Етаж от къща в САМОКОВ за 43344.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САМОКОВ > Етаж от къща

Етаж от къща в САМОКОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 43344.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 114 кв.м.
  Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
  Обявяване: 2019-09-27
  Адрес: ул."ЗАХАРИ Хаджигюров" №61, гр.Самоков и ул."Подридна"
  ЧСИ: Георги Николов Каримов
  Телефон: 0722 - 60183
  Email: gkarimov@gmail.com

Всички имоти за САМОКОВ
Всички имоти на ЧСИ Георги Николов Каримов

1/3 идеална част от застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, общ. Самоков, обл. Софийска, на адрес: ул. „Захари Хаджигюров” №61, целият с площ по кадастрална карта от 540 кв.м., а съгласно документ за собственост – с площ от 451 кв.м., с идентификатор №65231.910.480, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайн о ползване – за ниско застрояване, със стар идентификатор: имот пл.№1878, парцел XVII, в квартал 117 по ЗРП на гр. Самоков, при граници по кадастрална карта: имоти с идентификатори №65231.910.481, №65231.911.36, №65231.916.458, №65231.916.395 и №65231.910.479, а по нотариален акт, при граници и съседи: улица, Йорданка Сотирова Янева, Йордан Манов и Станко Стоилов, ВЕДНО с целия ПЪРВИ ЕТАЖ от построената върху имота МАСИВНА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор на сградата №65231.910.480.1, състояща се от мазе с две избени помещения, сутерен с два гаража и складово помещение, първи и втори жилищни етажи и таван с три складови помещения, който етаж представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 65231.910.480.1.1, със застроена площ по нотариален акт от 114 кв.м., състоящ се от кухня с бокс, хол, три спални, тоалетна, баня и коридор, с предназначение – жилище, апартамент, с брой нива на обекта – едно, при граници и съседи по кадастрална карта – няма, при граници и съседи по нотариален акт – отдолу – сутерен, отгоре – втори етаж на Николай и Василка Георгиеви, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата.

Продава Етаж от къща в САМОКОВ за 43344.00 лв. на търг от ЧСИ