Чси Имоти > Варна > Гараж

ЧСИ Варна

Всички имоти Гараж в Варна от ЧСИ

Гараж ВАРНА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

ул. "Подвис" 27
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ГАРАЖ №1 /едно/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №10135.2553.505.1.25 /дссет хиляди сто два десет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и три, точка, петст ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18254.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

ул. Странджа 3
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
ГАРАЖ №7 (седем), гр. Варна в сграда на ул. "Странджа" №3 с площ 18.05 (осемнадесет 0.05) кв.метра при граници: гараж № 8 на Панайот Атанасов Панайотов и външна стена и прилежащите му ...

Гараж ВАРНА

Цена: 17630.70 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 16 кв.м.

гр.Варна, ул.Македония № 149, вх.А с вход от ул.Странджа
Окръжен съд: Варна
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
...

Гараж ВАРНА

Цена: 161970.93 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 195 кв.м.

: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. -1
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 16416.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Подземен Гараж № 1, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 58А, на сутеренен етаж, с площ от 23.08 кв.м., при граници: маневрено хале, изба№ 3, калкан, ведно с 33.3526 % и ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10 ...

Гараж ВАРНА

Цена: 10350.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 ГАРАЖ 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 2851 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÅkÄÎ 711020619775 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

ЖК БРИЗ БЛ БРИЗ, ВХ. Г-Д
Окръжен съд: Варна
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Изпълнително дело №: 20177110400302 Изходящ №: 2108 / 27.01.2020 г. Íg*4]igWÎ 711020617371 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен и ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 19680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 33 кв.м.

м. Свети Никола 117
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ГАРАЖ №5 /пет/, без Удостоверение за въвеждане в експлоатация, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.2563.638.2.15 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две ...

Гараж ВАРНА

Цена: 11456.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 15 кв.м.

ул. Лайош Кошут 5
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5506.320.7.6 (едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, нула, шест, точка, три, две, нула, точка, седем, точка, шест) по кадастралната ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18225.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 28 кв.м.

м-т "Свети Никола" 117 /ул. Кирил Йорданов" 63/
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ГАРАЖ №5 /пет/, с идентификатор № 10135.2563.416.1.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната катра ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 20288.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

кв. "Св. Иван Рилски", ул. "Глаголица", бл.61, вх.А, гараж 24
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ГАРАЖ 24 /двадесет и четири/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.42 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 19540.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 28 кв.м.

кв. "Св. Иван Рилски", ул. "Глаголица", бл.61, вх.А, гараж 23
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ГАРАЖ 23 /двадесет и три/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.41 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точ ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 20288.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

кв. "Св. Иван Рилски", ул. "Глаголица", бл.61, вх.А, гараж 22
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ГАРАЖ 22 /двадесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.40 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точ ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 19885.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

кв. "Св. Иван Рилски", ул. "Глаголица", бл.61, вх.А, гараж 17
Окръжен съд: Варна
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ГАРАЖ 17 /седемнадесет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.3515.1726.1.35 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точка ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 22960.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 15 кв.м.

УЛ. ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ 39 ГАРАЖ 4
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
Изпълнително дело №: 20157110400215 Изходящ №: 865 / 13.01.2020 г. Íg*4]5NYÎ 711020612146 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 9900.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 101 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 11500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 31591 / 09.12.2019 г. Íg*4\@3QÎ 711020603219 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 5702.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

р. Варна, р-н „Аспарухово“, ул. „Найчо Цанов“ № 16, ет. 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
1 / 2 ид.ч. от Гараж 2 с идентификатор № 10135.5504.202.3.20 с площ от 28,62 кв.м., находящ се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ул. „Найчо Цанов“ № 16, ет. 1. Самостоятелният обект се ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 179967.70 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 195 кв.м.

гр. Варна, ул. Др. А Железкова № 42
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.20 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 163588.40 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 224 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
224/360 ид.части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2555.292.1.70, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запов ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 19920.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 58 кв.м.

УЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 46
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Изпълнително дело №: 20157110400198 Изходящ №: 29125 / 11.11.2019 г. Íg*4[8cwÎ 711020592467 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Изпълнително дело №: 20177110400302 Изходящ №: 29119 / 11.11.2019 г. Íg*4[8W/Î 711020592455 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 19680.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 33 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 22542.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 21711.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 22542.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 19217.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 22542.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 23658.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 31 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 19748.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 26 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 22095.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 24800.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.

УЛ. СЕКВОЯ, 12 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 2019-12-17
Изпълнително дело №: 20167110401081 Изходящ №: 27200 / 22.10.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18240.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 2019-12-13
Подземен Гараж № 1, находиш се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 58А, на сутеренен етаж, с площ от 23.08 кв.м., при граници: маневрено хале, изба № 3, калкан, ведно с 33.3526 % ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 11000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 20250.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 13040.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 22 кв.м.

УЛ. БЕЛИ ЛИЛИИ 11 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
Изпълнително дело №: 20187110400670 Изходящ №: 24035 / 13.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 12150.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. СИРМА ВОЙВОДА 116 ГАРАЖ 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
Изпълнително дело №: 20147110400599 Изходящ №: 23752 / 10.09.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 12060.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 29 кв.м.

гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идентификатор 10135.2526.1814, ул. „Арх. Георги Ганев”
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2526.1814.6.50, представляващ ГАРАЖ № 4, находящ се в гр.Варна, м-ст „Свети Никола”, вх.А, ет.-1, в сграда № 6 в ПИ с идент ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 28 кв.м.

м-т Свети Никола 117
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ГАРАЖ №5 /пет/, с идентификатор № 10135.2563.416.1.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната катра ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.

М-т Свети Никола 117
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ГАРАЖ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.2563.416.1.10 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, три, точка, четири, едно, шест, точка, едно, точка, едно, нула/, по кадас ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 34782.48 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 22 кв.м.

ул. Петко Каравелов № 34, ет. 1, гараж 1
Окръжен съд: Варна
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1508.273.3.9, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 13612.80 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2563.425.1.15, Гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 17280.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 23 кв.м.

ул. "Ивайло" 58 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
Подземен Гараж № 1, находиш се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. "Ивайло" № 58А, на сутеренен етаж, с площ от 23.08 кв.м., при граници: маневрено хале, изба № 3, калкан, ведно с 33.3526 % ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 18496.60 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 25 кв.м.

ул. Фантазия 13
Окръжен съд: Варна
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
ГАРАЖ №3 /три/, нанесен в кадастралната карта на града с идентификатор 10135.3515.1746.6.25 /едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, едно, пет, точка, едно, седем, четири, шест, точка ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 15541.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

гр. Варна, район Приморски, ул. „Студентска“ № 8, ет. -1, гараж 5
Окръжен съд: Варна
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 10135.2554.154.1.28, находящ се в гр. Варна, район Приморски, ул. „Студентска“ № 8, ет. -1, гараж 5, намиращ се в сграда № 1, разположена в по ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 35856.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 22 кв.м.

УЛ. СЕКВОЯ 12 А
Окръжен съд: Варна
Срок: 18.08.2019 до 18.09.2019
Обявяване на: 2019-09-19
Изпълнително дело №: 20167110401081 Изходящ №: 18495 / 15.07.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Гараж ВАРНА

Гараж ВАРНА

Цена: 15383.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 21 кв.м.

ул. Фантазия 13
Окръжен съд: Варна
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.3515.1746.6.29/едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, едно, пет, точка, едно, седем, четири, шест, точка, шест, точка, две, девет/ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна