Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 27792.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 27792.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 109 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. "Минчо Стоянов" № 1, вх. 0, ет. 1, ап. 1
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61460.504.23.4.1 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, двадесет и три, точка, четири, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-12/29.04.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение: Жилище, апартамент със застроена площ от 108.75 кв. м. (сто и осем цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра) на административен адрес на имота : гр. Раднево, п.к. 6260 (шест хиляди двеста и шестдесет), ул. „Минчо Стоянов“ № 1 (едно), вх. 0 (нула), ет. 1 (първи), ап. 1 (едно), като самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор 61460.504.23.4 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, двадесет и три, точка, четири), построена в поземлен имот с идентификатор 61460.504.23 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и четири, точка, двадесет и три), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: ПИ с идентификатор 61460.504.23.4.2, под обекта: няма, над обекта: ПИ с идентификатор 61460.504.23.4.3, стар идентификатор: няма, прилежащи части: мазе № 2 (две), а по документ за собственост представляващ апартамент на същия адрес, построен върху общинска земя състоящ се от ДНЕВНА, ТРИ СПАЛНИ, КУХНЯ, СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ, КОРИДОРИ и ТРИ ТЕРАСИ, при граници: север – улица, изток – двор, юг – двор, запад – апартамент № 2 (две) и стълбище, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две) с площ от 3.83 кв. м (три цяло осемдесет и три стотни квадратни метра), при граници: изток – коридор, запад – мазе от друг вход, север – мазе № 1 , юг – мазе № 3 и съответните 3.003 % (три цяло и три хилядни процента ) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Продава Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 27792.00 лв. на търг от ЧСИ