Чси Имоти > Кюстендил > Бензиностанция

ЧСИ Кюстендил

Всички имоти Бензиностанция в Кюстендил от ЧСИ

Няма резултати за Бензиностанция в Кюстендил, вижте резултати за Бензиностанция в окръжен съд Кюстендил

Бензиностанция Лозно

Цена: 585000.00 лв.

Населено място: Лозно
Квадратура 9001 кв.м.

Главен път Е-871-Околовръстен път Кюстендил
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.02.2015 до 09.03.2015
Обявяване на: 2015-03-10
Поземлен имот с площ 9. 001 /девет цяло и една хилядна/ дка, трета категория, представляващ имот № 010039 /тридесет и девет в масив десети/ по плана на землището на с. Лозно, ЕКАТТЕ: 44183 ...

Бензиностанция Лозно

Бензиностанция Лозно

Цена: 520000.00 лв.

Населено място: Лозно
Квадратура 9001 кв.м.

Главен път Е-871-Околовръстен път Кюстендил
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 05.12.2014 до 05.01.2015
Обявяване на: 2015-01-06
Поземлен имот с площ 9. 001 /девет цяло и една хилядна/ дка, трета категория, представляващ имот № 010039 /тридесет и девет в масив десети/ по плана на землището на с. Лозно, ЕКАТТЕ: 44183 ...

Бензиностанция Лозно

Бензиностанция Лозно

Цена: 650000.00 лв.

Населено място: Лозно
Квадратура 9001 кв.м.

Главен път Е-871-Околовръстен път Кюстендил
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 17.09.2014 до 17.10.2014
Обявяване на: 2014-10-20
Поземлен имот с площ 9. 001 /девет цяло и една хилядна/ дка, трета категория, представляващ имот № 010039 /тридесет и девет в масив десети/ по плана на землището на с. Лозно, ЕКАТТЕ: 44183 ...

Бензиностанция КЮСТЕНДИЛ

Цена: 661856.00 лв.

Населено място: КЮСТЕНДИЛ
Квадратура 9001 кв.м.

Главен път Е-871-Околовръстен път Кюстендил
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 04.07.2014 до 04.08.2014
Обявяване на: 2014-08-05
Поземлен имот с площ 9. 001 /девет цяло и една хилядна/ дка, трета категория, представляващ имот № 010039 /тридесет и девет в масив десети/ по плана на землището на с. Лозно, ЕКАТТЕ: 44183 ...

Бензиностанция Лозно

Цена: 827320.00 лв.

Населено място: Лозно
Квадратура 9001 кв.м.

Главен път Е-871-Околовръстен път Кюстендил
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 30.04.2014 до 30.05.2014
Обявяване на: 2014-06-02
Поземлен имот с площ 9. 001 /девет цяло и една хилядна/ дка, трета категория, представляващ имот № 010039 /тридесет и девет в масив десети/ по плана на землището на с. Лозно, ЕКАТТЕ: 44183 ...

Бензиностанция Драговищица

Бензиностанция Драговищица

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: Драговищица
Квадратура 43 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.12.2013 до 06.01.2014
Обявяване на: 2014-01-07
Поземлен имот № 120049 с площ от 0. 600 /нула цяло и шестстотин/ дка, четвърта категория, трайни насаждения, находящ се в местността „РАВНИЩЕ“ по картата на землището на с. Драговищица, об ...

Бензиностанция Драговищица

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: Драговищица
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.08.2013 до 20.09.2013
Обявяване на: 2013-09-23
Поземлен имот № 120049 с площ от 0. 600 /нула цяло и шестстотин/ дка, четвърта категория, трайни насаждения, находящ се в местността „РАВНИЩЕ“ по картата на землището на с. Драговищица, об ...

Бензиностанция Драговищица

Бензиностанция Драговищица

Цена: 11200.00 лв.

Населено място: Драговищица
Квадратура 600 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 15.07.2013 до 15.08.2013
Обявяване на: 2013-08-16
Поземлен имот № 120049 с площ от 0. 600 /нула цяло и шестстотин/ дка, четвърта категория, трайни насаждения, находящ се в местността „РАВНИЩЕ“ по картата на землището на с. Драговищица, об ...

Бензиностанция Драговищица

Бензиностанция Драговищица

Цена: 14000.00 лв.

Населено място: Драговищица
Квадратура 600 кв.м.

местността „РАВНИЩЕ“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 15.03.2013 до 15.04.2013
Обявяване на: 2013-04-16
Поземлен имот № 120049 с площ от 0. 600 /нула цяло и шестстотин/ дка, четвърта категория, трайни насаждения, находящ се в местността „РАВНИЩЕ“ по картата на землището на с. Драговищица, об ...

Бензиностанция Драговищица

Цена: 14800.00 лв.

Населено място: Драговищица
Квадратура 1 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.12.2012 до 21.01.2013
Обявяване на: 2013-01-22
Поземлен имот № 120049 с площ от 0. 600 /нула цяло и шестстотин/ дка, четвърта категория, трайни насаждения, находящ се в местността „РАВНИЩЕ“ по картата на землището на с. Драговищица, об ...

Евтини имоти от ЧСИ КЮСТЕНДИЛ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Кюстендил

чси кюстендил имоти кюстендил чси имоти кюстендил чси чси кюстендил имоти в кюстендил имоти кюстендил чси валентина александрова кюстендил частен съдебен изпълнител кюстендил съдия изпълнител кюстендил земеделска земя кюстендил