Офис в КЮСТЕНДИЛ за 34261.20 лв.

Имоти > Имоти от чси КЮСТЕНДИЛ > Офис

Офис в КЮСТЕНДИЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 34261.20 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 57 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 13 А
  ЧСИ: Елица Христова
  Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
  Email: kantora@elitsa-hristova.com

Всички имоти за КЮСТЕНДИЛ
Всички имоти на ЧСИ Елица Христова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.2022.1.3 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот две хиляди двадесет и две, сграда едно, обект три) по кадастралната карта на град Кюстендил, с адрес на имота - град Кюстендил, ул. "Хан Аспарух" № 13 А(тринадесет „А“, етаж 0 (нула), намиращ се в сграда 1, разположена в имот с идентификатор 41112.503.2022, с площ на самостоятелния обект 57,00 (петдесет и седем) квадратни метра, брой нива н а обекта 1(едно), с предназначение: За офис, с прилежащи части; зимнично помещение с югозападно изложение, при съседни самостоятелни обекти в сградата; на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 41112.503.2022.1.1, съгласно Схема № 3444/24.06.2009 г. на СГКК Кюстендил, който имот по документ за собственост представлява: ДВЕТЕ СУТЕРЕННИ СТАИ и ЗИМНИЧНОТО ПОМЕЩЕНИЕ с югозападно изложение от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в УПИ XІII-3817, в квартал 267, целият състоящ се от 246 кв.м., празно и застроено място, при съседи: улица „Гео Милев"; улица „Хан Аспарух"; УПИ XIV-3816 и УПИ XII-3818, ведно с припадащите им се идеални части от правото на строеж върху мястото

Продава Офис в КЮСТЕНДИЛ за 34261.20 лв. на търг от ЧСИ