Етаж от къща в ВАРНА за 46575.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Етаж от къща

Етаж от къща в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 46575.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 160 кв.м.
  Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
  Обявяване: 2019-11-12
  Адрес:
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

Самостоятелен обект с идентификатор 10135.3515.1751.1.1, представляващ: ПЪРВИ ЕТАЖ от жилищна сграда построена в гр. Варна, район „Младост", ул."Витко Христов" № 32 - 32А, състоящ се от входно антре, кухненски бокс, столова, спалня и тоалет; целия с площ от 50кв.м. при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж няма, под обекта:няма; над обекта 10135.3515.1751.1.2; в едно с целия ИЗБЕН ЕТАЖ, състоящ се от избен коридор, три избени помещения и тоалет с обща РЗП от 100 /сто/кв.м,; и ГАРАЖ с иденти фикатор 10135.3515.1751.2 с площ от 12 кв.м, съгласно акт за собственост, а по Скица № 12471 от 02.10.2008 год. на АГКК гр. Варна от 24 кв.м., както и 59,50кв.м, идеална част от поземления имот, върху който са построени сградите, представляващ обект с кадастрален идентификатор 10135.3515.1751, стар пл № 169, 170, кв.828, парцел.Х1 -целият с площ от 302 кв.м., при граници и съседи, обект с кадастрални идентификатори: 10135.3515.1091, 10135.3515.1094, 10135.3515.1096, 10135.3515.1941, 10135.3515.1099.

Продава Етаж от къща в ВАРНА за 46575.00 лв. на търг от ЧСИ