Етаж от къща в САНДАНСКИ за 75333.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САНДАНСКИ > Етаж от къща

Етаж от къща в САНДАНСКИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 75333.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 90 кв.м.
  Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
  Обявяване: 2019-08-27
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за САНДАНСКИ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.405, в сграда: 65334.300.405.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: две зимнични помещения, съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Над обекта: 65334.300.405.1.2, На д обекта: няма; Административен адрес: гр. Сандански, ул. “ Васил Кънчев “, №14, ет.1 Описание по стар идентификатор:ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН), със застроена площ от 90,00кв.м., ведно с двете зимнични помещения от 1/2 (едноетажна откъм улицата, двуетажна откъм дворното място – построена върху терен с денивелация) МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в северозападната част на урегулиран поземлен имот Х-275 (десети, отреден за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и пет) в квартал 12 по действащия план на гр. Сандански, целият имот на площ от 300кв.м., при съседи на имота по скица: юг – урегулиран поземлен имот ХІ, север – урегулиран поземлен имот ІХ, запад – улица, изток – урегулиран поземлен имот ХVІІІ, североизток – урегулиран поземлен имот VІІІ, при съседи по нотариален акт: улица, наследници на ВАСИЛ ГЕЧЕВ, ВЕЛЬО ВЕЛЕВ и СТОЯН ШАЛАМАНОВ, ведно със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда. Начална цена 75 333лв./седемдесет и пет хиляди триста тридесет и три лева./

Продава Етаж от къща в САНДАНСКИ за 75333.00 лв. на търг от ЧСИ