Чси Имоти > Самоков > Магазин

ЧСИ Самоков

Всички имоти Магазин в Самоков от ЧСИ

Няма резултати за Магазин в Самоков, вижте резултати за Магазин в окръжен съд Софийски окръжен

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 40 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
...

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 46500.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 18 кв.м.

пл."Саранск"№ 8
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
Магазин със застроена площ от 18 (осемнадесет) кв.м., находящ се в гр.Ботевград, община Ботевград, област София, при съседи: магазин на Павлина и Мария Ненкови – от две старни, собствено к ...

Магазин Илинден

Магазин Илинден

Цена: 56250.00 лв.

Населено място: Илинден
Квадратура 15 кв.м.

бул. Сливница 65
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
Обявяване на: 2016-03-25
...

Магазин Вакарел

Магазин Вакарел

Цена: 82000.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Васил Левски" №81
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
Обявяване на: 2016-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 805 /осемстотин и пет/ квадратни метра, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-185 /седми отреден за имот сто осемдесет и пет/, от квартал 3 /трети ...

Магазин ИХТИМАН

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 101 кв.м.

област Софийска, ул."Цар Освободител"№ 144
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
Обявяване на: 2016-03-11
Магазин със застроена площ от 101.48 кв. метра (сто и едно цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра), находящ се на партерния етаж в жилищен блок №2Б (две буква „б“) с отделен вход ...

Магазин Банкя

Магазин Банкя

Цена: 90744.10 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 133 кв.м.

ул. "Пейо Яворово" № 27
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
Обявяване на: 2016-02-12
МАГАЗИН № 1 (едно), с идентификатор 02659.2195.596.1.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГК ...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 34 кв.м.

област Софийска,ул."Александър Стамболийски"№ 92
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 18.12.2015 до 18.01.2016
Обявяване на: 2016-01-19
Магазин №4 (четири), находящ се на партерния етаж от изградената жилищна сграда с два жилищна етажа, един партерен етаж с магазини и тавански етаж в груб строеж, със застроена площ от 33.8 ...

Магазин Вакарел

Цена: 73600.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 99 кв.м.

ул. Васил Левски №81
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.11.2015 до 21.12.2015
Обявяване на: 2015-12-22
Недвижим имот, собственост на Венцислав Николов Георгиев и Александър Росенов Чолаков, чрез неговата майка и законен представител Моника Божидарова Данова, находящ се в село Вакарел, ул. „ ...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 11280.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.

УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ №3
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 08.11.2015 до 08.12.2015
Обявяване на: 2015-12-09
...

Магазин ИХТИМАН

Магазин ИХТИМАН

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 101 кв.м.

област Софийска, ул."Цар Освободител4№ 144
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.11.2015 до 10.12.2015
Обявяване на: 2015-12-11
Магазин със застроена площ от 101.48 кв. метра (сто и едно цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра), находящ се на партерния етаж в жилищен блок №2Б (две буква „б“) с отделен вход ...

Магазин Банкя

Магазин Банкя

Цена: 104900.18 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 133 кв.м.

гр. Банкя, район Банкя, ул. „Пейо Яворов" № 27
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.09.2015 до 15.10.2015
Обявяване на: 2015-10-16
МАГАЗИН № 1 (едно), с идентификатор 02659.2195.596.1.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГК ...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 34 кв.м.

област Софийска,ул."Александър Стамболийски"№ 92
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.07.2015 до 10.08.2015
Обявяване на: 2015-08-11
Магазин №4 (четири), находящ се на партерния етаж от изградената жилищна сграда с два жилищна етажа, един партерен етаж с магазини и тавански етаж в груб строеж, със застроена площ от 33.8 ...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.07.2015 до 04.08.2015
Обявяване на: 2015-08-05
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.07.2015 до 04.08.2015
Обявяване на: 2015-08-05
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.07.2015 до 04.08.2015
Обявяване на: 2015-08-05
...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 14100.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.07.2015 до 04.08.2015
Обявяване на: 2015-08-05
...

Магазин ИХТИМАН

Магазин ИХТИМАН

Цена: 170000.00 лв.

Населено място: ИХТИМАН
Квадратура 122 кв.м.

ж.к СТИПОН
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.06.2015 до 27.07.2015
Обявяване на: 2015-07-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 123 /сто двадесет и три/ квадратни метра, находящ се в град Ихтиман, ж. к. „Стипон”, област Софийска, съставляващ имот с планоснимачен номер 2687 /две хиляди шестстоти ...

Магазин СВОГЕ

Магазин СВОГЕ

Цена: 32160.00 лв.

Населено място: СВОГЕ
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 30.05.2015 до 30.06.2015
Обявяване на: 2015-07-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV-62 /четиринадесети за имот планоснимачен номер шестдесет и втори/ в квартал 30 /тридесети/ по подробния устройствен план на град Своге, Софийска област, с гр ...

Магазин Банкя

Магазин Банкя

Цена: 131125.23 лв.

Населено място: Банкя
Квадратура 133 кв.м.

гр. Банкя, ул. „Пейо Яворов" №27 (двадесет и седем), етаж 0 (нула), обект №1 (едно)
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.06.2015 до 02.07.2015
Обявяване на: 2015-07-03
МАГАЗИН № 1 (едно), с идентификатор 02659.2195.596.1.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГК ...

Магазин САМОКОВ

Магазин САМОКОВ

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: САМОКОВ
Квадратура 50 кв.м.

ул. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №73, ет.1, гр.Самоков /бивша АПТЕКА/
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.05.2015 до 26.06.2015
Обявяване на: 2015-06-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /бивша АПТЕКА/ с идентификатор №65231.911.43.1.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнит ...

Магазин Вакарел

Магазин Вакарел

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.05.2015 до 19.06.2015
Обявяване на: 2015-06-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 805 /осемстотин и пет/ квадратни метра, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-185 /седми отреден за имот сто осемдесет и пет/, от квартал 3 /трети ...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 34252.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 51 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 22449.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 22449.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Магазин БОТЕВГРАД

Магазин БОТЕВГРАД

Цена: 31791.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Евтини имоти от ЧСИ САМОКОВ?

Уважаеми Инвеститори и Бъдещи Собственици на Имоти, Самоков - перлата в западната част на България, предлага уникални възможности за инвестиции в недвижими имоти, съчетаващи балканска природна красота и перспективен потенциал. Ние искаме да ви представим ексклузивните предимства на имотите в този обичан и исторически населен център. Природа и Развлечения: Самоков е обкръжен от величествени Балкански планини, което прави имотите тук несравнен обект за ценители на природата. За тези, които обичат активен начин на живот, регионът предлага планински маршрути, езера и зимни спортове в непосредствена близост. Културни и Туристически Атракции: Самоков е дом на традиционни културни събития и фестивали, които привличат вниманието на туристи и ценители на българската култура. С близостта си до зимния курорт Боровец, имотите тук са идеални за развитие на туристически бизнес или втори дом за зимни и летни почивки. Инвестиционен Потенциал: С растящия туризъм и интерес към планинските райони, Самоков предоставя изключителни инвестиционни възможности. Модерни апартаменти и ваканционни къщи представляват перфектната комбинация от комфорт и възможност за добри доходи. Инфраструктура и Услуги: С добре развита инфраструктура, включваща образователни институции, здравни заведения и магазини, Самоков предоставя на своите обитатели лесен достъп до всички необходими удобства. Бъдете Част от Уникалното: Не пропускайте възможността да станете част от този български град с изключителна идентичност. Нашият екип от експерти е готов да ви насочи и подпомогне в избора на идеалния имот, отговарящ на вашите изисквания и инвестиционни цели. За Повече Информация: За допълнителна информация и консултации относно имотните възможности в Самоков, свържете се с нас. Очакваме с нетърпение да ви предоставим уникалната възможност да станете собственици на имот в този чаровен регион.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти самоков чси самоков имоти в самоков общински имоти самоков апартаменти в самоков кв възраждане апартаменти в самоков ипотекирани имоти в самоков продажба на къщи в самоков двустайни апартаменти в самоков имоти самоков