Чси Имоти > Самоков > Вила

ЧСИ Самоков

Всички имоти Вила в Самоков от ЧСИ

Няма резултати за Вила в Самоков, вижте резултати за Вила в окръжен съд Софийски окръжен

Вила Бистрица

Цена: 148500.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 146 кв.м.

в.з. Бистрица - разширениe
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII – 12 (седемнадесети за имот планоснимачен номер дванадесет) в квартал 41 (четиридесет и едно) по плана на в.з. ,,Бистрица – разширение’’, целият с площ от 730 ...

Вила Банкя

Вила Банкя

Цена: 95062.50 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 80 кв.м.

кв. Градоман, ул 16-та № 10
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по ис ...

Вила Росоман

Вила Росоман

Цена: 27300.00 лв.

Населено място: Росоман
Квадратура 70 кв.м.

община Божурище, област Софийска,ул."РИЛА"2А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана ...

Вила Долно Камарци

Вила Долно Камарци

Цена: 29700.00 лв.

Населено място: Долно Камарци
Квадратура 47 кв.м.

община Горна Малина, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
415/770 /четиристотин и петнадесет върху седемстотин и седемдесет/ кв.м. идеална част; от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 770 /седемстотин и седемдесет/ кв.м.,; находящ се в с. Долно Ка ...

Вила Нови Искър

Вила Нови Искър

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 857 кв.м.

ж.к. Кътина, в.з. „Могилите“
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ по нотариален акт от 589 кв.м., находящ се в Столична община, гр. Нови Искър, ж.к. Кътина, в.з. „Могилите“, местност „Пирамидите“, заедно с построената в имота ВИЛНА ...

Вила Бистрица

Вила Бистрица

Цена: 148500.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 146 кв.м.

в.з. Бистрица - разширениe
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.01.2016 до 15.02.2016
Обявяване на: 2016-02-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII – 12 (седемнадесети за имот планоснимачен номер дванадесет) в квартал 41 (четиридесет и едно) по плана на в.з. ,,Бистрица – разширение’’, целият с площ от 730 ...

Вила Голяновци

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: Голяновци
Квадратура 48 кв.м.

ул. Черковна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.01.2016 до 10.02.2016
Обявяване на: 2016-02-11
недвижим имот, собственост на Бояна Здравкова Петрова и Иван Христов Петров-двамата от с.Голяновци, обл.Софийска, описът на който е извършен на 28.04.2015г. от ЧСИ Дангова, рег. №793 в КЧС ...

Вила Голяновци

Вила Голяновци

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: Голяновци
Квадратура 48 кв.м.

ул. Черковна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.01.2016 до 10.02.2016
Обявяване на: 2016-02-11
недвижим имот, собственост на Бояна Здравкова Петрова и Иван Христов Петров-двамата от с.Голяновци, обл.Софийска, описът на който е извършен на 28.04.2015г. от ЧСИ Дангова, рег. №793 в КЧС ...

Вила СВОГЕ

Вила СВОГЕ

Цена: 19444.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 132 кв.м.

махала "Домишлярите"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.12.2015 до 27.01.2016
Обявяване на: 2016-01-28
Поземлен имот с площ от 920 (деветстотин и двадесет) кв. метра, находящ се в гр. Своге, община Своге, област София, попадащ в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Домишл ...

Вила Банкя

Цена: 57750.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 52 кв.м.

кв. Градоман, ул. 16-та № 11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.12.2015 до 11.01.2016
Обявяване на: 2016-01-12
...

Вила Годеч

Вила Годеч

Цена: 44100.00 лв.

Населено място: Годеч
Квадратура 39 кв.м.

област Софийска,ул."Искър"№19
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.11.2015 до 17.12.2015
Обявяване на: 2015-12-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Годеч, община Годеч, област София, ул.“Искър“ 19 (деветнадесет), целият с площ от 765 (седемстотин шестдесет и пет) кв.метра, в строителните грани ...

Вила Чибаовци

Вила Чибаовци

Цена: 23500.00 лв.

Населено място: Чибаовци
Квадратура 44 кв.м.

община Костинброд,област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 17.11.2015 до 17.12.2015
Обявяване на: 2015-12-18
ДВУЕТАЖНА ВИЛА със зимник и гараж, застроена на 44 (четиридесет и четири) кв.м. , находяща се в село Чибаовци, община Костинброд, Соф. Обл., състояща се от : на първия етаж – дневна, бокс, ...

Вила Бистрица

Цена: 360000.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 363 кв.м.

с. Бистрица, в.з. Калфин дол
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.11.2015 до 16.12.2015
Обявяване на: 2015-12-17
Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790 в КЧСИ, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взис ...

Вила Бистрица

Вила Бистрица

Цена: 185625.00 лв.

Населено място: Бистрица
Квадратура 146 кв.м.

в.з. Бистрица - разширение
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.11.2015 до 10.12.2015
Обявяване на: 2015-12-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII – 12 (седемнадесети за имот планоснимачен номер дванадесет) в квартал 41 (четиридесет и едно) по плана на в.з. ,,Бистрица – разширение’’, целият с площ от 730 ...

Вила Рибарица

Вила Рибарица

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: Рибарица
Квадратура 213 кв.м.

местност "Маринкиното"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.11.2015 до 10.12.2015
Обявяване на: 2015-12-11
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Рибарица, област Софийска, в местността „Рибарица”, съставляващо неурегулиран поземлен имот, целият с площ от 1000 /хиляда/ квадратни метра, заедно с пост ...

Вила Потоп

Вила Потоп

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: Потоп
Квадратура 50 кв.м.

община Елин Пелин, област София
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.10.2015 до 10.11.2015
Обявяване на: 2015-11-11
Урегулиран Поземлен Имот IX-140 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер сто и четиридесет) от кв.20 (двадесети) по плана на с.Потоп, община Елин Пелин, област София, при граници и с ...

Вила Костенец

Цена: 79500.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 132 кв.м.

Вили Костенец, ул. Игликина поляна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 05.10.2015 до 05.11.2015
Обявяване на: 2015-11-06
...

Вила Костенец

Вила Костенец

Цена: 79500.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 132 кв.м.

Вили Костенец, ул. Игликина поляна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 05.10.2015 до 05.11.2015
Обявяване на: 2015-11-06
...

Вила Костенец

Вила Костенец

Цена: 79500.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 132 кв.м.

Вили Костенец, ул. Игликина поляна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 05.10.2015 до 05.11.2015
Обявяване на: 2015-11-06
...

Вила Костенец

Вила Костенец

Цена: 79500.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 132 кв.м.

Вили Костенец, ул. Игликина поляна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 05.10.2015 до 05.11.2015
Обявяване на: 2015-11-06
...

Вила Костенец

Вила Костенец

Цена: 79500.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 132 кв.м.

Вили Костенец, ул. Игликина поляна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 05.10.2015 до 05.11.2015
Обявяване на: 2015-11-06
...

Вила Голяновци

Вила Голяновци

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: Голяновци
Квадратура 48 кв.м.

ул. Черковна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.10.2015 до 02.11.2015
Обявяване на: 2015-11-03
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-41 /втори, отреден за имот планоснимечен номер четиридесет и първи/ от квартал 19 /деветнадесети/ по действащия регулационен план на село Голяновци, община Кост ...

Вила Владая

Вила Владая

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 230 кв.м.

ул."Чаладинка" № 14
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.09.2015 до 19.10.2015
Обявяване на: 2015-10-20
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.09.2015 г. до 19. ...

Вила Банкя

Вила Банкя

Цена: 126750.00 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 80 кв.м.

гр. Банкя, кв. Градоман, ул. 16-та, № 10
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.09.2015 до 12.10.2015
Обявяване на: 2015-10-13
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по ис ...

Вила Чибаовци

Вила Чибаовци

Цена: 22032.00 лв.

Населено място: Чибаовци
Квадратура 44 кв.м.

община Костинброд, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.08.2015 до 28.09.2015
Обявяване на: 2015-09-29
ДВУЕТАЖНА ВИЛА със зимник и гараж, застроена на 44 (четиридесет и четири) кв.м. , находяща се в село Чибаовци, община Костинброд, Соф. Обл., състояща се от : на първия етаж – дневна, бокс ...

Вила Нови Искър

Вила Нови Искър

Цена: 240000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 62 кв.м.

с. Кътина, в.з. „Могилите“, м. „Пирамидите“
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.09.2015 до 14.10.2015
Обявяване на: 2015-10-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ по нотариален акт от 589 кв.м., находящ се в Столична община, гр. Нови Искър, ж.к. Кътина, в.з. „Могилите“, местност „Пирамидите“, заедно с построената в имота ВИЛНА ...

Вила БОТЕВГРАД

Вила БОТЕВГРАД

Цена: 45473.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 759 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.08.2015 до 12.09.2015
Обявяване на: 2015-09-14
ВИЛНА СГРАДА НА ЕТАЖ И ПОЛОВИНА В КВ.49 ПО ПЛАНА НА ВИЛНА ЗОНА ЗЕЛИН В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БОТЕВГРАД С УПИ ОТ 759 КВ.М. ...

Вила Росоман

Вила Росоман

Цена: 35910.00 лв.

Населено място: Росоман
Квадратура 70 кв.м.

Община Божурище, област Софийска,ул."Рила"№ 2а
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.08.2015 до 23.09.2015
Обявяване на: 2015-09-24
Дворно място с площ от 515 (петстотин и петнадесет) кв.м., представляващо Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), отреден за имот пл.номер 67 (шестдесет и седем) в кв.9 (девет) по плана ...

Вила Голяновци

Вила Голяновци

Цена: 91800.00 лв.

Населено място: Голяновци
Квадратура 48 кв.м.

ул. Черковна №4
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.07.2015 до 07.08.2015
Обявяване на: 2015-08-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-41 /втори, отреден за имот планоснимечен номер четиридесет и първи/ от квартал 19 /деветнадесети/ по действащия регулационен план на село Голяновци, община Кост ...

Вила Осоица

Вила Осоица

Цена: 52000.00 лв.

Населено място: Осоица
Квадратура 120 кв.м.

община Горна Малина, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.06.2015 до 27.07.2015
Обявяване на: 2015-07-28
: Урегулиран поземлен имот II-209 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер двеста и девет) в квартал 17 (седемнадесет) по плана на село Осоица, община Горна Малина, област София, цел ...

Евтини имоти от ЧСИ САМОКОВ?

Уважаеми Инвеститори и Бъдещи Собственици на Имоти, Самоков - перлата в западната част на България, предлага уникални възможности за инвестиции в недвижими имоти, съчетаващи балканска природна красота и перспективен потенциал. Ние искаме да ви представим ексклузивните предимства на имотите в този обичан и исторически населен център. Природа и Развлечения: Самоков е обкръжен от величествени Балкански планини, което прави имотите тук несравнен обект за ценители на природата. За тези, които обичат активен начин на живот, регионът предлага планински маршрути, езера и зимни спортове в непосредствена близост. Културни и Туристически Атракции: Самоков е дом на традиционни културни събития и фестивали, които привличат вниманието на туристи и ценители на българската култура. С близостта си до зимния курорт Боровец, имотите тук са идеални за развитие на туристически бизнес или втори дом за зимни и летни почивки. Инвестиционен Потенциал: С растящия туризъм и интерес към планинските райони, Самоков предоставя изключителни инвестиционни възможности. Модерни апартаменти и ваканционни къщи представляват перфектната комбинация от комфорт и възможност за добри доходи. Инфраструктура и Услуги: С добре развита инфраструктура, включваща образователни институции, здравни заведения и магазини, Самоков предоставя на своите обитатели лесен достъп до всички необходими удобства. Бъдете Част от Уникалното: Не пропускайте възможността да станете част от този български град с изключителна идентичност. Нашият екип от експерти е готов да ви насочи и подпомогне в избора на идеалния имот, отговарящ на вашите изисквания и инвестиционни цели. За Повече Информация: За допълнителна информация и консултации относно имотните възможности в Самоков, свържете се с нас. Очакваме с нетърпение да ви предоставим уникалната възможност да станете собственици на имот в този чаровен регион.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти самоков чси самоков имоти в самоков общински имоти самоков апартаменти в самоков кв възраждане апартаменти в самоков ипотекирани имоти в самоков продажба на къщи в самоков двустайни апартаменти в самоков имоти самоков