Земеделска земя в ХАРМАНЛИ за 3992.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАРМАНЛИ > Земеделска земя

Земеделска земя в ХАРМАНЛИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 3992.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 12799 кв.м.
  Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
  Обявяване: 2020-03-20
  Адрес: местност"Ченгене конак"
  ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
  Телефон: 038 - 626662
  Email: araklieva@dir.bg

Всички имоти за ХАРМАНЛИ
Всички имоти на ЧСИ Калинка Стайкова Араклиева

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.28.196, находящ се в местността „ЧЕНГЕНЕ КОНАК”, незастроен, целият с площ от 12 799 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 8, със стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 069017 , при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори - № 77181.28.197, № 77181.28.198, № 77181.28.195, № 77181.28.193, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕН А - 3 992 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и два лева/;

Продава Земеделска земя в ХАРМАНЛИ за 3992.00 лв. на търг от ЧСИ