Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 34272.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Офис

Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 34272.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 61 кв.м.
  Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
  Обявяване: 2019-07-29
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири, точка, едно, точка, двадесет и шест/, Предназначение: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ: 60,88кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.4294, в сграда: 17395.501.4294.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите ч асти на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.4294.1.8; 17395.501.4294.1.27, Под обекта: 17395.501.4294.1.4; 17395.501.4294.1.31; 17395.501.4294.1.32, Над обекта: 17395.501.4294.1.12; 17395.501.4294.1.22; 17395.501.4294.1.23 Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2, ет.3, обект 5 Описание по стар идентификатор: ОФИС №5 със застроена площ от 60,88кв.м., находящ се на трети етаж от жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ ІІІ, пл.№4294, квартал 97а, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев с площ за имота от 1 038,00кв.м., утвърден със Заповеди №32/1992г. И №1544/1998г. На кмета на Общината, при съседи на имота по документ за собственост: от две страни – улици, общински имот и фондация „Ендокринни тумори“, съседи на имота по скица: от изток – общински имот и улица, от запад – улица „Солун“, от север – общински място и от юг – УПИ ІV и общински имот и съседи на офис №5: от изток – вътрешен двор, от запад – улица, от север – офис №6, от юг – Апартамент №3Г, отдолу – офис №1 и отгоре – офис №9, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Начална цена 34 272лв./тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и два лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Продава Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 34272.00 лв. на търг от ЧСИ