Чси Имоти > Варна > Земеделска земя

ЧСИ Варна

Всички имоти Земеделска земя в Варна от ЧСИ

Земеделска земя ВАРНА

Цена: 11520.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 4000 кв.м.

землището на гр. Варна м-ст Под курията
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
4000/25000 ид. ч. (четири хиляди наклонена черта двадесет и пет хиляди) идеални части от имот с идентификатор 10135.4061.11 (едно нула едно три пет точка четири нула шест едно точка едно е ...

Земеделска земя ВАРНА

Земеделска земя ВАРНА

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 4000 кв.м.

землището на гр. Варна м-ст Под курията
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
4000/25000 ид. ч. (четири хиляди наклонена черта двадесет и пет хиляди) идеални части от имот с идентификатор 10135.4061.11 (едно нула едно три пет точка четири нула шест едно точка едно е ...

Земеделска земя ВАРНА

Земеделска земя ВАРНА

Цена: 40160.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2125 кв.м.

м-ст Таушан тепе
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
½ (една втора) идеална част от Поземлен имот с идентифиатор 10135.2039.190, лозе, с площ от 4251 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. Виница, м-ст Таушан тепе. За повече информация виж ска ...

Земеделска земя ВАРНА

Земеделска земя ВАРНА

Цена: 22760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 10430 кв.м.

кв.Галата, м-ст Чок бунар
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
1/2 /една втора/ идеална част от 5/9 /пет девети/ идеална част от НИВА, цялата с площ от 10.430 дка /десет декара четиристотин и тридесет кв.м./ по решение на ПК Варна, а по скица с площ о ...

Земеделска земя ВАРНА

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 3000 кв.м.

м-ст Кокарджа
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
НЕДВИЖИМ ИМОТ представляващ земеделска земя, НИВА, находяща се в гр. Варна, кв. Галата, местност "Кокарджа", с площ от 3000 (три хиляди) кв.м., с идентификатор 10135.5056.32 (едно ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна