.2014
Обявяване на: 2014-11-06
...

Фабрика Виден

Фабрика Виден

Цена: 273000.00 лв.

Населено място: Виден
Квадратура 11330 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.08.2014 до 08.09.2014
Обявяване на: 2014-09-09
Поземлен имот с площ от 11 330 кв.м./единадасет хиляди триста и тридесет кв.м./ , находящ с в с.Виден, обл.Стара Загора, за което е отреден УПИ I /първи/ в кв.13/тринадесет/ по плана на ...

Фабрика Ягода

Фабрика Ягода

Цена: 560000.00 лв.

Населено място: Ягода
Квадратура 594 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.01.2014 до 03.02.2014
Обявяване на: 2014-02-04
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

продажба на апартаменти в стара загора от банки продажба на апартаменти в стара загора от банки чси стара загора частен съдебен изпълнител стара загора маргарита димитрова продажба на апартаменти в стара загора от чси апартаменти от съдия изпълнител стара загора чси маргарита димитрова стара загора търгове чси стара загора имоти стара загора чси чси стара загора продажби