Земеделска земя в ХАРМАНЛИ за 1232.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАРМАНЛИ > Земеделска земя

Земеделска земя в ХАРМАНЛИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 1232.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 2959 кв.м.
  Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
  Обявяване: 2020-03-20
  Адрес: местност"Чортлене"
  ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
  Телефон: 038 - 626662
  Email: araklieva@dir.bg

Всички имоти за ХАРМАНЛИ
Всички имоти на ЧСИ Калинка Стайкова Араклиева

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.14.641 , находящ се в местността „ЧОРТЛЕНЕ”, незастроен, целият с площ от 2959 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 5, със стар идентификатор: 77181.14.363, номер по предходен план: 61.38 , при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори - № 77181.14.643, № 77181.14.701, № 77181.14.362, № 77181.14.639, № 771 81.14.668, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 232 лв. /хиляда двеста тридесет и два лева/;

Продава Земеделска земя в ХАРМАНЛИ за 1232.00 лв. на търг от ЧСИ