Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА за 60480.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Ателие, Таван

Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 60480.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 63 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: кв. "Генерал Делчев", ул. "Ген. Стефан Тошев" № 3, ет. 6, ателие 17
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.67.4.17 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, шестдесет и седем, точка, четири, точка, седемнадесет) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед 24-300-5-1/12.05.2004 г. на НАЧАЛНИК НА СК – СТАРА ЗАГОРА, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), кв. „Генерал Делчев“, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 3 (три), ет. 6 (шест), ателие 17 (седемнадесет), който самостоятелен обект се намира в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.67 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, шестдесет и седем), с предназначение: ателие за творческа дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 62.95 кв. м. (шестдесет и две цяло деветдесет и пет стотни квадратни метра), прилежащи части: няма, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: имот с № 68850.514.67.4.33, 68850.514.67.4.16, под обекта: имот № 68850.514.67.4.15, 68850.514.67.4.14, над обекта: няма, а по документ за собственост представлява АТЕЛИЕ № 17 (седемнадесет), разположено на втора мансарда (шести етаж), във вход без буква /секция „А“ – буква „А“/ на жилищна сграда – блок 4 (четири), находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Генерал Стефанов Тошев“ № 3 (три), състоящо се от: антре, едно помещение с кухненски бокс, тоалетна и две тераси, със застроена площ на ателието от 62.95 кв. м. (шестдесет и две цяло деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на ателието, съгласно одобрен архитектурен проект: етажна площадка, асансьорна шахта,стълбищна клетка, ателие № 16, във вход без буква и от две страни – двор, заедно с припадащите се 1.492 % (едно цяло четиристотин деветдесет и две хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от съответното право на строеж върху терена, който недвижим имот, съгласно схема издадена от СГКК – Стара Загора, съставлява поземлен имот с идентификатор 68850.514.67 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, шестдесет и седем), а по плана за регулация на града е УПИ (парцел) XII – 67 (дванадесет за имот шестдесет и седем) в квартал 654 (шестстотин петдесет и четири).

Продава Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА за 60480.00 лв. на търг от ЧСИ