Чси Имоти > Харманли > Земеделска земя

ЧСИ Харманли

Всички имоти Земеделска земя в Харманли от ЧСИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 232.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 491 кв.м.

местност"Петте каръча "
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
. 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.29.569, находящ се в местността „ПЕТТЕ КАРЪЧА”, незастроен, с площ от 491 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земед ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 3992.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 12799 кв.м.

местност"Ченгене конак"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.28.196, находящ се в местността „ЧЕНГЕНЕ КОНАК”, незастроен, целият с площ от 12 799 кв.м. , с трайно предназначение на територията: ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 1232.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 2959 кв.м.

местност"Чортлене"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.14.641 , находящ се в местността „ЧОРТЛЕНЕ”, незастроен, целият с площ от 2959 кв.м., с трайно предназначение на територията: Зем ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 1440.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 4080 кв.м.

местност"Бюкя"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.4.53 , находящ се в местността „БЮКЯ”, незастроен, целият с площ от 4080 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земеделс ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 5316 кв.м.

местност"Каратопрака"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.2.358 , находящ се в местността „КАРАТОПРАКА”, незастроен, целият с площ от 5316 кв.м. , с трайно предназначение на територията: ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 1416.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 2455 кв.м.

местност"Каратопрака"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.2.357, находящ се в местността „КАРАТОПРАКА”, незастроен, целият с площ от 2455 кв.м. , с трайно предназначение на територията: З ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 864.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 4000 кв.м.

местност"Мусова чешма"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.8.306 , находящ се в местността „МУСОВА ЧЕШМА”, незастроен, целият с площ от 4 000 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начи ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 10392.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 43296 кв.м.

местност"Юруците"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.8.146, находящ се в местността „ЮРУЦИТЕ”, незастроен, целият с площ от 43 296 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на тра ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 968.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 4499 кв.м.

местност"Кайряка"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.7.315 , находящ се в местността „КАЙРЯКА”, незастроен, целият с площ от 4 499 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на тра ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 488.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 1394 кв.м.

местност"Келик Сърта "
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.5.327 , находящ се в местността „КЕЛИК СЪРТА”, незастроен, целият с площ от 1 394 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 424.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 1200 кв.м.

местност"Ашламата"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.4.183, находящ се в местността „АШЛАМАТА”, незастроен, целият с площ от 1 200 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трай ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 1784.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 4740 кв.м.

местност"Бюкя"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.4.119 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка, четири, точка, сто и деветнадесет/, находящ се в местността „БЮКЯ”, незастроен, целият с п ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 4440.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 11819 кв.м.

местност"Бюкя"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.4.14, находящ се в местността „БЮКЯ”, незастроен, целият с площ от 11 819 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 3747 кв.м.

местност"Каратопрака"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.2.337, находящ се в местността „КАРАТОПРАКА”, незастроен, целият с площ от 3 747 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 3888.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 5583 кв.м.

местност"Каратопрака"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.2.336, находящ се в местността „КАРАТОПРАКА”, незастроен, целият с площ от 5 583 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на т ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 10120.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 13599 кв.м.

местност"Каратопрака"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.2.283, находящ се в местността „КАРАТОПРАКА”, незастроен, целият с площ от 13 599 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 10120.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 13599 кв.м.

местност"Каратопрака"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.2.283, находящ се в местността „КАРАТОПРАКА”, незастроен, целият с площ от 13 599 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 3024.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 5999 кв.м.

местност"Каратопрака"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.1.432 , находящ се в местността „КАРАТОПРАКА”, незастроен, целият с площ от 5 999 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на ...

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Земеделска земя ХАРМАНЛИ

Цена: 11888.00 лв.

Населено място: ХАРМАНЛИ
Квадратура 16699 кв.м.

местност"Каратопрака"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77181.1.358, находящ се в местността „КАРАТОПРАКА”, незастроен, целият с площ от 16 699 кв.м. , с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин ...

Евтини имоти от ЧСИ ХАРМАНЛИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти харманли харманли имоти чси харманли имоти в харманли ипотекирани имоти харманли гарсониера в харманли апартаменти в харманли публична продан харманли ипотекирани имоти харманли имоти харманли