Етаж от къща в САНДАНСКИ за 99000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САНДАНСКИ > Етаж от къща

Етаж от къща в САНДАНСКИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 99000.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 140 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес: ул. „Борис Сарафов” 18
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за САНДАНСКИ
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е УПИ IX-2220 /девети за имот планоснимачен номер две хиляди двеста и двадесет/ в квартал 107 /сто и седми/ по плана на гр. Сандански, с площ на имота от 530 /петстотин и тридесет/ кв./ м., при съседи: УПИ X /десети/, УПИ VIII /осми/ от същия квартал и улица, който съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/11.11.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор 65334.300.2220, адре с на поземления имот: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „Борис Сарафов” №18, площ 538 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2220, квартал 107, парцел 9, съседи: 65334.300.2221, 65334.300.3703, 65334.300.2225, 65334.300.2217, 65334.300.2219, 65334.300.3680, ведно с ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана РЗП от 140 кв. м. /сто и четиридесет квадратни метра/ от масивната жилищна сграда, състояща се от гаражен етаж и три жилищни етажа, построена в урегулиран поземлен имот IX /девети/, отреден за имот с планоснимачен номер 2220 /две хиляди двеста и двадесет/, в квартал 107 /сто и седми/ по плана на град Сандански, община Сандански, одобрен със Заповед РД-14-03-195/29.12.1984 г., целият с площ от 530 кв. м. /петстотин и тридесет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ X, УПИ VIII, който съгласно кадастрална карта представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.2220.1.1, ведно с югоизточната стая от гаражния етаж, която съгласно кадастрална карта представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.2220.1.5, както и с 1/3 /една трета/ идеална част от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Конструкцията на сградата, в която се намира имотът е монолитна стоманобетонова носеща конструкция и тухлени стени. Покривът е с дървена конструкция, покритие с керамични керемиди. Сградата е построена през 1984 г. Отвън е пръскана варово-циментова мазилка. Състои се от партер (води се гаражен етаж с по-ниска етажна височина – прилича на складови помещения) и три жилищни етажа. Жилището се състои от кухненски бокс с трапезария, дневна, две спални, коридор, две тераса, баня и тоалетна. Подовата настилка е старо дюшеме, теракот и мозайка. Стените са на мазилка и обшивка с ламперия. Санитарният възел е на стар фаянс и теракот. Входната и вътрешните врати са дървени. Дограмата по прозорци е ПВЦ – златен дъб. На партерното ниво са обособени стая с бокс. Подът е на старо дюшеме, стените са на мазилка, голяма част от тавана е с паднала мазилка. Дограмата е дървена – стара. Имотът се намира в широк център на град Сандански, в близост до сградата на Община Сандански, офисите на банки, заведения за хранене, училища и др. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Продава Етаж от къща в САНДАНСКИ за 99000.00 лв. на търг от ЧСИ