Чси Имоти > Самоков > Фабрика

ЧСИ Самоков

Всички имоти Фабрика в Самоков от ЧСИ

Няма резултати за Фабрика в Самоков, вижте резултати за Фабрика в окръжен съд Софийски окръжен

Фабрика Вакарел

Цена: 2497596.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 14579 кв.м.

община Ихтиман, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
Поземлен имот (дворно място) с площ от 14 578.51 (четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и осем цяло и петдесет и една стотни) кв. метра, находящ се в с. Вакарел, община Ихтиман, област ...

Фабрика СЛИВНИЦА

Фабрика СЛИВНИЦА

Цена: 2968000.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 49 кв.м.

област Софийска,
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
Урегулиран поземлен имот – I „Хладилна мебел”, целият с площ 49 (четиридесет и девет) дка., съгласно скица №16/23.01.2004г. на общинска администрация, в кв.91 (деветдесет и едно) по действ ...

Фабрика Нови Искър

Цена: 368000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2394 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.10.2015 до 19.11.2015
Обявяване на: 2015-11-20
...

Фабрика Томпсън

Фабрика Томпсън

Цена: 404640.00 лв.

Населено място: Томпсън
Квадратура 10712 кв.м.

община Своге,област Софийска,ул."Хан Аспарух"№ 30
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.09.2015 до 19.10.2015
Обявяване на: 2015-10-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-324 /шест за имот планоснимачен номер триста двадесет и четири/ -„За производсвена дейност”, квартал 41 /четиридесет и първи/ по подробния устройствен план / ре ...

Фабрика Нови Искър

Цена: 540000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2394 кв.м.

кумарица
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 14.04.2015 до 14.05.2015
Обявяване на: 2015-05-15
...

Фабрика Мусачево

Фабрика Мусачево

Цена: 1200000.00 лв.

Населено място: Мусачево
Квадратура 1854 кв.м.

ОБЩ. ЕЛИН ПЕЛИН
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.03.2015 до 15.04.2015
Обявяване на: 2015-04-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Мусачево, община Елин пелин, Софийска област, с площ от 3 605 /три хиляди шестстотин и пет/ квадратни метра, съставляващ имот планоснимачен № 40 ...

Фабрика Нови Искър

Цена: 675000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2394 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.01.2015 до 23.02.2015
Обявяване на: 2015-02-24
...

Фабрика Томпсън

Фабрика Томпсън

Цена: 665640.00 лв.

Населено място: Томпсън
Квадратура 10712 кв.м.

област Софийска,ул."Хан Аспарух"№30
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.01.2015 до 24.02.2015
Обявяване на: 2015-02-25
: Поземлен имот с площ от 10 712/ десет хиляди седемстотин и двадесет/кв.м., съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-324 /шест за имот планоснимачен номер триста двадесет и четири/ -„За п ...

Фабрика СЛИВНИЦА

Фабрика СЛИВНИЦА

Цена: 4593900.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 49000 кв.м.

гр.Сливница, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.01.2015 до 23.02.2015
Обявяване на: 2015-02-24
Урегулиран поземлен имот – I „Хладилна мебел”, целият с площ 49 (четиридесет и девет) дка., съгласно скица №16/23.01.2004г. на общинска администрация, в кв.91 (деветдесет и едно) по действ ...

Фабрика Копривщица

Цена: 570750.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 774 кв.м.

УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.12.2014 до 27.01.2015
Обявяване на: 2015-01-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.КОПРИВЩИЦА С 774 КВ.М. ,ЗАЕДНО С ПОСТОЕНАТА ВЪРХУ НЕГО МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА С РЗП 820 КВ.М. СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА ЕТАЖА ...

Фабрика Мусачево

Фабрика Мусачево

Цена: 1230000.00 лв.

Населено място: Мусачево
Квадратура 1854 кв.м.

СЕЛО МУСАЧЕВО
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.06.2014 до 23.07.2014
Обявяване на: 2014-07-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Мусачево, община Елин пелин, Софийска област, с площ от 3 605 /три хиляди шестстотин и пет/ квадратни метра, съставляващ имот планоснимачен № 40 ...

Фабрика Скравена

Фабрика Скравена

Цена: 64200.00 лв.

Населено място: Скравена
Квадратура 2533 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.04.2014 до 07.05.2014
Обявяване на: 2014-05-08
УПИ В КВ.50 ПО ПЛАНА НА С.СКРАВЕНА, ОБЩ.БОТЕВГРАД, ОБЛ. СОФИЙСКА С УПИ 2533 КВ.М. ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ХАЛЕ -СТРУГАРНО , ПРЕДСТАВЛЯВАЩО МАСИВНА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 720 КВ.М. ...

Фабрика Скравена

Фабрика Скравена

Цена: 64200.00 лв.

Населено място: Скравена
Квадратура 720 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.02.2014 до 04.03.2014
Обявяване на: 2014-03-05
УРЕГУЛИРАНА ПЛАЩ ОТ 2533 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО -ХАЛЕ - СТРУГАРНО ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩО МАСИВНА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 720 КВ.М. ...

Фабрика Скравена

Цена: 79920.00 лв.

Населено място: Скравена
Квадратура 225 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.01.2014 до 27.02.2014
Обявяване на: 2014-02-28
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ,ДВЕ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, ЦЕХ ЗА МЕСОПРЕРАБОТВАНЕ, ЗАЕДНО С ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ ВЪРХУ ,КОЙТО СА ПОСТРОЕНИ ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ 1915 КВ.М. ...

Фабрика Скравена

Фабрика Скравена

Цена: 99900.00 лв.

Населено място: Скравена
Квадратура 1915 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.11.2013 до 02.12.2013
Обявяване на: 2013-12-03
ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С РЗП 176 КВ. М , ДВЕ СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, И ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ПРОИЗВОДСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ -ЦЕХ ЗА МЕСОПРЕРАБОТВАНЕ СЪС ЗП 225 КВ.М , ЗАЕДНО С ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ ВЪРХУ ...

Фабрика Нови Искър

Фабрика Нови Искър

Цена: 456308.81 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 5959 кв.м.

гр.Нови Искър,кв.Курило
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.10.2013 до 07.11.2013
Обявяване на: 2013-11-08
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440401004 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Фабрика Белчин

Фабрика Белчин

Цена: 1029750.00 лв.

Населено място: Белчин
Квадратура 14820 кв.м.

местност "КУПИЩАТА",землище на с.Белчин,Община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.09.2013 до 25.10.2013
Обявяване на: 2013-10-26
ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН, извън регулация, с площ от 14 820 кв.м., находящ се в местността „Купищата”, в землището на с. Белчин, общ. Самоков, Софийска област, който производствен терен съгласн ...

Фабрика Нови Искър

Фабрика Нови Искър

Цена: 570205.07 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 5959 кв.м.

гр. Нови Искър, община Столична, кв. "Курило"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.07.2013 до 26.08.2013
Обявяване на: 2013-08-27
по изп. дело № 20128440401004 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник- Частен съдебен изпълнител, при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски г ...

Фабрика Своде

Фабрика Своде

Цена: 78624.00 лв.

Населено място: Своде
Квадратура 10075 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.06.2013 до 02.07.2013
Обявяване на: 2013-07-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023002 С ПЛОЩ ОТ 10 075 КВ.М. ПО НОТ. АКТ, А ПО ГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ 9 590 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ , НАХОДЯЩ СЕ ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ Г ...

Фабрика Копривщица

Фабрика Копривщица

Цена: 570750.00 лв.

Населено място: Копривщица
Квадратура 774 кв.м.

УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.01.2013 до 11.02.2013
Обявяване на: 2013-02-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индентификатор 38558,6.405/тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осем,точка,шест,точка,чениристотин и пет/, по кодастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-17 от 1 ...

Фабрика Своде

Фабрика Своде

Цена: 98280.00 лв.

Населено място: Своде
Квадратура 1075 кв.м.

М.ВЛАХОВИЦА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.12.2012 до 28.01.2013
Обявяване на: 2013-01-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023002 С ПЛОЩ ОТ 10 075 КВ.М. ПО НОТ. АКТ, А ПО ГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ 9 590 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ , НАХОДЯЩ СЕ ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ...

Фабрика Своде

Фабрика Своде

Цена: 98280.00 лв.

Населено място: Своде
Квадратура 1075 кв.м.

М.ВЛАХОВИЦА
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.12.2012 до 28.01.2013
Обявяване на: 2013-01-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023002 С ПЛОЩ ОТ 10 075 КВ.М. ПО НОТ. АКТ, А ПО ГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ 9 590 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В НЕГО ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ , НАХОДЯЩ СЕ ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ...

Фабрика КОСТИНБРОД

Фабрика КОСТИНБРОД

Цена: 1495800.00 лв.

Населено място: КОСТИНБРОД
Квадратура 5799 кв.м.

община костинброд, област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.10.2012 до 13.11.2012
Обявяване на: 2012-11-14
А. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в строителните граници на гр. Костинброд, община Костинброд, област Софийска, с площ от 5 799 /пет хиляди седемстотин деветдесет и девет/ кв.м., съставляващ им ...

Фабрика Пчелин

Фабрика Пчелин

Цена: 43500.00 лв.

Населено място: Пчелин
Квадратура 1300 кв.м.

ПЧЕЛИНСКИ БАНИ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 28.08.2012 до 28.09.2012
Обявяване на: 2012-09-29
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НАХОДЯЩИ СЕ В В КУРОРТ ПЧЕЛИНСКИ БАНИ - ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ А ИМЕННО - МАСИВНА ОРАНЖЕРИЯ С ПЛОЩ ОТ 825 КВ.М., МАСИВНА ОРАНЖЕРИЯ С ПЛОЩ ОТ 396 КВ.М. И ПОМОЩНА СГРАДА - СЪБЛЕКАЛН ...

Фабрика Григорево

Фабрика Григорево

Цена: 768000.00 лв.

Населено място: Григорево
Квадратура 26833 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.07.2012 до 21.08.2012
Обявяване на: 2012-08-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-005008, 005028 / първи, отреден за имоти пет хиляди и осем и пет хиляди двадесет и осем/ - отреден за Складово-производствена база за месо и месни продукти от кв ...

Фабрика СЛИВНИЦА

Фабрика СЛИВНИЦА

Цена: 1260000.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 4992 кв.м.

ул."Гео Милев"№40
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.07.2012 до 20.08.2012
Обявяване на: 2012-08-21
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА /хале/ за производствено - складова дейност „Цех за ламиниране на дървесно - влакнести плоскости” с обособена административно - обслужваща част на три /три/ етажа ...

Евтини имоти от ЧСИ САМОКОВ?

Уважаеми Инвеститори и Бъдещи Собственици на Имоти, Самоков - перлата в западната част на България, предлага уникални възможности за инвестиции в недвижими имоти, съчетаващи балканска природна красота и перспективен потенциал. Ние искаме да ви представим ексклузивните предимства на имотите в този обичан и исторически населен център. Природа и Развлечения: Самоков е обкръжен от величествени Балкански планини, което прави имотите тук несравнен обект за ценители на природата. За тези, които обичат активен начин на живот, регионът предлага планински маршрути, езера и зимни спортове в непосредствена близост. Културни и Туристически Атракции: Самоков е дом на традиционни културни събития и фестивали, които привличат вниманието на туристи и ценители на българската култура. С близостта си до зимния курорт Боровец, имотите тук са идеални за развитие на туристически бизнес или втори дом за зимни и летни почивки. Инвестиционен Потенциал: С растящия туризъм и интерес към планинските райони, Самоков предоставя изключителни инвестиционни възможности. Модерни апартаменти и ваканционни къщи представляват перфектната комбинация от комфорт и възможност за добри доходи. Инфраструктура и Услуги: С добре развита инфраструктура, включваща образователни институции, здравни заведения и магазини, Самоков предоставя на своите обитатели лесен достъп до всички необходими удобства. Бъдете Част от Уникалното: Не пропускайте възможността да станете част от този български град с изключителна идентичност. Нашият екип от експерти е готов да ви насочи и подпомогне в избора на идеалния имот, отговарящ на вашите изисквания и инвестиционни цели. За Повече Информация: За допълнителна информация и консултации относно имотните възможности в Самоков, свържете се с нас. Очакваме с нетърпение да ви предоставим уникалната възможност да станете собственици на имот в този чаровен регион.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти самоков чси самоков имоти в самоков общински имоти самоков апартаменти в самоков кв възраждане апартаменти в самоков ипотекирани имоти в самоков продажба на къщи в самоков двустайни апартаменти в самоков имоти самоков