Чси Имоти > Варна > Търговски имот

ЧСИ Варна

Всички имоти Търговски имот в Варна от ЧСИ

Търговски имот ВАРНА

Цена: 372000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 450 кв.м.

ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Варна
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
Изпълнително дело №: 20177110400569 Изходящ №: 15596 / 17.06.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 78880.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 114 кв.м.

ул. Ген. Георги Попов №14
Окръжен съд: Варна
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
КАФЕ-БАР, находящ се на сутеренния етаж на жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варненска, ул. Ген. Георги Попов №14 (четиринадесет), със застроена площ от 114,13 кв.м. (сто и ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 54144.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

м-ст Сотира
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 72 кв.м.

ул. Тодор Димов 23
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.111.1.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, едно, четири/, по ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 38 кв.м.

ул.Идеал Петров №1-а, ет.5
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 27983.88 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.

ул.Осми март № 19
Окръжен съд: Варна
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
...

Търговски имот ВАРНА

Цена: 87200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 102 кв.м.

улица "Стоян Бацов" №8
Окръжен съд: Варна
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, об ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 87200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 102 кв.м.

улица "Стоян Бацов" №8
Окръжен съд: Варна
Срок: 31.05.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, об ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 302400.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 331 кв.м.

гр.Варна, ул."Селиолу" №11 и 13
Окръжен съд: Варна
Срок: 29.04.2019 до 29.05.2019
Обявяване на: 2019-05-30
...

Търговски имот ВАРНА

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 72 кв.м.

гр. Варна, ул. "Тодор Димов" 23
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.04.2019 до 08.05.2019
Обявяване на: 2019-05-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.111.1.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, едно, четири/, по ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 60160.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 76 кв.м.

м-ст Сотира
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 270864.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 262 кв.м.

ж.к. Чайка, бл.67, вх.Б, ет.1, обект 2
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 333504.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2101 кв.м.

м-ст Пчелина
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
...

Търговски имот ВАРНА

Цена: 624672.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 2391 кв.м.

м-ст Пчелина
Окръжен съд: Варна
Срок: 30.04.2019 до 30.05.2019
Обявяване на: 2019-05-31
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 96840.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 68 кв.м.

ул. Стоян Бацов 8
Окръжен съд: Варна
Срок: 01.04.2019 до 01.05.2019
Обявяване на: 2019-05-02
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, об ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 31093.20 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 19 кв.м.

ул.Осми март №19, ет.1
Окръжен съд: Варна
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 2182320.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 3565 кв.м.

МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ ЯВОР
Окръжен съд: Варна
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, ЕКАТТЕ 10135 /десет хиляди сто тридесет и пет/, община Варна, Варненска област, район "Владислав Варненчик", ж.к. "Владислав Варненчик". местност ''У ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 336000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 331 кв.м.

гр.Варна, ул."Селиолу" №11 и 13
Окръжен съд: Варна
Срок: 06.02.2019 до 06.03.2019
Обявяване на: 2019-03-07
...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 72 кв.м.

гр. Варна, ул. "Тодор Димов" 23
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.2556.111.1.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, едно, четири/, по ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 4951890.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 1971 кв.м.

гр. Варна, ПЗ МЕТРО, МЕБЕЛНА КЪЩА "ЯВОР"
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.01.2019 до 25.02.2019
Обявяване на: 2019-02-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индентификатор № 10135.4507.314 /едно, нула, едно, три, пет, точка, четири, пет, нула, седем, точка, три, едно, четири/по кадастралната карта на гр. Варна, р-н „Вл. Варненч ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 5117860.26 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 3565 кв.м.

м-ст Узун Давлам
Окръжен съд: Варна
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Варна, ЕКАТТЕ 10135 /десет хиляди сто тридесет и пет/, община Варна, Варненска област, район "Владислав Варненчик", ж.к. "Владислав Варненчик". местност ''У ...

Търговски имот ВАРНА

Търговски имот ВАРНА

Цена: 88200.00 лв.

Населено място: ВАРНА
Квадратура 194 кв.м.

Странджа 43
Окръжен съд: Варна
Срок: 28.12.2018 до 28.01.2019
Обявяване на: 2019-01-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.69.1.10 (едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, две, точка, шест, девет, точка, едно, точка, едно, нула), находящ се в ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси каварна продавам автомивка варна чси варна чси каварна продавам автомивка варна частен съдебен изпълнител варна имоти на търг варна апартаменти на търг варна апартаменти от съдия изпълнител варна имоти чси каварна