Чси Имоти > Добрич > Тристаен апартамент

ЧСИ Добрич

Всички имоти Тристаен апартамент в Добрич от ЧСИ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 51300.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 111 кв.м.

301-2016 УЛ.БОЙЧО ОГНЯНОВ №77, ЕТ.2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 14.08.2020 до 14.09.2020
Обявяване на: 2020-09-15
АПАРТАМЕНТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.64.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, обл.Добрич, одобрени със Заповед №РД ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 51300.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 111 кв.м.

301-2016 УЛ.БОЙЧО ОГНЯНОВ №77, ЕТ.2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 07.04.2020 до 07.05.2020
Обявяване на: 2020-05-08
АПАРТАМЕНТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.64.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, обл.Добрич, одобрени със Заповед №Р ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 128 кв.м.

ж.к."Добротица"бл.46, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич,ж.к."Добротица"бл.46, вх.А, ет.1, ап.1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 72624.621.30.1.20 по кадаст ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 35040.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 89 кв.м.

ж.к. "Дружба III", бл.41, ет.14, ап.69
Окръжен съд: Добрич
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Недвижим имот, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ж.к. "Дружба III", бл.41, ет.14, ап.69, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.615.7 ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 65360.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 78 кв.м.

улица Вардар №27
Окръжен съд: Добрич
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
Недвижим имот находящ се в гр. Добрич, по улица Вардар №27, вход А, етаж 3, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 с обща застроена площ от 78.13кв.м., състоящ се от три стаи, кухненска ниша и сервиз ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 17100.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
Апартамент № 2/втори/ с административен адрес гр. Добрич, ул.“Опълченска“ № 26, ет. 2 с идентификатор № 72624.616.225.1.2/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, шест, точка, две ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 106020.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 116 кв.м.

405-2019-АПАРТАМЕНТ
Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №72624.607.903.1.4/седем,две,шест,две, четири,точка,шест,нула,седем,точка,девет,нула,три, точка,едно,точка,четири/ по Кадастралната карта и кадастралн ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 57000.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 111 кв.м.

301-2016 УЛ.БОЙЧО ОГНЯНОВ №77, ЕТ.2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
АПАРТАМЕНТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.64.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, обл.Добрич, одобрени със Заповед №РД ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 76560.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 94 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
- АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Добротица, блок № 32 /тридесет и две/, вход „В“, етаж V /пети/ ; стар адрес - ж.к. „Хан Аспарух“ № 32 /тридесет и две/, представляв ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 30240.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 85 кв.м.

ул. Емона № 3, вх. Г
Окръжен съд: Добрич
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
ЖИЛИЩЕ с идентификатор 72624.618.59.6.37 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, пет, девет, точка, шест, точка, три, седем/, с предназначение апартамент, с админи ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 117800.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 116 кв.м.

405-2019-АПАРТАМЕНТ
Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №72624.607.903.1.4/седем, две, шест, две,четири,точка,шест,нула,седем,точка,девет,нула,три,точка,едно,точка,четири/по Кадастралната карта и кадастрални ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 78 кв.м.

улица Вардар №27
Окръжен съд: Добрич
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
Недвижим имот находящ се в гр. Добрич, по улица Вардар №27, вход А, етаж 3, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 с обща застроена площ от 78.13кв.м., състоящ се от три стаи, кухненска ниша и сервиз ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 36792.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 89 кв.м.

ж.к. "Дружба III", бл.41, ет.14, ап.69
Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 2019-12-19
Недвижим имот, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ж.к. "Дружба III", бл.41, ет.14, ап.69, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.615.7 ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 101040.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 110 кв.м.

ул.“Ропотамо“ №36, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Добрич
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.615.3390.1.1, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул.“Ропотамо“ №36, ет.1, ап.1, с площ от 109.71кв.м., попадащ ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 95600.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 120 кв.м.

257-2019-АПАРТАМЕНТ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №4, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.5
Окръжен съд: Добрич
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
Апартамент в жилищна сграда, блок „Любимец”, адм. адрес: гр. Добрич, ул. „Васил Левски” № 4, вх. Б, ет. 3, ап. 5, с площ от 119,9кв. м., съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 726 ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 78 кв.м.

улица Вардар №27
Окръжен съд: Добрич
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Недвижим имот находящ се в гр. Добрич, по улица Вардар №27, вход А, етаж 3, представляващ АПАРТАМЕНТ №5 с обща застроена площ от 78.13кв.м., състоящ се от три стаи, кухненска ниша и сервиз ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 111 кв.м.

301-2016 УЛ.БОЙЧО ОГНЯНОВ №77, ЕТ.2
Окръжен съд: Добрич
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
АПАРТАМЕНТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.64.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, обл.Добрич, одобрени със Заповед №РД ...

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Тристаен апартамент ДОБРИЧ

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: ДОБРИЧ
Квадратура 85 кв.м.

ул.Емона №3, вх. Г, ет. 6, ап. 16
Окръжен съд: Добрич
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
ЖИЛИЩЕ с идентификатор 72624.618.59.6.37 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, пет, девет, точка, шест, точка, три, седем/, с предназначение апартамент, с админи ...

Евтини имоти от ЧСИ ДОБРИЧ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Добрич

имоти добрич съдия изпълнител имоти публична продан добрич чси добрич рогова имоти добрич съдия изпълнител чси добрич чси добрич рогова имоти публична продан добрич частен съдебен изпълнител добрич николай желев имоти добрич чси частен съдебен изпълнител добрич