Ателие, Таван в ВАРНА за 315884.34 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Ателие, Таван

Ателие, Таван в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 315884.34 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 296 кв.м.
  Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
  Обявяване: 2020-01-30
  Адрес: гр. Варна, ул. Др. А Железкова № 42
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА; Адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. 3, ателие 3; Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; ; Предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност; Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 296.16 кв.м.; Прилежащи части: избени помещения # 1, 2, 3, 4; Ниво: 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 10135.2559.236.2.5,10135.2559.236.2.3, 10135.2559.236.2.4; Над обекта: 10135.2559.236.2.7, 10135.2559.236.2.8, 10135.2559.236.2.9, 10135.2559.236.2.10

Продава Ателие, Таван в ВАРНА за 315884.34 лв. на търг от ЧСИ