Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 23966.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Офис

Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 23966.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 43 кв.м.
  Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
  Обявяване: 2019-07-29
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири, точка, едно, точка, двадесет и осем/, Предназначение: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ: 42,57кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.4294, в сграда: 17395.501.4294.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите ч асти на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.4294.1.27; 17395.501.4294.1.29, Под обекта: 17395.501.4294.1.32; 17395.501.4294.1.33, Над обекта: 17395.501.4294.1.23; 17395.501.4294.1.24 Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2, ет.3, обект 7 Описание по стар идентификатор: ОФИС №7 със застроена площ от 42,57кв.м., находящ се на трети етаж от жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ ІІІ, пл.№4294, квартал 97а, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев с площ за имота от 1 038,00кв.м., утвърден със Заповеди №32/1992г. И №1544/1998г. На кмета на Общината, при съседи на имота по документ за собственост: от две страни – улици, общински имот и фондация „Ендокринни тумори“, съседи на имота по скица: от изток – общински имот и улица, от запад – улица „Солун“, от север – общински място и от юг – УПИ ІV и общински имот и съседи на офис №7: от изток – офис №8, от запад – офис №6, от север – улица, от юг – коридор, отдолу – офис №3 и отгоре – офис №11, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28 Офиса се намира на трети етаж и се състои от едно еднообемно помещение и санитарен възел. Помещението е с под – циментова замазка, стени и таван – гипсокартон и шпакловка. Санитарния възел е с под – теракота, стени – фаянс, таван – шпакловка и латекс. Входна и вътрешни врати – МДФ. Дограма – алуминиева окачена фасада. Ел. инсталация до точка. ВиК инсталация до тапа с монтиран водомер. Начална цена 23 966лв./двадесет и три хиляди деветстотин шестдесет и шест лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

Продава Офис в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 23966.00 лв. на търг от ЧСИ