Чси Имоти > Стара Загора > Многостаен апартамент

ЧСИ Стара Загора

Всички имоти Многостаен апартамент в Стара Загора от ЧСИ

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 71 кв.м.

ул. Стефан Караджа № 107, вх. б, ет. 1, ап. 9
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.515.422.1.9, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменен ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 130000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 124 кв.м.

бул. "Свети Патриарх Евтимий" № 155, вх. Б, ет. 1, ап. 77
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.514.98.1.78 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, деветдесет и осем, точка, едно, то ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 96 кв.м.

ул. Генерал Пашинов № 31, вх.Б, ет.6, ап.36
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 14.05.2019 до 14.06.2019
Обявяване на: 2019-06-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.501.458.4.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-1/07.01.2008г., на изпълнителния директор на АГК ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 83 кв.м.

кв.Железник бл.29 вх.А ап.19
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 27792.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Минчо Стоянов" № 1, вх. 0, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61460.504.23.4.1 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, двадесет и три, точка, четири, точка, е ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 82872.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 98 кв.м.

ул. "Генерал Столетов" № 21, ет. 5, ап. 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5383.1.3 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три, точка, ед ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 97686.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Граф Игнатиев" № 46, вх. 0, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.518.315.1.1 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет,точка, триста и петнадесет, точка, едно, точка, ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 69920.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 102 кв.м.

кв. Три чучура - север № 66, вх.А, ет.6, ап.36
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /СОС/ с идентификатор 68850.502.80.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпъ ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 87400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 102 кв.м.

кв. Три чучура - север № 66, вх.А, ет.6, ап.36
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /СОС/ с идентификатор 68850.502.80.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед РД-18-65/30.05.2008г. на Изпъ ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 96 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.501.458.4.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-1/07.01.2008г., на изпълнителния директор на АГК ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 13333.33 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 106 кв.м.

ул. Одринска епопея № 7, Вх. Б, ет. 5
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27
1/6 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.509.4081.1.50, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД 18-1/07.01.2008 г. на ИД на АГ ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 90 кв.м.

бул. Митрополит Методи Кусев № 44, ет.2, ап.5
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
1/4 ид.ч. от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.514.381.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-65/30.05.2008г., на изпълнителния д ...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 45660.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 98 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 85500.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 98 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.01.2019 до 19.02.2019
Обявяване на: 2019-02-20
...

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА

Цена: 79840.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 96 кв.м.

гр. Стара Загора, ул. "Клокотнишка битка" № 13, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

продажба на апартаменти в стара загора от банки продажба на апартаменти в стара загора от банки чси стара загора частен съдебен изпълнител стара загора маргарита димитрова продажба на апартаменти в стара загора от чси апартаменти от съдия изпълнител стара загора чси маргарита димитрова стара загора търгове чси стара загора имоти стара загора чси чси стара загора продажби