Чси Имоти > Добрич > Двустаен апартамент

ЧСИ Добрич

Всички имоти Двустаен апартамент в Добрич от ЧСИ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 66 кв.м.

ул. Христо Ботев № 1, вх.В, ет.4, ап.12
Окръжен съд: Добрич
Срок: 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 2020-04-21
АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, находящ се в гр.Добрич, ул. Христо Ботев № 1 /едно/, вх.В, ет.4 /четвърти/ със строителен адрес - ул.Христо Ботев № 42 /четиридесет и две/, представляващ само ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 9014.40 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
- ½ (една втора) идеална част от недвижим имот с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 5, вход Г, етаж 7, АПАРТАМЕНТ № 28, със застроена площ от 48,73 (четиридесет и осем цяло ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 106400.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
АПАРТАМЕНТ №607, находящ се в гр. Добрич бул. „25-ти септември“ 43 блок 1, ет.6, със застроена площ 57,67 (петдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни) квадратни метра, с идентификато ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
АПАРТАМЕНТ №606, находящ се в гр. Добрич бул. „25-ти септември“ 43 блок 1, ет.6, със застроена площ 54,07 (петдесет и четири цяло и седем стотни) квадратни метра, с идентификатор № 72624.6 ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 37280.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 88 кв.м.

жк."Балик" №14, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
- АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Балик“ №14 /четиринадесет/, вх.Б, ет.1 /едно/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.568.1.24 /седем, ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 37440.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 70 кв.м.

ул."Опълченец Димитър Ковачев" №8, вх.А, ет.2, ап.5
Окръжен съд: Добрич
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 (пет), с административен адрес гр. Добрич, ул. „Опълченец Димитър Ковачев“ №8, вх.А, ет.2, ап.5, с площ от 70,44 кв.м. (седемдес ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 14706.50 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 70 кв.м.

бул. "25-ти септември" №23, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, бул. "25-ти септември" №23, вх.Б, ет.1, представляващ: Апартамент №1 /едно/ с идентификатор 72624.623. ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 7415.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 39 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 110, находящ се град Добрич, ул.”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 38.60 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.60 ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 7480.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 39 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 109, находящ се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 39.30 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.6 ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 14960.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 63 кв.м.

ул."Орфей" № 18
Окръжен съд: Добрич
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул."Орфей" № 18, ет.4, представляващ : 1/2/една втора/ идеална част от недвижим имот -АПАРТАМЕНТ № 6, построен в жилищна сгра ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 10728.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
АПАРТАМЕНТ №607, находящ се в гр. Добрич бул. „25-ти септември“ 43 блок 1, ет.6, със застроена площ 57,67 (петдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни) квадратни метра, с идентификато ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 10440.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
АПАРТАМЕНТ №606, находящ се в гр. Добрич бул. „25-ти септември“ 43 блок 1, ет.6, със застроена площ 54,07 (петдесет и четири цяло и седем стотни) квадратни метра, с идентификатор № 72624.6 ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 (пет), с административен адрес гр. Добрич, ул. „Опълченец Димитър Ковачев“ №8, вх.А, ет.2, ап.5, с площ от 70,44 кв.м. (седемдес ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 41450.40 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 88 кв.м.

жк."Балик" №14, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
- АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Балик“ №14 /четиринадесет/, вх.Б, ет.1 /едно/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.568.1.24 /седем, ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 19000.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 76 кв.м.

ул."Опълченска" №26, ет.2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 25.09.2019 до 25.10.2019
Обявяване на: 2019-10-28
Апартамент № 2/втори/ с административен адрес гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 с идентификатор № 72624.616.225.1.2/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 76608.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 94 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
- АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Добротица, блок № 32 /тридесет и две/, вход „В“, етаж V /пети/ ; стар адрес - ж.к. „Хан Аспарух“ № 32 /тридесет и две/, представляв ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 8238.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 39 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 110, находящ се град Добрич, ул.”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 38.60 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.60 ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 8311.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 39 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 109, находящ се град Добрич, ул. ”Калиакра” № 54 на шестия етаж с обща застроена площ от 39.30 кв.м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.6 ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 8165.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 39 кв.м.

ул. ”Калиакра” № 54
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ - АПАРТАМЕНТ № 16, находящ се град Добрич, ул.”Калиакра” № 54 на първия етаж с обща застроена площ от 38.60 кв.м.,съставляващ самостоятелен обект с идентификатор № 72624.606. ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 38376.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-19
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 (пет), с административен адрес гр. Добрич, ул. „Опълченец Димитър Ковачев“ №8, вх.А, ет.2, ап.5, с площ от 70,44 кв.м. (седемдес ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 43632.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 88 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
- АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Балик“ №14 /четиринадесет/, вх.Б, ет.1 /едно/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.568.1.24 /седем, ...

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Двустаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 13280.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 63 кв.м.

ул."Орфей" № 18
Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул."Орфей" № 18, представляващ : 1/2/една втора/ идеална част от недвижим имот -АПАРТАМЕНТ № 6, построен в жилищна сграда с м ...

Евтини имоти от ЧСИ ДОБРИЧ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Добрич

имоти добрич съдия изпълнител имоти публична продан добрич чси добрич рогова имоти добрич съдия изпълнител чси добрич чси добрич рогова имоти публична продан добрич частен съдебен изпълнител добрич николай желев имоти добрич чси частен съдебен изпълнител добрич