Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 35158.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Офис

Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 35158.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 57 кв.м.
  Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
  Обявяване: 2019-07-29
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири, точка, едно, точка, тридесет и пет/, Предназначение: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ: 56,53кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.4294, в сграда: 17395.501.4294.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.4294.1.34; 17395.501.4294.1.36, Под обекта: 17395.501.4294.1.44; 17395.501.4294.1.45, Над обекта: 17395.501.4294.30 Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2, ет.2, обект 12 Описание по стар идентификатор: ОФИС №12 със застроена площ от 56,53кв.м., находящ се на втори етаж от жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ ІІІ, пл.№4294, квартал 97а, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев с площ за имота от 1 038,00кв.м., утвърден със Заповеди №32/1992г. И №1544/1998г. На кмета на Общината, при съседи на имота по документ за собственост: от две страни – улици, общински имот и фондация „Ендокринни тумори“, съседи на имота по скица: от изток – общински имот и улица, от запад – улица „Солун“, от север – общински място и от юг – УПИ ІV и общински имот и съседи на офис №12: от изток – улица, от запад – стълбищна клетка, от север – улица, от юг – козметичен салон, отдолу – магазин №10 и отгоре – зъболекарски кабинет, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.35 Офиса се намира на втори етаж и се състои от: едно еднообемно помещение, санитарен възел, входно антре и тераса. В еднообемното помещение са обособени четири работни помещения с монтирани стъклени паравани и един брой стъклена врата. Помещението е с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – гипкокартон, шпакловка и латекс. Санитарния възел е с под – теракота, стени – фаянс, таван – шпакловка и латекс. Входното антре е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Терасата е с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. парапет – плътна тухлена зидария. Входна врата – метална. Вътрешни врати – МДФ. Дограма – частично – ПВЦ, частично – алуминиева окачена фасада. В офиса има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Офиса е много добро общо състояние. Начална цена 35 158лв./тридесет и пет хиляди сто петдесет и осем лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС. Забележка: Гореописаните самостоятелни обекти са изградени в пететажна жилищна сграда с офиси и магазини. За страдата е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №294 от 29.12.2005г. издадено от Общ. Гоце Делчев.

Продава Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 35158.00 лв. на търг от ЧСИ