Чси Имоти > Варна > Ателие, Таван

ЧСИ Варна

Всички имоти Ателие, Таван в Варна от ЧСИ

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 315912.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 296 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 315912.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 296 кв.м.

гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. 3, ателие 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 43920.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.

Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находяща се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, гр.Варна
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Недвижим имот с идентификатор 10135.2515.3162.1.9, представляващ Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находяща се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, гр ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 61200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 65 кв.м.

ул. Невен
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Ателие No 3 (три), находящо се на подземен етаж на жилищна сграда в град Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Изгрев, район Приморски, със застроена площ от 56.50 кв.м. (петдесет и шест ...

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 54936.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 39 кв.м.

ул. Д-р Борис Окс №11
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
ОБЕДИНЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛВАТ КАТО ЖИЛИЩЕ. За преустройството няма издадени строителни книжа. Обособени са следните помещения: входно антре с достъп от двора, общо поме ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 131760.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.

м-ст Салтанат №81, ет.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
...

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 46512.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 32 кв.м.

УЛ. КРЕПОСТНА 10
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
Изпълнително дело №: 20137110400160 Изходящ №: 163 / 06.01.2020 г. Íg*4\Å,7Î 711020609712 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 315884.34 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 296 кв.м.

гр. Варна, ул. Др. А Железкова № 42
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 51680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 32 кв.м.

УЛ. КРЕПЕСТНА 10
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Изпълнително дело №: 20137110400160 Изходящ №: 27235 / 23.10.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр ...

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

ул. Невен
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Ателие No 3 (три), находящо се на подземен етаж на жилищна сграда в град Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Изгрев, район Приморски, със застроена площ от 56.50 кв.м. (петдесет и шест ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

ул. Невен
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Ателие No 3 (три), находящо се на подземен етаж на жилищна сграда в град Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Изгрев, район Приморски, със застроена площ от 56.50 кв.м. (петдесет и шест ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 48800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Недвижим имот с идентификатор 10135.2515.3162.1.9, представляващ Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находяща се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, гр ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 27540.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.

гр. Варна, ул. "Христина Хранова" № 9, ет. 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
1 / 2 ид.ч. от Таван 1 с идентификатор № 10135.2563.377.1.12 с площ от 78,80 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. "Христина Хранова" № 9, ет. 4 / тавански етаж /. Самостоятелният обект се н ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 146400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 80 кв.м.

м-ст Салтанат № 81, ет.1, ателие № 5
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
1/2 /една втора/ идеална част от самостоятелен обект с идентификатор 10135.2575.1681.1.8 /едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно шест осем едно точка едно точка осем/, н ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 27830.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 350982.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 296 кв.м.

гр. Варна, ул. Др. А Железкова № 42, вх. Б, ет. 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 2019-11-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.200 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 34945.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 44 кв.м.

ул. КДП Георги Боев № 4, ет. 7
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2555.292.1.73; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 39 кв.м.

ул. Д-р Борис Окс №11
Окръжен съд: Варна
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
ОБЕДИНЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛВАТ КАТО ЖИЛИЩЕ. За преустройството няма издадени строителни книжа. Обособени са следните помещения: входно антре с достъп от двора, общо поме ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 99680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 86 кв.м.

гр. Варна, ул. Черни връх №8
Окръжен съд: Варна
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
Ателие №1 (едно), находящо се в жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. Черни връх №8 (осем), разположено на полуподземен етаж, първи етаж и втори етаж, със застроена п ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 53280.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 79 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Недвижим имот с идентификатор 10135.2515.3162.1.9, представляващ Ателие № 1 /едно/, на 1 /първи / етаж в жилищна сграда, находища се в местността "Борук", в землището на квартал Виница, гр ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 44 кв.м.

ул. "Гларус" 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1/2 /една втора/ ид. ч. от самостоятелен обект с идентификатор 10135.2575.1681.1.8 /едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно шест осем едно точка едно точка осем/, находящ ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 8600.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

АТЕЛИЕ № 2, във вход № 2 на трети етаж, в сграда, изградена на етап „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски”, кв. „Виница” в УПИ ХХІХ – 961 – а, кв. 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
АТЕЛИЕ № 2, във вход № 2 на трети етаж, в сграда, изградена на етап „груб строеж”, находяща се в гр. Варна, общ. Варна, район „Приморски”, кв. „Виница”, ул. „Св. Мина“ № 20 в УПИ ХХІХ – 96 ...

Ателие, Таван ВАРНА

Ателие, Таван ВАРНА

Цена: 72900.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 57 кв.м.

кв. Изгрев
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Ателие No 3 (три), находящо се на подземен етаж на жилищна сграда в град Варна, община Варна, област Варна, ж.к. Изгрев, район Приморски, със застроена площ от 56.50 кв.м. (петдесет и шест ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна