Чси Имоти > Стара Загора > Офис

ЧСИ Стара Загора

Всички имоти Офис в Стара Загора от ЧСИ

Няма резултати за Офис в Стара Загора, вижте резултати за Офис в окръжен съд Стара Загора

Офис КАЗАНЛЪК

Цена: 15371.20 лв.

Населено място: КАЗАНЛЪК
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
1/2 /една втора/ идеална част от имот с идентификатор 35167.502.5941.1.3 с площ 82 кв.м. в гр. Казанлък, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД ...

Офис КАЗАНЛЪК

Офис КАЗАНЛЪК

Цена: 59200.00 лв.

Населено място: КАЗАНЛЪК
Квадратура 88 кв.м.

ул.Старозагорска №1, ет.1 офис "С"
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
Офис "С" с площ от 87.90кв.м.,на етаж първи,гр.Казанлък,ул."Старозагорска" №1 ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 142500.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 307 кв.м.

гр. Стара Загора, ул.Цар Иван Асен II № 141, ет.0
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18
...

Офис КАЗАНЛЪК

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: КАЗАНЛЪК
Квадратура 88 кв.м.

УЛ.СТАРОЗАГОРСКА №1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 2018-09-28
ОФИС „С“ С ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО СХЕМА НА АГКК: СОС 35167.506.3529.1.51, С ПЛОЩ ОТ 87.90 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ НА КОТА +3.40 М. В ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК, ПОСТРОЕНА В ИМОТ С ПЛ. № ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 41 кв.м.

гр. Стара Загора, бул. Цар симеон Велики № 157, бл. Б, оф. 33
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 59 кв.м.

ул. Гладстон № 41
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 34 кв.м.

ул. Гладстон № 41
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК ...

Офис КАЗАНЛЪК

Офис КАЗАНЛЪК

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: КАЗАНЛЪК
Квадратура 88 кв.м.

ул. Старозагорска №1
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 2018-07-20
Офис "С" с площ от 87.9 кв.м., с административен адрес гр. Казанлък, ул. Старозагорска №1, ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 59 кв.м.

ул. Гладстон № 41, ет. 2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 2018-07-05
. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГ ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 34 кв.м.

ул. Гладстон № 41, ет. 2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 2018-07-05
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на А ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
Обявяване на: 2018-05-30
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 267 кв.м.

гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Асен II № 141
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 2018-04-24
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 41 кв.м.

гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 157, бл. Б
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 45900.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 59 кв.м.

ул. Гладстон №41, ет. 2, обект 2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 29025.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 34 кв.м.

ул. Гладстон №41, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 2018-03-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 36045.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 66 кв.м.

ул. "Света Троица" № 213-215, ет. 1, партерен
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 2018-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.510.6562.1.20 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и десет, точка, шест хиляди петстотин шестдесет и две, т ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 14713.20 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 33 кв.м.

гр. Стара Загора, кв. Индустриален, етаж 3 обект 14
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 69525.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 69 кв.м.

Свети Княз Борис I № 131 ет.2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
Обявяване на: 2018-01-30
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 27810.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 41 кв.м.

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон велики № 157, вх.Б, офис № 33
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 221000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 267 кв.м.

гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Асен № 141, ет. 0
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
Обявяване на: 2017-12-12
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 16348.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 33 кв.м.

гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ет. 3, обект 14
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
Обявяване на: 2017-12-12
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 30900.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 41 кв.м.

гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики № 157, бл.Б, офис 33
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 15.10.2017 до 15.11.2017
Обявяване на: 2017-11-16
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 51000.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 59 кв.м.

ул. Гладстон №41, ет. 2, обект 2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 32250.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 34 кв.м.

ул. Гладстон № 41, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
Обявяване на: 2017-11-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 77250.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 69 кв.м.

ул.Св. Княз Борис № 131 ет.2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 03.10.2017 до 03.11.2017
Обявяване на: 2017-11-06
...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 40050.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 66 кв.м.

ул. "Света Троица" № 213-215
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
Обявяване на: 2017-12-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.510.6562.1.20 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и десет, точка, шест хиляди петстотин шестдесет и две, т ...

Офис КАЗАНЛЪК

Офис КАЗАНЛЪК

Цена: 91200.00 лв.

Населено място: КАЗАНЛЪК
Квадратура 396 кв.м.

бул. 23-ти ПШП №11 ет.4
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 08.08.2017 до 08.09.2017
Обявяване на: 2017-09-11
СОС с идентификатор 35167.502.6359.1.36 по КККР на АГККс адрес на имота гр.Казанлък бул.23-ти ПШП №11 ет4 с площ по документ 396 кв.м. с предназначение "За офис" САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ СЕ Н ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 58200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 59 кв.м.

ул. Гладстон №41, ет. 2, ап. 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
Обявяване на: 2017-09-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 34 кв.м.

ул. Гладстон №41, ет. 2, обект 3
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 18.08.2017 до 18.09.2017
Обявяване на: 2017-09-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.127.1.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК ...

Офис СТАРА ЗАГОРА

Офис СТАРА ЗАГОРА

Цена: 64200.00 лв.

Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Квадратура 69 кв.м.

ул.Св.Княз Борис № 131 ет.2
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: 10.07.2017 до 10.08.2017
Обявяване на: 2017-08-11
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

продажба на апартаменти в стара загора от банки продажба на апартаменти в стара загора от банки чси стара загора частен съдебен изпълнител стара загора маргарита димитрова продажба на апартаменти в стара загора от чси апартаменти от съдия изпълнител стара загора чси маргарита димитрова стара загора търгове чси стара загора имоти стара загора чси чси стара загора продажби