Чси Имоти > Стара Загора > Земеделски имот

ЧСИ Стара Загора

Всички имоти Земеделски имот в Стара Загора от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Стара Загора, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Стара Загора

Земеделски имот с. Опълченец

Цена: 26280.00 лв.

Населено място: с. Опълченец
Квадратура 6520 кв.м.

село Опълченец, община Братя Даскалови
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 12.02.2024 до 12.03.2024
Обявяване на: 2024-03-13
...

Земеделски имот с. Стрелец

Земеделски имот с. Стрелец

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: с. Стрелец
Квадратура 4359 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.01.2024 до 15.02.2024
Обявяване на: 2024-02-16
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Стрелец, общ. Стара Загора, за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  VI-36, 37 от квартал 21 по ПУП на с. Стрелец, у ...

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 1020 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 13.11.2023 до 13.12.2023
Обявяване на: 2023-12-14
Масивна селскостопанска сграда, представляваща „КРАВАРНИК“ с разгъната застроена площ от 1020 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ.Братя Даскалови, обл ...

Земеделски имот с. Партизанин

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 104 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 13.11.2023 до 13.12.2023
Обявяване на: 2023-12-14
Масивна сграда, представляваща „ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА“ с разгъната застроена площ от 104 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ.Братя Даскалови, обл. Ста ...

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 5120.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 420 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 13.11.2023 до 13.12.2023
Обявяване на: 2023-12-14
1/2 идеална част от масивна селскостопанска сграда, представляваща „ВОЛОВАРНИК“ с разгъната застроена площ от 420 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ. ...

Земеделски имот с. Манолово

Земеделски имот с. Манолово

Цена: 424.00 лв.

Населено място: с. Манолово
Квадратура 766 кв.м.

село Манолово, община Павел баня
Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 47101.6.56 (четиридесет и седем хиляди сто и едно, точка, шест, точка, петдесет и шест), с. Манолово, общ. Павел баня, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кад ...

Земеделски имот с. Малко Тръново

Цена: 15519.60 лв.

Населено място: с. Малко Тръново
Квадратура 720 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 04.09.2023 до 04.10.2023
Обявяване на: 2023-10-05
...

Земеделски имот с. Стрелец

Земеделски имот с. Стрелец

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: с. Стрелец
Квадратура 4359 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 28.07.2023 до 28.08.2023
Обявяване на: 2023-08-29
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Стрелец, общ. Стара Загора, за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  VI-36, 37 от квартал 21 по ПУП на с. Стрелец, у ...

Земеделски имот с. Партизанин

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 450 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 04.09.2023 до 04.10.2023
Обявяване на: 2023-10-05
Масивна селскостопанска сграда, представляваща „ТЕЛЧАРНИК“ с разгъната застроена площ от 450 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ.Братя Даскалови, обл. ...

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 104 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 04.09.2023 до 04.10.2023
Обявяване на: 2023-10-05
Масивна сграда, представляваща „ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА“ с разгъната застроена площ от 104 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ.Братя Даскалови, обл. Ста ...

Земеделски имот с. Пряпорец

Земеделски имот с. Пряпорец

Цена: 10954.70 лв.

Населено място: с. Пряпорец
Квадратура 8298 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
Обявяване на: 2023-06-30
Поземлен имот с идентификатор 58743.20.12, находящ се в с. Пряпорец, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД‑18‑889/12.12.2017 г. ...

Земеделски имот с. Партизанин

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 450 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 26.05.2023 до 26.06.2023
Обявяване на: 2023-06-27
Масивна селскостопанска сграда, представляваща „ТЕЛЧАРНИК“ с разгъната застроена площ от 450 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ.Братя Даскалови, обл. ...

Земеделски имот с. Партизанин

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 288000.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 1020 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 26.05.2023 до 26.06.2023
Обявяване на: 2023-06-27
Масивна селскостопанска сграда, представляваща „КРАВАРНИК“ с разгъната застроена площ от 1020 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ.Братя Даскалови, обл ...

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 104 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 26.05.2023 до 26.06.2023
Обявяване на: 2023-06-27
Масивна сграда, представляваща „ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА“ с разгъната застроена площ от 104 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ.Братя Даскалови, обл. Ста ...

Земеделски имот с. Партизанин

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 17600.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 26.05.2023 до 26.06.2023
Обявяване на: 2023-06-27
Селскостопанска сграда, представляваща „СЕНОВАЛ И ФГФ /фуражомелка/“ с разгъната застроена площ от 500 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ.Братя Даска ...

Земеделски имот с. Партизанин

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: с. Партизанин
Квадратура 420 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 26.05.2023 до 26.06.2023
Обявяване на: 2023-06-27
1/2 идеална част от масивна селскостопанска сграда, представляваща „ВОЛОВАРНИК“ с разгъната застроена площ от 420 кв.м., построена в държавно дворно място, находящо се в с.Партизанин, общ. ...

Земеделски имот с. Турия

Земеделски имот с. Турия

Цена: 4425.60 лв.

Населено място: с. Турия
Квадратура 4800 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 27.04.2023 до 29.05.2023
Обявяване на: 2023-05-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73451.622.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Турия, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора, одобрени със заповед РД-18-1438/07.08.2018г. на Изпълнителни ...

Земеделски имот с. Малко Тръново

Земеделски имот с. Малко Тръново

Цена: 15519.60 лв.

Населено място: с. Малко Тръново
Квадратура 720 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 24.03.2023 до 24.04.2023
Обявяване на: 2023-04-25
...

Земеделски имот с. Малко Тръново

Земеделски имот с. Малко Тръново

Цена: 15519.60 лв.

Населено място: с. Малко Тръново
Квадратура 814 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 24.03.2023 до 24.04.2023
Обявяване на: 2023-04-25
...

Земеделски имот с. Стрелец

Земеделски имот с. Стрелец

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: с. Стрелец
Квадратура 4359 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Стрелец, общ. Стара Загора, за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  VI-36, 37 от квартал 21 по ПУП на с. Стрелец, у ...

Земеделски имот с. Стрелец

Земеделски имот с. Стрелец

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: с. Стрелец
Квадратура 5488 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Стрелец, общ. Стара Загора, за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  VI-36, 37 от квартал 21 по ПУП на с. Стрелец, у ...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 3200.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 440 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 110 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 252 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 505 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 505 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 1398 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Земеделски имот с. Тулово

Земеделски имот с. Тулово

Цена: 12450.00 лв.

Населено място: с. Тулово
Квадратура 1560 кв.м.


Окръжен съд: Стара Загора
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Евтини имоти от ЧСИ СТАРА ЗАГОРА?

Стара Загора е един от най-старите и красиви градове в България. Той съчетава богата история и култура с развита инфраструктура и икономически растеж. Това го прави привлекателно място за живеене и инвестиции, включително в недвижими имоти. ЧСИ в Стара Загора: Предимства за Инвеститори и Купувачи ЧСИ в Стара Загора предлагат разнообразие от недвижими имоти на търг, включително апартаменти с различни параметри и ценови класи. Този метод на продажба често осигурява възможност за покупка на имоти на цени, по-ниски от пазарните, което е изключително изгодно за инвеститори и жилищни купувачи. Продажба на Апартаменти в Стара Загора от Банки: Интелигентна Инвестиция Банките в Стара Загора редовно предлагат на търг апартаменти, които са предмет на изпълнителни производства. Тези обекти често идват с привлекателни цени и условия за плащане, предоставяйки интелигентни възможности за инвестиции или закупуване на дом на по-достъпна цена. Продажба на Ипотекирани Имоти от Банки в Стара Загора: Сигурност и Прозрачност Ипотекирани имоти, предлагани от банките в Стара Загора, се продават чрез процес, гарантиращ законосъобразност и прозрачност. Тези обекти представляват добре документирани възможности за покупка, които могат да осигурят сигурност на сделката и увереност на купувачите. Апартаменти в Стара Загора: Къде Комфортът Среща Инвестициите Съчетавайки традиция и модерност, апартаментите в Стара Загора са идеални за тези, които търсят уютен дом или инвестиционна възможност. Благодарение на богатата култура и активния икономически растеж, този град предоставя перфектни условия за комбиниране на комфорт и възможности за инвестиции. Заключение Имотите от ЧСИ и продажбите на апартаменти от банки в Стара Загора представляват ключ към успешни и интелигентни сделки в недвижимите имоти. Съчетанието от историческо богатство и съвременен прогрес прави този град идеална дестинация за живеене и инвестиции. За тези, които ценят уникалните възможности, предлагани от ЧСИ и банки, Стара Загора представлява страхотна възможност за изграждане на стабилна и успешна бъдещност.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Стара Загора

продажба на апартаменти в стара загора от банки продажба на апартаменти в стара загора от банки чси стара загора частен съдебен изпълнител стара загора маргарита димитрова продажба на апартаменти в стара загора от чси апартаменти от съдия изпълнител стара загора чси маргарита димитрова стара загора търгове чси стара загора имоти стара загора чси чси стара загора продажби