Чси Имоти > Варна > Двустаен апартамент

ЧСИ Варна

Всички имоти Двустаен апартамент в Варна от ЧСИ

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.

кв."Виница", местност "Липов кладенец"
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 2019-08-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №10135.2573.396.1.7 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин седемдесет и три, точка, триста деветдесет и шест, точка, едн ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 23456.70 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 45 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1, ет. 1,
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Апартамент № 1 с идентификатор 10135.51.14.2.2 с площ от 45,03 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1, ет. 1, който се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 104000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 68 кв.м.

р. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
1. Апартамент № А-6-1 с идентификатор № 10135.513.187.9.27 с площ от 67,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2, състоящ се ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 53040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 66 кв.м.

КК ЧАЙКА
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Изпълнително дело №: 20117110400728 Изходящ №: 16088 / 20.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 71200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 72 кв.м.

кв.Виница,ул. Свети Константин и Елена 40
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 55840.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

М-СТ АЛЕН МАК
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
Изпълнително дело №: 20187110400381 Изходящ №: 15565 / 17.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 52800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 40 кв.м.

ул.Стара планина № 33, ет.5
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 39466.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 106 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
4/6 идеални части от самостоятелен обект с идентификатор 10135.5503.19.1.4, находящ се в гр.Варна, ул.Калач № 9, ет.З, самосотятелният обект се намира в сграда № I, предназначение : Жилищ ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 24300.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

ул. "Света Мина" 20
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/ с идентификатор № 10135.2575.1365.1.28 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, седем, пет, точка, едно, три, шест, пет, точка, едно, точка, две, осем/, п ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 49320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 85 кв.м.

кв.Св. Иван Рилски, бл.58, вх.А
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
1/2 /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 6, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, обл. Варна, кв. "Св, Иван Рилски" блок 58, вх. А, разположен на втори жилищен етаж, с площ от 84.7 ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 76500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 59 кв.м.

УЛ. ИВАЙЛО 68 ЕТ 1 АП 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
Изпълнително дело №: 20167110401167 Изходящ №: 13105 / 22.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 111200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 85 кв.м.

гр.Варна, ж.к.Бриз, м-ст Свети Никола №122
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 73 кв.м.

гр.Варна, ж.к.Бриз, м-ст Свети Никола №122
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 76520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 74 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Обект, находящ се в жилищна сграда, построена в ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 707 кв.м., в гр. Варна, ж.к. „Възраждане", ул. „Поп Димитър" № 5, съставляващо УПИ IV - 879, попадащо в 3 микро ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 28224.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 59 кв.м.

КВ.ВИНИЦА, УЛ. СВЕТА МИНА 20 ВХ 1 ЕТ 1 АП 5
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
Изпълнително дело №: 20137110400624 Изходящ №: 11984 / 08.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.

КВ.ВИНИЦА, УЛ. СВЕТА МИНА 20 ВХ 1 ЕТ 1 АП 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
Изпълнително дело №: 20137110400624 Изходящ №: 11983 / 08.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 95040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 70 кв.м.

УЛ. Д-Р БОРИС ОКС 1 ЕТ 4 АП 9
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
Изпълнително дело №: 20157110400304 Изходящ №: 12492 / 14.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 36 кв.м.

ж.к. Владислав Варненчик бл.27, ет.14, ап.68
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
АПАРТАМЕНТ №68, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4504.334.4.68, находящ се в сграда № 4 в поземлен имот с идентификатор 10135.4504.334 по кадастрална карта ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 50118.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.3515.1856.1.14, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-6 ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 75708.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

гр.Варна, ул.”Роза” 29А, вх.В, ет.4
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2553.768.1.78, представляващ Апартамент № 78, находящ се в гр.Варна, ул.”Роза” 29А, вх.В, ет.4, със застроена площ от 65,28 кв.м., състо ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 26063.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 45 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
Апартамент № 1 с идентификатор 10135.51.14.2.2 с площ от 45,03 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1, ет. 1, който се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 110700.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 68 кв.м.

гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
1. Апартамент № А-6-1 с идентификатор № 10135.513.187.9.27 с площ от 67,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2, състоящ се о ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 74880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

ул.Роза №29, ет.4
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 96525.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 62 кв.м.

УЛ. НАЧО НАЧЕВ 4 ЕТ 1 АП 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
Изпълнително дело №: 20177110400252 Изходящ №: 7757 / 25.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 127950.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 72 кв.м.

УЛ. ПРИЛЕП, № 7 АП 105
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
Изпълнително дело №: 20177110400252 Изходящ №: 7758 / 25.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – г ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

гр. Варна, кв. Виница, ул. Св. Мина 20
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/ с идентификатор № 10135.2575.1365.1.28 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, седем, пет, точка, едно, три, шест, пет, точка, едно, точка, две, осем/, п ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 9419.99 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 61 кв.м.

ж.к. Младост бл.103, вх.2
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
1/6 /една шеста/ ид. ч. от АПАРТАМЕНТ № 128 /сто двадесет и осем/, находящ се в гр. Варна, Варненска област, кв. "Младост" бл. 103 /сто и три/, вх. 2 /втори/, състоящ се от две стаи, кухня ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 56960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 51 кв.м.

м-ст Ален мак, ПИ 962
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
АПАРТАМЕНТ № 3 /три/ с площ от 50.55 /петдесет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., с идентификатор 10135.2515.962.2.3 /едно нула едно три пет точка две пет едно пет точка девет шест две точ ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 85000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 59 кв.м.

УЛ. ИВАЙЛО 68 ЕТ 1 АП 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
Изпълнително дело №: 20167110401167 Изходящ №: 5223 / 22.02.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 31360.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 59 кв.м.

УЛ. СВЕТИ МИНА 20
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
Изпълнително дело №: 20137110400624 Изходящ №: 5524 / 26.02.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – г ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.

УЛ. СВЕТИ МИНА 20 ВХ 1 ЕТ 1 АП 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
Изпълнително дело №: 20137110400624 Изходящ №: 5523 / 26.02.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 40960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 48 кв.м.

гр Варна, ул. „Ивац” № 22, 22а и 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, изграден в жилищна сграда, включваща два входа /две жилищни тела- Блок 1 и Блок 2/, находяща се в гр Варна, ул. „Ивац” № 22, 22а и 24, построена в УПИ № XII-522, 523, ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.

гр. Варна, община Варна, oбласт Варненска, ул. „Константин Илиев” – 25
Окръжен съд: Варна
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2575.1428.1.13, представляващ по документ за собственост АПАРТАМЕНТ № 13, находящ се в гр. Варна, община Варна, oбласт Варненска, ул. „К ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 96400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
АПАРТАМЕНТ № 11, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, жк Чайка бл. 27, вх.Д, на втори етаж, със застроена площ 56,19кв.м.състоящ се от дневна, кухня, спалня,баня-тоалет, коридор с ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 88880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.

Гладстон 1, вх. Г, ет. 7, ап. 121
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
АПАРТАМЕНТ 121 (сто двадесет и едно), находящ се на седми етаж на жилищната сграда, построена в град Варна, община Варна, област варненска, район Приморски, на улица Гладстон №1 (едно), вх ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 123000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 68 кв.м.

гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
1. Апартамент № А-6-1 с идентификатор № 10135.513.187.9.27 с площ от 67,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2, състоящ се от: ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 26063.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 45 кв.м.

гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1, ет. 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
Апартамент № 1 с идентификатор 10135.51.14.2.2 с площ от 45,03 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров“ № 1, ет. 1, който се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 57301.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 48 кв.м.

ул. Фантазия 12
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.03.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
На осн.354, ал. 2 от ГПК ПРОДАНАТА СЕ ОТНАНСЯ САМО ЗА СЪДЕЛИТЕЛИТЕ РАЛИЦА КАЛЧЕВА ВЛАДОВСКА И ДАФИНКА САВОВА ВАСИЛЕВА. АПАРТАМЕНТ № 5 /ПЕТ/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с иденти ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 67 кв.м.

гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 402, вх.13, ет.2, ап.258
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22
АПАРТАМЕНТ №258 /двеста петдесет и осем/, с идентификатор № 10135.4502.89.6.6 /едно, нула, едно, три, пет, точка, четири, пет, нула, две, точка, осем, девет, точка, шест, точка, шест/, по ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 88880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.

Гладстон 1, вх. Г, ет. 7, ап. 121
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20
АПАРТАМЕНТ 121 (сто двадесет и едно), находящ се на седми етаж на жилищната сграда, построена в град Варна, община Варна, област варненска, район Приморски, на улица Гладстон №1 (едно), вх ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 30667.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21
½ от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.80.6.14, Гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2 ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 61335.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 59 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21
½ от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.80.6.14, Гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2 ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 75200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 61 кв.м.

ж.к. Младост бл.115, вх.6, ет.7
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 82000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

ул. "Георги Бакалов" 1, бл. 17, вх. 7
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
АПАРТАМЕНТ № 84, находящ се в гр. Варна, ул. „Г. Бакалов“ № 1, бл. 17, вход 7, етаж II, състоящ се от антре, дневна, спалня, кухня, баня – тоалет и балкон, със застроена площ 57.23 кв. м. ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 30600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 37 кв.м.

гр. Варна, ул. „Катя Папазова“ № 19 ет. 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
Апартамент № 9 с идентификатор № 10135.2571.235.1.9 с площ от 37,09 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Катя Папазова“ № 19 ет. 3, състоящ се от: кухня-дневна, спалня, баня-тоалет и балк ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 51 кв.м.

ул.Младежка бл.38, ет.2, ап.11
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
1/2 /една втора/ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.3515.1856.1.11 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точка, хиляда осем ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 83200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

ул.Роза № 29, ет.4, ап.78
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 126960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 69 кв.м.

гр. Варна, ул. Селиолу 46, вх. Б, ап. 16
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №16 /шестнадесет/, с идентификатор № 10135.2556.335.2.104 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, три, три, пет, точка, две, точка, ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 126960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 69 кв.м.

гр. Варна, ул. Селиолу 46, вх. Б, ап.12
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.2556.335.2.100 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, три, три, пет, точка, две, точка, ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 124320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 69 кв.м.

гр. Варна, ул. Селиолу 46, вх. Б, ап.8
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №8 /осем/, с идентификатор № 10135.2556.335.2.96 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, три, три, пет, точка, две, точка, девет, ш ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 146080.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 78 кв.м.

гр. Варна, ул. "Селиолу" 46
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - АПАРТАМЕНТ №11 /единадесет/, с идентификатор № 10135.2556.335.2.99 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, три, три, пет, точка, две, точка, д ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 103680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 85 кв.м.

гр.Варна, ж.к.Бриз, м-ст Свети Никола №122
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 73 кв.м.

гр.Варна, ж.к.Бриз, м-ст Свети Никола №122
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 84120.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

гр.Варна, ул.”Роза” 29А, вх.В, ет.4
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2553.768.1.78, представляващ Апартамент № 78, находящ се в гр.Варна, ул.”Роза” 29А, вх.В, ет.4, със застроена площ от 65,2 ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 65704.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 58 кв.м.

ул. Карнги 10
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
Обявяване на: 2019-03-14
АПАРТАМЕНТ № 1 /ЕДНО/, разположен на втори /първи жилищен/ етаж, с площ от 58.18 кв.м. /петдесет и осем цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, състоящ се по архитектурен проект от: вх ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

гр. Варна, ул. "Света Мина" 20
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/ с идентификатор № 10135.2575.1365.1.28 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, седем, пет, точка, едно, три, шест, пет, точка, едно, точка, две, осем/, п ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 63000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 52 кв.м.

УЛ.АКАД.МЕТОДИ ПОПОВ, 5 ЕТ 2 АП 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.01.2019 до 13.02.2019
Обявяване на: 2019-02-14
Изпълнително дело №: 20167110400343 Изходящ №: 32609 / 19.12.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 63040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 68 кв.м.

гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.01.2019 до 13.02.2019
Обявяване на: 2019-02-14
1. Апартамент № А-6-1 с идентификатор № 10135.513.187.9.27 с площ от 67,50 кв.м., находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, к-с „Иглика - 1“, х-л „Иглика“, вх. А, ет. 2, състоящ се от ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 54480.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 48 кв.м.

ул. Фантазия 12
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
АПАРТАМЕНТ № 5 /ПЕТ/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10135.3515.711.2.5 /едно нула едно три пет точка три пет едно пет точка седем едно едно точка две точка пет/, находя ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 58500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 54 кв.м.

гр. Варна, община Варна, oбласт Варненска, ул. „Константин Илиев” – 25
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2018 до 23.01.2019
Обявяване на: 2019-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2575.1428.1.13, представляващ по документ за собственост АПАРТАМЕНТ № 13, находящ се в гр. Варна, община Варна, oбласт Варненска, ул. „К ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 208800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 125 кв.м.

кв. Галата, ул. "Боровец" № 50
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 208800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 125 кв.м.

ул. "Боровец" № 50
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 49240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 63 кв.м.

гр. Варна, район Аспарухово, квартал "Галата" м-ст "Зеленика"
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор номер 10135.5545.226.1.4 (едно нула едно три пет точка пет пет четири пет точка две две шест точка едно четири), по кадастрална карта и кадастр ...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 95200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 71 кв.м.

ул.Анна Феликсова № 16, вх.7, ет.5
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 43 кв.м.

ул.Стара планина № 33
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 40 кв.м.

ул.Стара планина № 33
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
...

Двустаен апартамент ВАРНА

Двустаен апартамент ВАРНА

Цена: 61848.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 61 кв.м.

м-ст Ваялар, ул. шеста 21
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
Обявяване на: 2019-01-22
АПАРТАМЕНТ № 5 (пет) на първи етаж в сграда № 1 (едно), построена в гр.Варна, олщина Варна, вилна зона "Ваялар", ул. "Шеста" № 21 (двадесет и едно), състоящ се от коридор, баня-тоалет, ку ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна