Чси Имоти > Добрич > Други

ЧСИ Добрич

Всички имоти Други в Добрич от ЧСИ

Няма резултати за Други в Добрич, вижте резултати за Други в окръжен съд Добрич

Други с. Стефаново

Цена: 37024.00 лв.

Населено място: с. Стефаново
Квадратура 237 кв.м.

176-2009
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 25.03.2024 до 25.04.2024
Обявяване на: 2024-04-26
СГРАДА със застроена площ от 237 кв.м./двеста тридесет и седем квадратни метра/ на два етажа, представляваща цех за разфасовка на препарати за растителна защита с идентификатор номер 69242.13.118.4/ше ...

Други с. Абрит

Други с. Абрит

Цена: 69840.00 лв.

Населено място: с. Абрит
Квадратура 697 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 11.03.2024 до 11.04.2024
Обявяване на: 2024-04-12
Недвижим имот, находящ се в с.Абрит, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ КРАВАРНИК номер 8 с площ от 697 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 700кв.м., ведно с подобрения - бетонов двор с площ ...

Други с. Камен

Други с. Камен

Цена: 2000.00 лв.

Населено място: с. Камен
Квадратура 38 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 11.03.2024 до 11.04.2024
Обявяване на: 2024-04-12
4/6 /четири шести/ идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Камен, общ. Добричка, обл. Добрич, представляващ: СГРАДА-КАЗАН за ракиеизваряване със застроена площ от 38кв.м., ведно с дворно място, ...

Други с. Красен

Други с. Красен

Цена: 7787419.20 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 19122 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 26.01.2024 до 26.02.2024
Обявяване на: 2024-02-27
Недвижим имот, находящ се в село Красен, Община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 175 080 кв.м. /сто седемдесет и пет хиляди и осемдесет квадратни метра/ с идентифик ...

Други с. Селце

Други с. Селце

Цена: 75920.00 лв.

Населено място: с. Селце
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 13.11.2023 до 13.12.2023
Обявяване на: 2023-12-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер66113.501.78/шест, шест, едно, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем/, находящ се село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, ул."Трета" номер21, с площ о ...

Други с. Стефаново

Други с. Стефаново

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: с. Стефаново
Квадратура 237 кв.м.

176-2009
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 20.11.2023 до 20.12.2023
Обявяване на: 2023-12-21
СГРАДА със застроена площ от 237 кв.м./двеста тридесет и седем квадратни метра/ на два етажа, представляваща цех за разфасовка на препарати за растителна защита с идентификатор номер 69242.13.118.4/ше ...

Други с. Камен

Цена: 1404.00 лв.

Населено място: с. Камен
Квадратура 38 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 20.11.2023 до 20.12.2023
Обявяване на: 2023-12-21
4/6 /четири шести/ идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Камен, общ. Добричка, обл. Добрич, представляващ: СГРАДА-КАЗАН за ракиеизваряване със застроена площ от 38кв.м., ведно с дворно място, ...

Други с. Красен

Други с. Красен

Цена: 8652688.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 19122 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 06.11.2023 до 06.12.2023
Обявяване на: 2023-12-07
Недвижим имот, находящ се в село Красен, Община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 175 080 кв.м. /сто седемдесет и пет хиляди и осемдесет квадратни метра/ с идентифик ...

Други гр. Каварна

Други гр. Каварна

Цена: 6680.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
 недвижим имот, находящ се в гр. Каварна, „Крайбрежна зона“, представляващ сграда със застроена площ 30 (тридесет) квадратни метра, с идентификатор номер 35064.501.3291.4 (три, пет, н ...

Други с. Селце

Цена: 2520.00 лв.

Населено място: с. Селце
Квадратура 972 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 09.10.2023 до 09.11.2023
Обявяване на: 2023-11-10
Недвижим имот, находящ се в с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Първа" номер5А, представляващ 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66113.501.41 по кадастралната карта и ка ...

Други гр. Добрич

Други гр. Добрич

Цена: 6035.04 лв.

Населено място: гр. Добрич
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 19.09.2023 до 19.10.2023
Обявяване на: 2023-10-20
Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул.“Антон Стоянов“номер 1, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕК ...

Други гр. Добрич

Други гр. Добрич

Цена: 2392.00 лв.

Населено място: гр. Добрич
Квадратура 25 кв.м.

ул."Антон Стоянов" №1
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 19.09.2023 до 19.10.2023
Обявяване на: 2023-10-20
Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с административен адрес: Промишлена зона „Север“, ул.“Антон Стоянов“номер 1, а именно: СГРАДА със застрое ...

Други с. Абрит

Други с. Абрит

Цена: 27720.00 лв.

Населено място: с. Абрит
Квадратура 697 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
Недвижим имот, находящ се в с.Абрит, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ КРАВАРНИК номер 8 с площ от 697 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 700кв.м., ведно с подобрения - бетонов двор с площ ...

Други с. Карапелит

Други с. Карапелит

Цена: 316.80 лв.

Населено място: с. Карапелит
Квадратура 134 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 18.08.2023 до 18.09.2023
Обявяване на: 2023-09-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Карапелит, община Добричка, област Добрич,  с площ 134 /сто тридесет и четири/ квадратни метра, с идентификатор 36419.10.22 /три, шест, четири, едно, девет, точка ...

Други с. Карапелит

Други с. Карапелит

Цена: 1991.20 лв.

Населено място: с. Карапелит
Квадратура 900 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 18.08.2023 до 18.09.2023
Обявяване на: 2023-09-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Карапелит, община Добричка, с площ 900 /деветстотин/ квадратни метра, с идентификатор 36419.10.20 /три, шест, четири, едно, девет, точка, едно, нула, точка, две, нула/ п ...

Други с. Камен

Други с. Камен

Цена: 1560.00 лв.

Населено място: с. Камен
Квадратура 38 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 28.08.2023 до 28.09.2023
Обявяване на: 2023-09-29
4/6 /четири шести/ идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Камен, общ. Добричка, обл. Добрич, представляващ: СГРАДА-КАЗАН за ракиеизваряване със застроена площ от 38кв.м., ведно с дворно място, ...

Други с. Селце

Други с. Селце

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: с. Селце
Квадратура 972 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 28.07.2023 до 28.08.2023
Обявяване на: 2023-08-29
Недвижим имот, находящ се в с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Първа" номер5А, представляващ 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66113.501.41 по кадастралната карта и ка ...

Други с. Карапелит

Други с. Карапелит

Цена: 648365.20 лв.

Населено място: с. Карапелит
Квадратура 2017090 кв.м.

с. Карапелит, общ. Добричка
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 21.07.2023 до 21.08.2023
Обявяване на: 2023-08-22
...

Други с. Карапелит

Други с. Карапелит

Цена: 129752.80 лв.

Населено място: с. Карапелит
Квадратура 661270 кв.м.

с.Карапелит, общ.Добричка
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 21.07.2023 до 21.08.2023
Обявяване на: 2023-08-22
...

Други с. Селце

Други с. Селце

Цена: 82944.00 лв.

Населено място: с. Селце
Квадратура 230 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 14.07.2023 до 14.08.2023
Обявяване на: 2023-08-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер66113.501.78/шест, шест, едно, едно, три, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем/, находящ се село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, ул."Трета" номер21, с площ о ...

Други с. Абрит

Други с. Абрит

Цена: 30800.00 лв.

Населено място: с. Абрит
Квадратура 697 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 27.06.2023 до 27.07.2023
Обявяване на: 2023-07-28
Недвижим имот, находящ се в с.Абрит, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ КРАВАРНИК номер 8 с площ от 697 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 700кв.м., ведно с подобрения - бетонов двор с площ ...

Други гр. Каварна

Други гр. Каварна

Цена: 7300.80 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 06.06.2023 до 06.07.2023
Обявяване на: 2023-07-07
 недвижим имот, находящ се в гр. Каварна, „Крайбрежна зона“, представляващ сграда със застроена площ 30 (тридесет) квадратни метра, с идентификатор номер 35064.501.3291.4 (три, пет, н ...

Други гр. Каварна

Други гр. Каварна

Цена: 85320.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 9000 кв.м.

320-2022
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
Обявяване на: 2023-06-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер35064.40.12/три, пет, нула, шест, четири, точка, четири, нула, точка, едно, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27-0 ...

Други с. Дъбрава

Други с. Дъбрава

Цена: 29815.92 лв.

Населено място: с. Дъбрава
Квадратура 129 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 11.04.2023 до 11.05.2023
Обявяване на: 2023-05-12
недвижим имот, находящ се в стопански двор на село Дъбрава, община Балчик, област Добрич, представляващ сграда с идентификатор 24387.36.1.11 /две, четири, три, осем, седем, точка,три, шест, точка, едн ...

Други с. Селце

Други с. Селце

Цена: 2952.00 лв.

Населено място: с. Селце
Квадратура 972 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 19.05.2023 до 19.06.2023
Обявяване на: 2023-06-20
Недвижим имот, находящ се в с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Първа" номер5А, представляващ 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66113.501.41 по кадастралната карта и ка ...

Други гр. Каварна

Други гр. Каварна

Цена: 8112.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 30 кв.м.

ул."Чайка" №3
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 25.03.2023 до 25.04.2023
Обявяване на: 2023-04-26
 недвижим имот, находящ се в гр. Каварна, „Крайбрежна зона“, представляващ сграда със застроена площ 30 (тридесет) квадратни метра, с идентификатор номер 35064.501.3291.4 (три, пет, н ...

Други с. Камен

Други с. Камен

Цена: 1728.00 лв.

Населено място: с. Камен
Квадратура 38 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 08.05.2023 до 08.06.2023
Обявяване на: 2023-06-09
4/6 /четири шести/ идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Камен, общ. Добричка, обл. Добрич, представляващ: СГРАДА-КАЗАН за ракиеизваряване със застроена площ от 38кв.м., ведно с дворно място, ...

Други с. Стефаново

Други с. Стефаново

Цена: 43416.00 лв.

Населено място: с. Стефаново
Квадратура 237 кв.м.

176-2009
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 18.04.2023 до 18.05.2023
Обявяване на: 2023-05-19
СГРАДА със застроена площ от 237 кв.м./двеста тридесет и седем квадратни метра/ на два етажа, представляваща цех за разфасовка на препарати за растителна защита с идентификатор номер 69242.13.118.4/ше ...

Други с. Абрит

Други с. Абрит

Цена: 32256.00 лв.

Населено място: с. Абрит
Квадратура 697 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 13.03.2023 до 13.04.2023
Обявяване на: 2023-04-18
Недвижим имот, находящ се в с.Абрит, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ КРАВАРНИК номер 8 с площ от 697 кв.м. по акт за собственост, а по скица - 700кв.м., ведно с подобрения - бетонов двор с площ ...

Други с. Селце

Други с. Селце

Цена: 3280.00 лв.

Населено място: с. Селце
Квадратура 171 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 13.02.2023 до 13.03.2023
Обявяване на: 2023-03-14
Недвижим имот, находящ се в с.Селце, общ.Каварна, обл.Добрич, ул. "Първа" номер5А, представляващ 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66113.501.41 по кадастралната карта и ка ...

Евтини имоти от ЧСИ ДОБРИЧ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Добрич

имоти добрич съдия изпълнител имоти публична продан добрич чси добрич рогова имоти добрич съдия изпълнител чси добрич чси добрич рогова имоти публична продан добрич частен съдебен изпълнител добрич николай желев имоти добрич чси частен съдебен изпълнител добрич