Земеделска земя в САНДАНСКИ за 0.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САНДАНСКИ > Земеделска земя

Земеделска земя в САНДАНСКИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 0.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
  Обявяване: 2020-03-20
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за САНДАНСКИ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 65334.5.5, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 3 000кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 5, по кадастрал ...

Продава Земеделска земя в САНДАНСКИ за 0.00 лв. на търг от ЧСИ