Многостаен апартамент в ВАРНА за 222460.40 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 222460.40 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 135 кв.м.
  Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
  Обявяване: 2019-07-12
  Адрес: гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Околчица“ № 8, ет.5, ап.8
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1506.116.1.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008г./10.11.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-2873/03.11.2011г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА, адрес на имота: гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Околчица“ № 8, ет.5, ап.8, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1506.116, предназначение на самостоятелния обект: „Жилище, апартамент“, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 135.40кв.м., прилежащи части: Избено помещение № 6 с площ 9.40кв.м., ½ ид.ч. от таванско помещение с площ 109.20кв.м. и 19.0837% ид.ч. от об.ч., ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 10135.1506.116.1.6, 10135.1506.116.1.7, над обекта – няма, съгласно справка по Кадастралната карта на СГКК гр.Варна, а съгласно описание в Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията гр.Варна, Дв.вх.рег.№3284/25.04.1995г., акт № 124, том 13/1995г., представлява АПAPTАМEНТ № 8/осем/, находящ се на 5-ти мансарден етаж в жилищна сграда, улица “Околчица” № 8/осем/, град Варна, състоящ се от: три спални, хол-трапезария, кухня, две бани с тоалетни, две северни тераси, южна тераса, таванско помещение, с обща площ 135.40 кв.м. ведно с избено помещение № 6/шест/, с площ 9.40кв.м., заедно с ½ /една втора/ ид.част от таванското помещение на сградата, цялото с площ 109.20кв.м., както и 19.0837% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо имот пл.№ 7/седем/ кв.121 /сто двадесет и едно/ по плана на 7/седми/ подрайон на гр.Варна, цялото с площ 221кв.м. /двеста двадесет и един/.

Продава Многостаен апартамент в ВАРНА за 222460.40 лв. на търг от ЧСИ