Чси Имоти > Самоков > Склад

ЧСИ Самоков

Всички имоти Склад в Самоков от ЧСИ

Няма резултати за Склад в Самоков, вижте резултати за Склад в окръжен съд Софийски окръжен

Склад Челопеч

Цена: 3040.00 лв.

Населено място: Челопеч
Квадратура 529 кв.м.

област Софийска,бивше ТКЗС
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.03.2016 до 26.04.2016
Обявяване на: 2016-04-27
НАВЕС И СКЛАД № 20 , със застроена площ от 529 кв.м., от парцеларния план на бившето ТКЗС с.Челопеч, /без прилежащия терен/. На основание чл.485  ГПК  определената  начална цена  на описа ...

Склад Маджаре

Склад Маджаре

Цена: 391200.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 3413 кв.м.

местност "Долни друм", бивш "Стопански двор-Картофохранилище", община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 25.03.2016 до 25.04.2016
Обявяване на: 2016-04-26
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, обл. Софийска, местността „Долни друм”, бивш „Стопански двор – Картофохранилище”, с идентификатор № 46067.1.92, съг ...

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 701 кв.м.

област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
Обявяване на: 2016-02-23
СГРАДА -СКЛАД А за пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за гражданска употреба, със застроена площ от 701.44 /седемстотин и едно цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м ...

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 701 кв.м.

област Софийска
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.01.2016 до 23.02.2016
Обявяване на: 2016-02-24
СГРАДА -СКЛАД А за пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за гражданска употреба, със застроена площ от 701.44 /седемстотин и едно цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м ...

Склад Маджаре

Склад Маджаре

Цена: 489000.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 3413 кв.м.

местност "Долни друм", бивш "Стопански двор-Картофохранилище", община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.12.2015 до 15.01.2016
Обявяване на: 2016-01-16
. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, обл. Софийска, местността „Долни друм”, бивш „Стопански двор – Картофохранилище”, с идентификатор № 46067.1.92, съгласно кадастрална ...

Склад Костенец

Склад Костенец

Цена: 77000.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 580 кв.м.

ул. Цариградско шосе №50А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 21.11.2015 до 21.12.2015
Обявяване на: 2015-12-22
Недвижим имот, собственост на „РР-1”ЕООД – гр.Костенец, област Софийска, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., обособена част от площадката на ...

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 548 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.11.2015 до 16.12.2015
Обявяване на: 2015-12-17
„СКЛАД ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ЗА ГРАЖДАНСКА УПОТРЕБА”, със застроена площ от 548.44 кв.м. /петстотин четиридесет и осем цяло и четиридесет и четири сто ...

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 94737.60 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 701 кв.м.

община Елин Пелин, област София
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.10.2015 до 10.11.2015
Обявяване на: 2015-11-11
СГРАДА -СКЛАД А за пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за гражданска употреба, със застроена площ от 701.44 /седемстотин и едно цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м ...

Склад Маджаре

Склад Маджаре

Цена: 360000.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 3413 кв.м.

местност "Долни друм", бивш "Стопански двор-Картофохранилище", община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 31.08.2015 до 30.09.2015
Обявяване на: 2015-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, обл. Софийска, местността „Долни друм”, бивш „Стопански двор – Картофохранилище”, с идентификатор № 46067.1.92, съгласно кадастралната ...

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 118422.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 701 кв.м.

област Софийска, след обаждане на тел 0889 555 556
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.06.2015 до 27.07.2015
Обявяване на: 2015-07-28
СГРАДА -СКЛАД А за пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за гражданска употреба, със застроена площ от 701.44 /седемстотин и едно цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м ...

Склад Костенец

Склад Костенец

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 580 кв.м.

ул. Цариградско шосе №50А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 02.06.2015 до 02.07.2015
Обявяване на: 2015-07-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., обособена част от площадката на стара кибритена фабрика, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-674 /пети за имот ...

Склад Маджаре

Склад Маджаре

Цена: 450000.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 3413 кв.м.

местност "Долни друм", бивш "Стопански двор-Картофохранилище", община Самоков
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.05.2015 до 26.06.2015
Обявяване на: 2015-06-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, обл. Софийска, местността „Долни друм”, бивш „Стопански двор – Картофохранилище”, с идентификатор № 46067.1.92, съгласно кадастралната ...

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 118800.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 548 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 16.05.2015 до 16.06.2015
Обявяване на: 2015-06-17
...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 6102.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 28 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 1109.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 5 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 4986.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 4062.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.04.2015 до 20.05.2015
Обявяване на: 2015-05-21
...

Склад Априлово

Склад Априлово

Цена: 157700.00 лв.

Населено място: Априлово
Квадратура 1594 кв.м.

с.Априлово, община Горна Малина, бивш стопански двор
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 27.04.2015 до 27.05.2015
Обявяване на: 2015-05-28
2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Априлово, общ. Горна Малина, обл. Софийска, с площ от 4209.74 кв.м., съставляващ имот планоснимачен №378, за който е отреден парцел ІІ, в кв.49 ...

Склад Нови Искър

Склад Нови Искър

Цена: 14876.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 20 кв.м.

гр. Нови Искър, ул. Зорница № 2
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 26.01.2015 до 26.02.2015
Обявяване на: 2015-02-27
Недвижими имоти, находящи се в МОНОЛИТНА МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с кадастрален идентификатор 00357.5348.88.1, със застроена площ от 269 /двеста шестдесет и девет/ кв. м., нахо ...

Склад Маджаре

Склад Маджаре

Цена: 381520.00 лв.

Населено място: Маджаре
Квадратура 3343 кв.м.

местност "Долни друм" - БИВШО КАРТОФОХРАНИЛИЩЕ
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 04.02.2015 до 04.03.2015
Обявяване на: 2015-03-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков, обл. Софийска, местността „Долни друм”, бивш „Стопански двор – Картофохранилище”, с идентификатор № 46067.1.92, съгласно кадастралната ...

Склад Костенец

Склад Костенец

Цена: 82080.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 580 кв.м.

УЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №50 А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 20.01.2015 до 20.02.2015
Обявяване на: 2015-02-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., обособена част от площадката на стара кибритена фабрика, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-674 /пети за имот ...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 7627.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 28 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ № 9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
13. СКЛАД № 4 /четири/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.13, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011 ...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 1386.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 5 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ № 9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
12. СКЛАД № 3 /три/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.16, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 1386.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 5 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ № 9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
12. СКЛАД № 3 /три/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.16, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 6233.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 22 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ №9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
11. СКЛАД № 2 /две/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.15, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 6233.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 22 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ №9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
11. СКЛАД № 2 /две/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.15, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Склад БОТЕВГРАД

Склад БОТЕВГРАД

Цена: 5077.00 лв.

Населено място: БОТЕВГРАД
Квадратура 18 кв.м.

УЛ. СЛАВЕЙКОВ №9-11
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 19.12.2014 до 19.01.2015
Обявяване на: 2015-01-20
10. СКЛАД № 1 /едно/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №05818.302.521.1.14, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/14.10.2011г. ...

Склад Априлово

Склад Априлово

Цена: 132800.00 лв.

Населено място: Априлово
Квадратура 1594 кв.м.

В БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР, с.АПРИЛОВО, община ГОРНА Малина
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 15.12.2014 до 15.01.2015
Обявяване на: 2015-01-16
2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Априлово, общ. Горна Малина, обл. Софийска, с площ от 4209.74 кв.м., съставляващ имот планоснимачен №378, за който е отреден парцел ІІ, в кв.49 ...

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Склад ЕЛИН ПЕЛИН

Цена: 148500.00 лв.

Населено място: ЕЛИН ПЕЛИН
Квадратура 548 кв.м.

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 10.11.2014 до 10.12.2014
Обявяване на: 2014-12-11
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - „СКЛАД ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ЗА ГРАЖДАНСКА УПОТРЕБА”, със застроена площ от 548.44 кв.м. /петстотин четиридесет и осем цяло и чети ...

Склад Костенец

Склад Костенец

Цена: 102600.00 лв.

Населено място: Костенец
Квадратура 580 кв.м.

УЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 50А
Окръжен съд: Софийски окръжен
Срок: 23.09.2014 до 23.10.2014
Обявяване на: 2014-10-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., обособена част от площадката на стара кибритена фабрика, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-674 /пети за имот ...

Евтини имоти от ЧСИ САМОКОВ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти самоков чси самоков имоти в самоков общински имоти самоков апартаменти в самоков кв възраждане апартаменти в самоков ипотекирани имоти в самоков продажба на къщи в самоков двустайни апартаменти в самоков имоти самоков