Тристаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 46686.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 46686.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 73 кв.м.
  Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
  Обявяване: 2019-07-29
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.8, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, четири, точка, осем/ представляващ: Жилище, апартамент с площ от 72,97кв.м., брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.3047, в сграда: 17395.501.3047.4, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Мазе №7 с площ от 7,53кв.м. и 9,5756% ид .ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 17395.501.3047.4.6, Над обекта: 17395.501.3047.4.10; Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №4, вх.А, ет.4, ап.7. Описание по стар идентификатор: Жилище, апартамент №7 с идентификатор: 17395.501.3047.4.8, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №4, на четвърти етаж в жилищна сграда – блок Б, построена върху държавно дворно място, в имот с пл.№1514, квартал 10 по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Община Гоце Делчев, което жилище се състои от: две стаи, кухня и сервизни помещения и е със застроена площ от 72,97кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7 с полезна площ от 7,53кв.м., ВЕДНО с 9,5756% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – калкан, запад – стълбище, юг – двор и север –двор, съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – гараж, север – Мазе №2 и юг – двор; Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.8 Самостоятелния обект се намира на четвърти етаж от пететажна масивна жилищна сграда, с конструкция от пакетоповдигащи плочи, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – обикновена мозайка, стени – на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Парапет дървен ажурен на метална конструкция и дървена ръкохватка. Входна врата – дървена. В сградата няма изграден асансьор. Сградата се намира в широк център на гр. Гоце Делчев в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – средно застрояване. Сградата се намира в близост до пътя за местността „Папаз чаир” в южната част на града. По данни на третото лице сградата е построена през 1979г. Самостоятелния обект се състои от дневна, спалня, кухня, баня, тоалетна, входно антре и две тераси, едната от южната страна с достъп от дневната и спалнята, а другата към кухнята от северната страна, като същата е включена в обема на кухнята. Дневната е с под – циментова замазка и дъбов паркет, стени и таван – шпакловка и латекс. Спалнята е с под – теракота, стени - шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Кухнята е с под – теракота, стени на Н=1,50м. – частично фаянс, частично – дървена обшивка, а останалата част - шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Банята е с под – теракота, частично дефектирал, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Тоалетната е с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс, частично обрушен. Входното антре е с под – теракота, стени на Н=2,00м. – дървена обшивка, а останалата част - шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Терасата от юг е с под – обикновена мозайка, стени – варова мазилка и латекс, таван – шпакловка и латекс. Парапет – метален, ажурен. В обекта има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – двукатна дървена. Входна и вътрешни врати – шпервани, като входната врата от към стълбищната клетка е облицована с кожа. Апартамента е в добро общо състояние. Подробно описание на ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7 Избеното помещение по време на огледа се установи, че представлява едно еднообемно помещение с гараж с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, като е премахната преградната стена между тях и достъпът до избеното помещение се осъществява от към гаража и гаражната врата. Избеното помещение е с под – циментова замазка, съществуващи стени и таван – варова мазилка и латекс. Има изградена осветителна инсталация. Дограма – еднокатна дървена. Начална цена 46 686лв./четиридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и шест лева.

Продава Тристаен апартамент в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 46686.00 лв. на търг от ЧСИ