Парцел в САМОКОВ за 5200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САМОКОВ > Парцел

Парцел в САМОКОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 5200.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 455 кв.м.
  Срок: 30.09.2018 до 30.10.2018
  Обявяване: 2018-10-31
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за САМОКОВ
Всички имоти на ЧСИ

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.903.274 /шест, пет, две, три, едно, точка, девет, нула, три, точка, две, седем, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 3/27.01.2 ...

Продава Парцел в САМОКОВ за 5200.00 лв. на търг от ЧСИ