Други в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 172080.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Други

Други в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 172080.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
  Обявяване: 2019-10-28
  Адрес: землището на гр. Гоце Делчев, местност Мочура
  ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
  Телефон: 0745 61591
  Email: shukri_dervish@mail.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Шукри Шукри Дервиш

Поземлен имот с идентификатор 17395.111.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД - 14 -01-311/18.03.2013 на На ...

Продава Други в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 172080.00 лв. на търг от ЧСИ