Чси Имоти > Варна > Ателие, Таван

ЧСИ Варна

Всички имоти Ателие, Таван в Варна от ЧСИ

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 104040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.

ул. Черни връх 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Ателие №1 (едно), находящо се в жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. Черни връх №8 (осем), разположено на полуподземен етаж, първи етаж и втори етаж, със застроена п ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 83 кв.м.

ул. Тодор Димов 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.07.2019 до 24.08.2019
Обявяване на: 2019-08-25
30,93 кв. м. ид.ч. от ПАРЦЕЛ с идентификатор 10135.2556.344 (едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка три четири, четири) находящи се в гр. Варна, ул. Тодор Димов № 24 /дв ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 83 кв.м.

ул. Тодор Димов 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
30,93 кв. м. ид.ч. от ПАРЦЕЛ с идентификатор 10135.2556.344 (едно нула едно три пет точка две пет пет шест точка три четири, четири) находящи се в гр. Варна, ул. Тодор Димов № 24 /двадесет ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 59200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Недвижим имот с идентификатор 10135.2515.3162.1.9, представляваш Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находяща се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, г ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 8820.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

АТЕЛИЕ № 2, във вход № 2 на трети етаж, в сграда, изградена на етап „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски”, кв. „Виница” в УПИ ХХІХ – 961 – а, кв. 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 2019-06-25
АТЕЛИЕ № 2, във вход № 2 на трети етаж, в сграда, изградена на етап „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски”, кв. „Виница”, ул. „Св. Мина“ № 20 в УПИ ХХІХ – 96 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 46584.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 32 кв.м.

УЛ. КРЕПОСТНА 10
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
Изпълнително дело №: 20137110400160 Изходящ №: 12655 / 15.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 31856.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.

ул. Хан Кубрат 7а, ет. 6
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
1/2 /една втора/ идеална част от ТАВАНСКА СТАЯ №2 /две/ и ТАВАНСКА СТАЯ №3 /три/, представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3515.751.3.17 /едно, нула, едно, три, пе ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

Изгрев
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
Ателие No 3 (три), находящо се на подземен етаж на жилищна сграда в град Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Изгрев, район Приморски, със застроена площ от 56.50 кв.м. (петдесет и шест ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 115600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.

ул. Черни връх №8
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.04.2019 до 29.05.2019
Обявяване на: 2019-05-30
Ателие №1 (едно), находящо се в жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. Черни връх №8 (осем), разположено на полуподземен етаж, първи етаж и втори етаж, със застроена п ...

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 30600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.

гр. Варна, ул. "Христина Хранова" № 9, ет. 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
1 / 2 ид.ч. от Таван 1 с идентификатор № 10135.2563.377.1.12 с площ от 78,80 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. "Христина Хранова" № 9, ет. 4, състояща се от: пет тавански помещения, бан ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 51760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 32 кв.м.

УЛ. КРЕПОСТНА № 10
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
Изпълнително дело №: 20137110400160 Изходящ №: 7728 / 25.03.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 9800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

АТЕЛИЕ № 2, във вход № 2 на трети етаж, в сграда, изградена на етап „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски”, кв. „Виница” в УПИ ХХІХ – 961 – а, кв. 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
АТЕЛИЕ № 2, във вход № 2 на трети етаж, в сграда, изградена на етап „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски”, кв. „Виница”, ул. „Св. Мина“ № 20 в УПИ ХХІХ – 96 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 66960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 01.02.2019 до 01.03.2019
Обявяване на: 2019-03-02
Недвижим имот с идентификатор 10135.2515.3162.1.9, представляващ Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находища се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, г ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 27830.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 24 кв.м.

гр. Варна, ул. Полковник Свещаров 14, ет.1, ателие 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22
АТЕЛИЕ №2 /две/, с идентификатор № 10135.2556.74.1.18 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, седемдесет и четири, точка, едно, точка, едно, осем/, по кадастралнат ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
АТЕЛИЕ № 1 (едно), разположено на първи етаж в жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, област Варна, кв.Аспарухово, ул."Злетово"№32 (тридесет и две), включващо сервизно помещение, със зас ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 115 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №10135.2575.951.6.1/едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка девет пет едно точка шест точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 70614.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 63 кв.м.

гр.Варна, бул.Мария Луиза № 8, ет.6
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 11016.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

АТЕЛИЕ № 2, във вход № 2 на трети етаж, в сграда, изградена на етап „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски”, кв. „Виница” в УПИ ХХІХ – 961 – а, кв. 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
АТЕЛИЕ № 2, във вход № 2 на трети етаж, в сграда, изградена на етап „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски”, кв. „Виница”, ул. „Св. Мина“ № 20 в УПИ ХХІХ – 96 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 55 кв.м.

гр. Варна, п.к. 9000, СО „Пчелина”, етаж: -1
Окръжен съд: Варна
Срок: 23.12.2018 до 23.01.2019
Обявяване на: 2019-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.3506.1594.1.15, находящ се в гр. Варна, Община Варна, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна