Чси Имоти > Варна > Мезонет

ЧСИ Варна

Всички имоти Мезонет в Варна от ЧСИ

Мезонет ВАРНА

Цена: 90380.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 144 кв.м.

ул. Роза №23 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.403.1.15 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, четиристотин и три, точка, едно, точк ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 54400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 236 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
1/2 идеални части от недвижим имот, а именно : МЕЗОНЕТ на трети и четвърти жилищни етажи и жилищна сграда, изградена в дворно място , цялото с площ 236 /двеста тридесет и шест/ кв.м, нахо ...

Мезонет ВАРНА

Цена: 36273.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

УЛ. КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
Изпълнително дело №: 20107110402130 Изходящ №: 12640 / 15.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Мезонет ВАРНА

Цена: 78800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
Изпълнително дело №: 20157110400588 Изходящ №: 11909 / 08.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Мезонет ВАРНА

Цена: 137721.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 108 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, мезонетен тип на 6 /шести/ терасовиден и мансарден етаж, находящ се в жилищна сграда в град Варна, Община Варна, местност Свети Никола 105А /сто и пет А/, със ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 100422.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 144 кв.м.

ул. Роза №23 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.04.2019 до 29.05.2019
Обявяване на: 2019-05-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.403.1.15 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, четиристотин и три, точка, едно, точк ...

Мезонет ВАРНА

Цена: 40304.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

УЛ. КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
Изпълнително дело №: 20107110402130 Изходящ №: 7733 / 25.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 111580.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 144 кв.м.

ул. Роза 23 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.403.1.15 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, четиристотин и три, точка, едно, точк ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 150000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 165 кв.м.

ул. Тодор Димов 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
30,93 кв. м. ид.ч. ОТ ПАРЦЕЛ С идентификатор 10135.2556.344 (едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка три четири четири). С адрес на поземления имот гр. Варна, ул. Тодор Д ...

Мезонет ВАРНА

Цена: 153024.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 108 кв.м.

Свети Никола 105 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, мезонетен тип на 6 /шести/ терасовиден и мансарден етаж, находящ се в жилищна сграда в град Варна, Община Варна, местност Свети Никола 105А /сто и пет А/, със ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 162240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 148 кв.м.

УЛ. ФЕЛИКС КАНИЦ 12-14 ЕТ 6 АП 15
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
Изпълнително дело №: 20157110400363 Изходящ №: 32817 / 20.12.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 37065.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 110 кв.м.

УЛ.КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.01.2019 до 13.02.2019
Обявяване на: 2019-02-14
Изпълнително дело №: 20107110402130 Изходящ №: 32551 / 18.12.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Мезонет ВАРНА

Цена: 74520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 119 кв.м.

М-СТ ФАТРИКО ДЕРЕ
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.01.2019 до 13.02.2019
Обявяване на: 2019-02-14
Изпълнително дело №: 20157110400588 Изходящ №: 32796 / 20.12.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Мезонет ВАРНА

Мезонет ВАРНА

Цена: 202000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 390 кв.м.

ул.Никола Корчев № 14
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
1/2 /една втора/ ид.ч. от АПАРТАМЕНТ № 3 /три/ - мезонет, със застроена площ от 195,00 /сто деветдесет и пет/ кв.м. на първо ниво и 195,00 /сто деветдесет и пет/ кв.м. на второ ниво, разпо ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна