Земеделска земя в ХАРМАНЛИ за 232.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАРМАНЛИ > Земеделска земя

Земеделска земя в ХАРМАНЛИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 232.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 491 кв.м.
  Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
  Обявяване: 2020-03-20
  Адрес: местност"Петте каръча "
  ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
  Телефон: 038 - 626662
  Email: araklieva@dir.bg

Всички имоти за ХАРМАНЛИ
Всички имоти на ЧСИ Калинка Стайкова Араклиева

. 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.29.569, находящ се в местността „ПЕТТЕ КАРЪЧА”, незастроен, с площ от 491 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 4 , със стар идентификатор: 77181.29.38, номер по предходен план: 084012 , при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори - № 77181.29.572, № 77181.31.355, № 77181.29.578, № 77181.29.567, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА - 232 лв. /двеста тридесет и два лева/;

Продава Земеделска земя в ХАРМАНЛИ за 232.00 лв. на търг от ЧСИ