Многостаен апартамент в ВАРНА за 88640.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 88640.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 131 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: ул. Стенка Разин 2
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ № "П" , находящ се на пети жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Стенка Разин"№2 /две/ и 2"а" /две а/ , в дворно място, съставляващо УПИ № II - 1497.1498 /втори - хиляда четиристотин деветдесет и седем, хиляда четиристотин деветдесет и осем/, с площ от 300 /триста/ кв. м, при граници: УПИ №№ -1496 / първи - хиляда четиристотин деветдесет и шест/, III - 1494/ трети - хиляда четиристотин деветдесет и четири/, ул. Стенка Разин и ул. Ди мчо Дебелянов, със застроена площ 57.90 /петдесет и седем цяло и деветдесет стотни/ кв.м. , включваща и съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж за същата, състоящ се от: дневен тракт с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, килер и две тераси, при граници: ап. "Р", ап. "Т" и стълбища. АПАРТАМЕНТ № "Т", находящ се на пети жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Стенка Разин"№2 /две/ и 2"а" /две а/ , в дворно място, съставляващо УПИ № II - 1497.1498 /втори - хилада четиристотин деветдесет и седем, хиляда четиристотин деветдесет и осем/, с площ от 300 /триста/ кв. м, при граници: УПИ №№ -1496 / първи - хиляда четиристотин деветдесет и шест/, III - 1494/ трети - хиляда четиристотин деветдесет и четири/, ул. Стенка Разин и ул. Димчо Дебелянов, със застроена площ от 58/петдесет и осем/ кв.м., включваща и съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строежа същата, състоящ се от дневен тракт, спалня, санитарен възел, килер и един балкон, при граници ап. "У" , ап. "П" и коридор АПАРТАМЕНТ № "У" находящ се на пети жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Стенка Разин"№2 /две/ и 2"а" /две а/ , в дворно място, съставляващо УПИ № II - 1497.1498 /втори - хиляда четиристотин деветдесет и седем, хиляда четиристотин деветдесет и осем/, с площ от 300 /триста/ кв. м, при граници: УПИ №№ -1496 / първи - хиляда четиристотин деветдесет и шест/, III - 1494/ трети - хиляда четиристотин деветдесет и четири/, ул. Стенка Разин и ул. Димчо Дебелянов, със застроена площ от 28,45/ двадесет и осем цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м. включваща и съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж за същата , състоящ се от : една стая с кухненски бокс и баня-тоалет, при граници : ап. "Т" и стълбище, А СЪГЛАСНО КАДАСТРАЛНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ - ЕДИН ИМОТ, А ИМЕННО: АПАРТАМЕНТ 20 /двадесет/ с идентификатор 10135.5506.86.1.34 /едно,нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, нула, шест, точка, осем, шест, точка, едно, точка, три, четири/ находящ се на шести жилищен етаж в жилищна сграда №1 /едно/, находяща се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Стенка Разин" 2 /две/, в поземлен имот с идентификатор 10135.5506.86/едно,нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, нула, шест, точка, осем, шест/ съставляващ УПИ №II-1497.148 /втори - хиляда четиристотин деветдесет и седем, хиляда четиристотин деветдесет и осем/, с площ 300 /триста/ кв.м., при граници поземлен имот № I-1496 /първи, хиляда четиристотин деветдесет и шест/, №III-1494 /трети-хиляда четиристотин деветдесет и четири/, ул. "Стенка Разин" и ул. Димчо Дебелянов", със застроена площ на обекта 131.16 /сто тридесет и едно цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, при съседи на етажа 10135.5506.86.1.36 и 10135.5506.86.1.35, под обекта 10135.5506.86.1.29, 10135.5506.86.1.32, 10135.5506.86.1.31, 10135.5506.86.1.30 и над обекта: няма, в едно с прилежащо избено помещение №7 /седем/, с площ 7.41 /седем цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м.,и 11.35 /единадесет цяло тридесет и пет стотни/ кв.м., идеални части от общите части на сградата.

Продава Многостаен апартамент в ВАРНА за 88640.00 лв. на търг от ЧСИ