Склад в ДОБРИЧ за 145647.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Склад

Склад в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 145647.80 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 297 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул."Ангел Стоянов" № 1
  ЧСИ: Николай Петров Ников
  Телефон: 058 - 621177
  Email: nikov810@gmail.com

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Петров Ников

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.610.221, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. Ангел Стоянов №1, местност „пр. зона Север“ с площ от 554кв.м., по uадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп. директор на АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-08-Д-0672/30.11.2005г. на Началника на СГКК – Добрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 7117, квартал: 9, парцел: III, при съседи: 72624.610.220, 72624.610.222, 72624.610.416, Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 72624.610.221.1 със застроена площ 297кв.м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад.

Продава Склад в ДОБРИЧ за 145647.80 лв. на търг от ЧСИ