Чси Имоти > Харманли > Други

ЧСИ Харманли

Всички имоти Други в Харманли от ЧСИ

Няма резултати за Други в Харманли, вижте резултати за Други в окръжен съд Хасково

Други с. Студена

Цена: 1002.40 лв.

Населено място: с. Студена
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
СГРАДА с идентификатор номер 70055.55.607.2 (седемдесет хиляди петдесет и пет точка петдесет и пет точка шестстотин и седем точка две), находящ се в с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, съгласно ...

Други с. Студена

Други с. Студена

Цена: 14845.60 лв.

Населено място: с. Студена
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 27.10.2023 до 27.11.2023
Обявяване на: 2023-11-28
СГРАДА с идентификатор номер 70055.55.607.1 (седемдесет хиляди петдесет и пет точка петдесет и пет точка шестстотин и седем точка едно), находящ се в с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, съгласн ...

Други гр. Хасково

Цена: 3320.00 лв.

Населено място: гр. Хасково
Квадратура 15 кв.м.

ул. Васил Друмев № 12, ет. 2, обект 16
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 24.10.2023 до 24.11.2023
Обявяване на: 2023-11-27
1/4 (една четвърт) ид. част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 77195.723.147.1.11 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и три точка сто четирид ...

Други с. Върбово

Други с. Върбово

Цена: 4576.80 лв.

Населено място: с. Върбово
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 23.10.2023 до 23.11.2023
Обявяване на: 2023-11-24
ПОСТРОЙКА НА ПЪТЯ С.ВЪРБОВО-С.ТЪНКОВО-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други с. Върбово

Други с. Върбово

Цена: 4833.36 лв.

Населено място: с. Върбово
Квадратура 230 кв.м.

НА ПЪТЯ С.ВЪРБОВО-С. ТЪНКОВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 11.08.2023 до 11.09.2023
Обявяване на: 2023-09-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други с. Студена

Други с. Студена

Цена: 1288.80 лв.

Населено място: с. Студена
Квадратура 56 кв.м.

с. Студена, п.к. 6300
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 21.07.2023 до 21.08.2023
Обявяване на: 2023-08-22
СГРАДА с идентификатор номер 70055.55.607.2 (седемдесет хиляди петдесет и пет точка петдесет и пет точка шестстотин и седем точка две), находящ се в с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, съгласно ...

Други с. Студена

Цена: 19087.20 лв.

Населено място: с. Студена
Квадратура 432 кв.м.

с. Студена, п.к. 6300
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 21.07.2023 до 21.08.2023
Обявяване на: 2023-08-22
СГРАДА с идентификатор номер 70055.55.607.1 (седемдесет хиляди петдесет и пет точка петдесет и пет точка шестстотин и седем точка едно), находящ се в с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, съгласн ...

Други гр. Симеоновград

Други гр. Симеоновград

Цена: 4840.00 лв.

Населено място: гр. Симеоновград
Квадратура 1325 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 17.07.2023 до 17.08.2023
Обявяване на: 2023-08-18
1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-1310 /римско три, тире, арабско хиляда триста и десет/, застроен и незастроен, с площ от 1325 кв.м. /хиляда триста двадесет и пет квадратн ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 126288.00 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 513 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 12.06.2023 до 12.07.2023
Обявяване на: 2023-07-13
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.316.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и шестнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобре ...

Други с. Върбово

Цена: 5370.40 лв.

Населено място: с. Върбово
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 28.05.2023 до 28.06.2023
Обявяване на: 2023-06-29
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други с. Студена

Други с. Студена

Цена: 1432.00 лв.

Населено място: с. Студена
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
СГРАДА с идентификатор номер 70055.55.607.2 (седемдесет хиляди петдесет и пет точка петдесет и пет точка шестстотин и седем точка две), находящ се в с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, съгласно ...

Други с. Студена

Други с. Студена

Цена: 21208.00 лв.

Населено място: с. Студена
Квадратура 432 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
СГРАДА с идентификатор номер 70055.55.607.1 (седемдесет хиляди петдесет и пет точка петдесет и пет точка шестстотин и седем точка едно), находящ се в с. Студена, общ. Свиленград, обл. Хасково, съгласн ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 140320.00 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 513 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 10.04.2023 до 10.05.2023
Обявяване на: 2023-05-11
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.316.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и шестнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобре ...

Други с. Върбово

Други с. Върбово

Цена: 5342.40 лв.

Населено място: с. Върбово
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 11.03.2023 до 11.04.2023
Обявяване на: 2023-04-12
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други с. Бряст

Други с. Бряст

Цена: 4360.32 лв.

Населено място: с. Бряст
Квадратура 7500 кв.м.

местността БАЛКАН БАИР
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 28.02.2023 до 28.03.2023
Обявяване на: 2023-03-29
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06762.65.20 (нула шест седем шест две точка шест пет точка две нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запове ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 166176.00 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 513 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 02.02.2023 до 02.03.2023
Обявяване на: 2023-03-06
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.316.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и шестнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобре ...

Други гр. Любимец

Цена: 193440.00 лв.

Населено място: гр. Любимец
Квадратура 6231 кв.м.

УЛ.РЕПУБЛИКАНСКА №94
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 27.01.2023 до 27.02.2023
Обявяване на: 2023-02-28
УПИ,ВЕДНО С АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други с. Върбово

Други с. Върбово

Цена: 5936.00 лв.

Населено място: с. Върбово
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 09.01.2023 до 09.02.2023
Обявяване на: 2023-02-10
на ПЪТЯ С.ВЪРБОВО-С.ТЪНКОВО-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други с. Бряст

Други с. Бряст

Цена: 4844.80 лв.

Населено място: с. Бряст
Квадратура 7500 кв.м.

местността БАЛКАН БАИР
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 23.12.2022 до 23.01.2023
Обявяване на: 2023-01-24
...

Други с. Преславец

Други с. Преславец

Цена: 17164.80 лв.

Населено място: с. Преславец
Квадратура 7819 кв.м.

местността ЗАД ДИНГИЛИТЕ
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 03.12.2022 до 03.01.2023
Обявяване на: 2023-01-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.номер 58244.69.290 /пет осем две четири четири точка шест девет точка две девет нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед номер РД - 18-344/06.02.2 ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 1175040.00 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 684 кв.м.

ул. Гео Милев № 12
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 12.11.2022 до 12.12.2022
Обявяване на: 2022-12-13
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.313.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и тринадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 184640.00 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 513 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 12.11.2022 до 12.12.2022
Обявяване на: 2022-12-13
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.316.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и шестнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобре ...

Други с. Върбово

Други с. Върбово

Цена: 5652.00 лв.

Населено място: с. Върбово
Квадратура 230 кв.м.

НА ПЪТЯ С.ВЪРБОВО-С. ТЪНКОВО
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
Обявяване на: 2022-10-28
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 324061.20 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 513 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 19.08.2022 до 19.09.2022
Обявяване на: 2022-09-20
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.316.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и шестнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобре ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 1330524.00 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 684 кв.м.

ул. Гео Милев № 12
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 19.08.2022 до 19.09.2022
Обявяване на: 2022-09-20
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.313.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и тринадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен ...

Други с. Върбово

Други с. Върбово

Цена: 6280.00 лв.

Населено място: с. Върбово
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 25.07.2022 до 25.08.2022
Обявяване на: 2022-08-26
 НА ПЪТЯ С. ВЪРБОВО-С.ТЪНКОВО-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 360068.00 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 513 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 13
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 14.06.2022 до 14.07.2022
Обявяване на: 2022-07-15
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.316.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и шестнадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобре ...

Други гр. Димитровград

Други гр. Димитровград

Цена: 1478360.00 лв.

Населено място: гр. Димитровград
Квадратура 684 кв.м.

ул. Гео Милев № 12
Окръжен съд: Хасково
Срок: от 14.06.2022 до 14.07.2022
Обявяване на: 2022-07-15
СГРАДА с идентификатор 21052.1016.313.1 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и шестнадесет точка триста и тринадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен ...

Други с. Славяново

Други с. Славяново

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: с. Славяново
Квадратура 315 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 30.05.2022 до 30.06.2022
Обявяване на: 2022-07-01
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-30 /девет римско,тире, тридесет, арабско/ в кв.2 /втори/ по ПУП с. Славяново, община Харманли, област Хасково, особрен със Заповед N 549/1981, целият с площ от 1129 кв.м. / ...

Други с. Върбово

Други с. Върбово

Цена: 3938.40 лв.

Населено място: с. Върбово
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Хасково
Срок: от 22.05.2022 до 22.06.2022
Обявяване на: 2022-06-23
ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ...

Евтини имоти от ЧСИ ХАРМАНЛИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти харманли харманли имоти чси харманли имоти в харманли ипотекирани имоти харманли гарсониера в харманли апартаменти в харманли публична продан харманли ипотекирани имоти харманли имоти харманли