Чси Имоти > Самоков > Търговски имот

ЧСИ Самоков

Всички имоти Търговски имот в Самоков от ЧСИ

Няма резултати за Търговски имот в Самоков, вижте резултати за Търговски имот в окръжен съд Софийски окръжен

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 2635467.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 18276 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, ул. „Софийско шосе” №30А, с площ от 18 276 /осемнадесет хиляди двеста седемдесет и шест / кв.м., съгласно договор за продажба на общинск ...

Търговски имот САМОКОВ

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 25620.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул. "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №12А, ет.2, гр.Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 07.03.2016 до 07.04.2016
Обявяване на: 2016-04-08
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, с идентификатор №65231.905.256.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ...

Търговски имот Равно поле

Търговски имот Равно поле

Цена: 125000.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 1265 кв.м.

кв.Верила, Индустриална зона
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.02.2016 до 21.03.2016
Обявяване на: 2016-03-22
...

Търговски имот БОТЕВГРАД

Търговски имот БОТЕВГРАД

Цена: 3178656.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 6806 кв.м.

гр. Ботевград, ул."Цар Освободител"
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
Обявяване на: 2016-03-09
...

Търговски имот БОТЕВГРАД

Цена: 210750.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 2924 кв.м.

ул."ЦАР ИВАН ШИШМАН" №22
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел IV-2588 /четвърти за имот планоснимачен номер две хиляди петстотин осемдесет и осми/ - „За производствени и стопански нужди” в квартал 204 /двеста и чет ...

Търговски имот Панчарево

Търговски имот Панчарево

Цена: 249600.00 лв.

Населено място: Панчарево
Квадратура 1020 кв.м.

с.Казичене-стопански двор
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
Обявяване на: 2016-02-12
Имот за който е отреден УПИ II -1364 от кв.1а, действащ в ПУП на с.Казичене-стопански двор идентичен с имот пл. №1176 описан от кадастралната листа №Г-5-8-А/Б/В и описан в н.н. №89/98г. с ...

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 240000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 389 кв.м.

ул. „Отец Паисий” №2, ет.-1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.11.2015 до 18.12.2015
Обявяване на: 2015-12-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в град Самоков, на ул. „Отец Паисий” № 2 /две/, етаж -1 /минус първи/, с идентификатор № 65231.909.78.1.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесе ...

Търговски имот БОТЕВГРАД

Търговски имот БОТЕВГРАД

Цена: 3973320.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 6806 кв.м.

УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.11.2015 до 02.12.2015
Обявяване на: 2015-12-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05815.303.119 /нула пет осем едно пет точка три нула три точка едно едно девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ботевград, одобрени с ...

Търговски имот СВОГЕ

Търговски имот СВОГЕ

Цена: 25600.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.11.2015 до 11.12.2015
Обявяване на: 2015-12-14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV-62 /четиринадесети за имот планоснимачен номер шестдесет и втори/ в квартал 30 /тридесети/ по подробния устройствен план на град Своге, Софийска област, с гр ...

Търговски имот БОТЕВГРАД

Цена: 3973320.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 6806 кв.м.

ул. Цар Освободител
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.10.2015 до 02.11.2015
Обявяване на: 2015-11-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05815.303.119 /нула пет осем едно пет точка три нула три точка едно едно девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ботевград, одобрени с ...

Търговски имот Доганово

Търговски имот Доганово

Цена: 54200.00 лв.

Населено място: Доганово
Квадратура 245 кв.м.

Битов комбинат
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.10.2015 до 27.11.2015
Обявяване на: 2015-11-30
ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 245.12 /двеста четиридесет и пет цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, находящ се в двуетажна масивна сграда-БИТОВ КОМБИНАТ, при съседи: отгоре-втори ...

Търговски имот СЛИВНИЦА

Търговски имот СЛИВНИЦА

Цена: 246600.00 лв.

Населено място: СЛИВНИЦА
Квадратура 316 кв.м.

ул- Васил Левски №5
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.10.2015 до 11.11.2015
Обявяване на: 2015-11-12
ПОМЕЩЕНИЯ-„Бивш гарнизонен стол” с обща застроена площ от 315.694 /триста и петнадесет цяло шестстотин деветдесет и четири хилядни/ кв.м., находящ се на първи етаж в пететажен жилищен блок ...

Търговски имот САМОКОВ

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 32025.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул."НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №12А, гр.Самоков - КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.10.2015 до 09.11.2015
Обявяване на: 2015-11-10
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, с идентификатор №65231.905.256.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ...

Търговски имот Гара Лакатник

Цена: 8856.00 лв.

Населено място: Гара Лакатник
Квадратура 770 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 06.10.2015 до 06.11.2015
Обявяване на: 2015-11-07
НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ , НАХОДЯЩ СЕ В С. ГАРА ЛАКАТНИК С ПЛОЩ ОТ 770 КВ.М. , ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ПРЕЗ 1981 Г. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ДООБРАБОТ ...

Търговски имот Гара Лакатник

Търговски имот Гара Лакатник

Цена: 8856.00 лв.

Населено място: Гара Лакатник
Квадратура 770 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 06.10.2015 до 06.11.2015
Обявяване на: 2015-11-07
НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ , НАХОДЯЩ СЕ В С. ГАРА ЛАКАТНИК С ПЛОЩ ОТ 770 КВ.М. , ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ПРЕЗ 1981 Г. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ДООБРАБОТ ...

Търговски имот Правец

Търговски имот Правец

Цена: 194400.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 759 кв.м.

област Софийска, ул."Възраждаве"№ 19а
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.09.2015 до 22.10.2015
Обявяване на: 2015-10-23
Урегулиран поземлен имот VII (седми) – за търговска дейност, целия с площ от 759 (седемстотин петдесет и девет) кв.метра, находящ се кв.80 (осемдесет) в гр.Правец, община Правец, област Со ...

Търговски имот САМОКОВ

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул."НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №12А, гр.Самоков - КОЗМЕТИЧНО СТУДИО
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.05.2015 до 26.06.2015
Обявяване на: 2015-06-27
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, с идентификатор №65231.905.256.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ...

Търговски имот Гуцал

Търговски имот Гуцал

Цена: 245000.00 лв.

Населено място: Гуцал
Квадратура 162 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.05.2015 до 19.06.2015
Обявяване на: 2015-06-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII /осемнадесет/, отреден за „Младежки дом и търговски обект” , в квартал 6 /шест/ по плана на село Гуцал, община Самоков, с площ от 1 955 кв.м. /хиляда деветст ...

Търговски имот САМОКОВ

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 249000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 533 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.05.2015 до 18.06.2015
Обявяване на: 2015-06-19
...

Търговски имот Правец

Търговски имот Правец

Цена: 243000.00 лв.

Населено място: Правец
Квадратура 759 кв.м.

област Софийска, ул."Възраждаве"№ 19а
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 01.05.2015 до 01.06.2015
Обявяване на: 2015-06-02
Урегулиран поземлен имот VII (седми) – за търговска дейност, целия с площ от 759 (седемстотин петдесет и девет) кв.метра, находящ се кв.80 (осемдесет) в гр.Правец, община Правец, област Со ...

Търговски имот Доганово

Търговски имот Доганово

Цена: 61500.00 лв.

Населено място: Доганово
Квадратура 245 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.03.2015 до 15.04.2015
Обявяване на: 2015-04-16
ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 245.12 /двеста четиридесет и пет цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, находящ се в двуетажна масивна сграда-БИТОВ КОМБИНАТ, при съседи: отгоре-втори ...

Търговски имот Владая

Търговски имот Владая

Цена: 156105.00 лв.

Населено място: Владая
Квадратура 557 кв.м.

село Владая, район Витоша, ул. "Чекълче", ресторант "Софийско пиво" - жилищна част, търговска част и поземлен имот
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 06.03.2015 до 06.04.2015
Обявяване на: 2015-04-07
Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 06.03.2015 г. до 06.04.2015 г. – ...

Търговски имот Гуцал

Търговски имот Гуцал

Цена: 218832.00 лв.

Населено място: Гуцал
Квадратура 1955 кв.м.

СЕЛО ГУЦАЛ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 09.02.2015 до 09.03.2015
Обявяване на: 2015-03-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII /осемнадесет/, отреден за „Младежки дом и търговски обект” , в квартал 6 /шест/ по плана на село Гуцал, община Самоков, с площ от 1 955 кв.м. /хиляда деветст ...

Търговски имот САМОКОВ

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 60 кв.м.

ул."НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №12А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.01.2015 до 27.02.2015
Обявяване на: 2015-02-28
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, с идентификатор №65231.905.256.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ...

Търговски имот БОТЕВГРАД

Търговски имот БОТЕВГРАД

Цена: 134775.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 190 кв.м.

ПЛ.САРАНСК № 3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.01.2015 до 25.02.2015
Обявяване на: 2015-02-26
НЕДВИЖИМ ИМОТ- СПОРТЕН КЛУБ И РЕСТОРАНТ В ГР.БОТЕВГРАД, ПОСТРОЕНИ В ИМОТ С ПЛ.№ 849 А. ...

Търговски имот Гара Лакатник

Търговски имот Гара Лакатник

Цена: 8856.00 лв.

Населено място: Гара Лакатник
Квадратура 770 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.01.2015 до 23.02.2015
Обявяване на: 2015-02-24
УПИ № 4 ЗА ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В КВ.1 ПО ПЛАНА НА С.ГАРА ЛАКАТНИК С ПЛОЩ ОТ 770 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С ДВЕ КОЛОНКИ , ДВЕ ЦИСТЕРНИ И ПОМЕЩЕНИЕ. ...

Търговски имот Нови Искър

Търговски имот Нови Искър

Цена: 258000.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 661 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.01.2015 до 23.02.2015
Обявяване на: 2015-02-24
...

Търговски имот САМОКОВ

Търговски имот САМОКОВ

Цена: 311250.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 540 кв.м.

УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 2, ЕТ. -1
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.01.2015 до 19.02.2015
Обявяване на: 2015-02-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в град Самоков, на ул. „Отец Паисий” № 2 /две/, етаж -1 /минус първи/, с идентификатор № 65231.909.78.1.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесе ...

Търговски имот Трудовец

Търговски имот Трудовец

Цена: 38754.88 лв.

Населено място: Трудовец
Квадратура 1444 кв.м.

СЕЛО ТРУДОВЕЦ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ XIV-1647 /четиринадесети отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин четиридесет и седми/, находящ се в квартал 53 /петдесет и трети/ по плана на с ...

Търговски имот Доганово

Търговски имот Доганово

Цена: 51840.00 лв.

Населено място: Доганово
Квадратура 245 кв.м.

БИТОВ КОМБИНАТ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 13.12.2014 до 13.01.2015
Обявяване на: 2015-01-14
ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 245.12 /двеста четиридесет и пет цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, находящ се в двуетажна масивна сграда-БИТОВ КОМБИНАТ, при съседи: отгоре-втори ...

Евтини имоти от ЧСИ САМОКОВ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти самоков чси самоков имоти в самоков общински имоти самоков апартаменти в самоков кв възраждане апартаменти в самоков ипотекирани имоти в самоков продажба на къщи в самоков двустайни апартаменти в самоков имоти самоков