Чси Имоти > Добрич > Хотел

ЧСИ Добрич

Всички имоти Хотел в Добрич от ЧСИ

Няма резултати за Хотел в Добрич, вижте резултати за Хотел в окръжен съд Добрич

Хотел с. Топола

Цена: 739034.64 лв.

Населено място: с. Топола
Квадратура 813 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 06.03.2023 до 06.04.2023
Обявяване на: 2023-04-07
Почивна станция, находяща се в село Топола, община Каварна, област Добрич, местност „Иканталъка”, КК „Карвуна”, включваща следните сгради: сграда с идентификатор 72693.600.159. ...

Хотел с. Топола

Хотел с. Топола

Цена: 821149.60 лв.

Населено място: с. Топола
Квадратура 813 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 22.11.2022 до 22.12.2022
Обявяване на: 2022-12-23
Почивна станция, находяща се в село Топола, община Каварна, област Добрич, местност „Иканталъка”, КК „Карвуна”, включваща следните сгради: сграда с идентификатор 72693.600.159. ...

Хотел гр. Балчик

Цена: 270586.37 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 462 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, в.з. СБОРНО МЯСТО, ул. Четвърта" номер10, с идентификатор номер02508.8.208 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, ...

Хотел гр. Каварна

Хотел гр. Каварна

Цена: 667512.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 723 кв.м.

ул."Добротица"
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 28.09.2022 до 28.10.2022
Обявяване на: 2022-10-31
поземлен имот, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. "Добротица", с идентификатор номер35064.501.1185 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, осем, ...

Хотел гр. Балчик

Цена: 300651.52 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 462 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 14.09.2022 до 14.10.2022
Обявяване на: 2022-10-17
поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, в.з. СБОРНО МЯСТО, ул. Четвърта" номер10, с идентификатор номер02508.8.208 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, ...

Хотел с. Топола

Хотел с. Топола

Цена: 1351684.31 лв.

Населено място: с. Топола
Квадратура 813 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 19.08.2022 до 19.09.2022
Обявяване на: 2022-09-20
Почивна станция, находяща се в село Топола, община Каварна, област Добрич, местност „Иканталъка”, КК „Карвуна”, включваща следните сгради: сграда с идентификатор 72693.600.159. ...

Хотел гр. Каварна

Цена: 741680.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 723 кв.м.

ул."Добротица"
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 26.04.2022 до 26.05.2022
Обявяване на: 2022-05-27
поземлен имот, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. "Добротица", с идентификатор номер35064.501.1185 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, осем, ...

Хотел гр. Балчик

Хотел гр. Балчик

Цена: 333086.58 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 462 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 11.04.2022 до 11.05.2022
Обявяване на: 2022-05-12
поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, в.з. СБОРНО МЯСТО, ул. Четвърта" номер10, с идентификатор номер02508.8.208 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, ...

Хотел гр. Каварна

Хотел гр. Каварна

Цена: 824184.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 723 кв.м.

ул."Добротица"
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 10.02.2022 до 10.03.2022
Обявяване на: 2022-03-11
поземлен имот, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. "Добротица", с идентификатор номер35064.501.1185 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, осем, ...

Хотел гр. Балчик

Цена: 370096.20 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 462 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 28.01.2022 до 28.02.2022
Обявяване на: 2022-03-01
поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, в.з. СБОРНО МЯСТО, ул. Четвърта" номер10, с идентификатор номер02508.8.208 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, ...

Хотел гр. Каварна

Хотел гр. Каварна

Цена: 1501871.46 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 813 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 24.01.2022 до 24.02.2022
Обявяване на: 2022-02-25
Почивна станция, находяща се в село Топола, община Каварна, област Добрич, местност „Иканталъка”, КК „Карвуна”, включваща следните сгради: сграда с идентификатор 72693.600.159. ...

Хотел гр. Каварна

Хотел гр. Каварна

Цена: 915760.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 723 кв.м.

ул."Добротица"
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 06.12.2021 до 06.01.2022
Обявяване на: 2022-01-07
поземлен имот, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. "Добротица", с идентификатор номер35064.501.1185 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, осем, ...

Хотел гр. Балчик

Хотел гр. Балчик

Цена: 481752.47 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 462 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 20.09.2021 до 20.10.2021
Обявяване на: 2021-10-21
поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, в.з. СБОРНО МЯСТО, ул. Четвърта" номер10, с идентификатор номер02508.8.208 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, ...

Хотел гр. Каварна

Хотел гр. Каварна

Цена: 1354464.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 723 кв.м.

ул."Добротица"
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 07.09.2021 до 07.10.2021
Обявяване на: 2021-10-08
поземлен имот, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. "Добротица", с идентификатор номер35064.501.1185 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, осем, ...

Хотел гр. Балчик

Хотел гр. Балчик

Цена: 535280.52 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 462 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 15.06.2021 до 15.07.2021
Обявяване на: 2021-07-16
поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, в.з. СБОРНО МЯСТО, ул. Четвърта" номер10, с идентификатор номер02508.8.208 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, ...

Хотел гр. Балчик

Хотел гр. Балчик

Цена: 184640.00 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 125 кв.м.

ул. Пета № 5 /пет/, местност в.з. Овчаровски плаж
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Обявяване на: 2021-06-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.6.236 /нула, две, пет, нула, осем, точка, шест, точка, две, три, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени със Заповед 300-5-5/04 ...

Хотел гр. Каварна

Хотел гр. Каварна

Цена: 1504960.00 лв.

Населено място: гр. Каварна
Квадратура 723 кв.м.

ул."Добротица"
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Обявяване на: 2021-06-29
поземлен имот, находящ се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. "Добротица", с идентификатор номер35064.501.1185 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, осем, ...

Хотел гр. Балчик

Хотел гр. Балчик

Цена: 422921.92 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 462 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 26.03.2021 до 26.04.2021
Обявяване на: 2021-04-27
поземлен имот с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, в.з. СБОРНО МЯСТО, ул. Четвърта" номер10, с идентификатор номер02508.8.208 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, точка, ...

Хотел с. Кранево

Хотел с. Кранево

Цена: 222480.00 лв.

Населено място: с. Кранево
Квадратура 625 кв.м.

ул."Дунав" №33
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 13.04.2021 до 13.05.2021
Обявяване на: 2021-05-14
недвижим имот, находящ се в село Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Дунав“ 33, представляващ поземлен имот с площ 643 (шестстотин четиридесет и три) квадратни местра, с идентифика ...

Хотел с. Кранево

Хотел с. Кранево

Цена: 247200.00 лв.

Населено място: с. Кранево
Квадратура 625 кв.м.

ул."Дунав" №33
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 11.02.2021 до 11.03.2021
Обявяване на: 2021-03-12
недвижим имот, находящ се в село Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Дунав“ 33, представляващ поземлен имот с площ 643 (шестстотин четиридесет и три) квадратни местра, с идентифика ...

Хотел с. Топола

Хотел с. Топола

Цена: 211066.56 лв.

Населено място: с. Топола
Квадратура 2032 кв.м.

с.Топола, ул. Осма № 9, вх.Б
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 19.01.2021 до 19.02.2021
Обявяване на: 2021-02-22
...

Хотел гр. Балчик

Хотел гр. Балчик

Цена: 252000.00 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 800 кв.м.

ул.Пета № 5, местност в.з. Овчаровски плаж, мотел "Емоция"
Окръжен съд: Добрич
Срок: от 18.01.2021 до 18.02.2021
Обявяване на: 2021-02-19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.6.236 /нула, две, пет, нула, осем, точка, шест, точка, две, три, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени със Заповед 300-5-5/04 ...

Хотел гр. Балчик

Хотел гр. Балчик

Цена: 392616.00 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 1065 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 11.01.2021 до 11.02.2021
Обявяване на: 2021-02-12
Недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, к.з.„ДВОРЕЦА“, представляващ ПРОФИЛАКТОРИУМ ХОТЕЛ ЕЛЕКТРА, състоящ се от следните сгради: СГРАДА с идентификатор № 02508.7 ...

Хотел гр. Балчик

Хотел гр. Балчик

Цена: 436240.00 лв.

Населено място: гр. Балчик
Квадратура 1065 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 26.10.2020 до 26.11.2020
Обявяване на: 2020-11-27
Недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, к.з.„ДВОРЕЦА“, представляващ ПРОФИЛАКТОРИУМ ХОТЕЛ ЕЛЕКТРА, състоящ се от следните сгради: СГРАДА с идентификатор № 02508.7 ...

Хотел БАЛЧИК

Хотел БАЛЧИК

Цена: 640512.00 лв.

Населено място: БАЛЧИК
Квадратура 1065 кв.м.

к.з.„ДВОРЕЦА“
Окръжен съд: Добрич
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
Недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, к.з.„ДВОРЕЦА“, представляващ ПРОФИЛАКТОРИУМ ХОТЕЛ ЕЛЕКТРА, състоящ се от следните сгради: СГРАДА с идентификатор № 02508.7 ...

Хотел Топола

Хотел Топола

Цена: 292924.80 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 2032 кв.м.

ул. Осма № 9
Окръжен съд: Добрич
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.501.82 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна ...

Хотел Топола

Хотел Топола

Цена: 324196.00 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 888 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 15.05.2020 до 15.06.2020
Обявяване на: 2020-06-16
- Хотелска сграда с обслужващи помещения, представляваща обекти с кадастрални идентификатори , както следва: Сграда с идентификатор 72693.155.8.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно ...

Хотел Кранево

Хотел Кранево

Цена: 276080.00 лв.

Населено място: Кранево
Квадратура 194 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
недвижим имот, находящ се в село Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Дунав“ 33, представляващ поземлен имот с площ 643 (шестстотин четиридесет и три) квадратни местра, с идентифика ...

Хотел Топола

Хотел Топола

Цена: 615879.50 лв.

Населено място: Топола
Квадратура 888 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
- Хотелска сграда с обслужващи помещения, представляваща обекти с кадастрални идентификатори , както следва: Сграда с идентификатор 72693.155.8.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно ...

Хотел БАЛЧИК

Хотел БАЛЧИК

Цена: 711680.00 лв.

Населено място: БАЛЧИК
Квадратура 1065 кв.м.

к.з.„ДВОРЕЦА“
Окръжен съд: Добрич
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
Недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, к.з.„ДВОРЕЦА“, представляващ ПРОФИЛАКТОРИУМ ХОТЕЛ ЕЛЕКТРА, състоящ се от следните сгради: СГРАДА с идентификатор № 02508.7 ...

Евтини имоти от ЧСИ ДОБРИЧ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Добрич

имоти добрич съдия изпълнител имоти публична продан добрич чси добрич рогова имоти добрич съдия изпълнител чси добрич чси добрич рогова имоти публична продан добрич частен съдебен изпълнител добрич николай желев имоти добрич чси частен съдебен изпълнител добрич