Чси Имоти > Кюстендил > Вила

ЧСИ Кюстендил

Всички имоти Вила в Кюстендил от ЧСИ

Няма резултати за Вила в Кюстендил, вижте резултати за Вила в окръжен съд Кюстендил

Вила Долна Козница

Цена: 24680.00 лв.

Населено място: Долна Козница
Квадратура 129 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 03.07.2017 до 03.08.2017
Обявяване на: 2017-08-04
Дворно място с площ от 350.00 /триста и петдесет/ квадратни метра и построената в него триетажна сграда със застроена площ от 43.00 /четиридесет и три/ квадратни метра в с. Долна Козница, ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 6920.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 33 кв.м.

местност "Турските ниви"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 14.11.2016 до 14.12.2016
Обявяване на: 2016-12-15
½ (една втора) идеална част от сезонна постройка, със застроена площ от 33,00 (тридесет и три) квадратни метра, построена в поземлен имот № 04796.105.61 (землище нула четири хиляди седемст ...

Вила Трекляно

Вила Трекляно

Цена: 3550.00 лв.

Населено място: Трекляно
Квадратура 42 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.10.2016 до 21.11.2016
Обявяване на: 2016-11-22
1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ парцел IV /четвърти/ имот планоснимачен номер 351 /триста петдесет и първи/ в квартал № 31 А /тридесет и първи "А"/ по плана на с ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 8650.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 33 кв.м.

местност "Турските ниви"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 10.09.2016 до 10.10.2016
Обявяване на: 2016-10-11
½ (една втора) идеална част от сезонна постройка, със застроена площ от 33,00 (тридесет и три) квадратни метра, построена в поземлен имот № 04796.105.61 (землище нула четири хиляди седемст ...

Вила Богослов

Цена: 7692.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 33 кв.м.

местност "Турските ниви"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 08.07.2016 до 08.08.2016
Обявяване на: 2016-08-09
½ (една втора) идеална част от сезонна постройка, със застроена площ от 33,00 (тридесет и три) квадратни метра, построена в поземлен имот № 04796.105.61 (землище нула четири хиляди седемст ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 9615.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 33 кв.м.

местност "Турските ниви"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 07.03.2016 до 07.04.2016
Обявяване на: 2016-04-08
½ (една втора) идеална част от сезонна постройка, със застроена площ от 33,00 (тридесет и три)квадратни метра, построена в поземлен имот № 04796.105.61 (землище нула четири хиляди седемст ...

Вила Трекляно

Цена: 2989.20 лв.

Населено място: Трекляно
Квадратура 42 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 07.04.2015 до 07.05.2015
Обявяване на: 2015-05-08
1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ парцел IV /четвърти/ имот планоснимачен номер 351 /триста петдесет и първи/ в квартал № 31 А /тридесет и първи "А"/ по плана на с ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 5440.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 36 кв.м.

местността „САМАНЛИ БАИР“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 28.07.2014 до 28.08.2014
Обявяване на: 2014-08-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 04796.105.85 /нула четири седем девет шест точка едно нула пет точка осемдесет и пет/ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 356/17.12.2008г. на Област ...

Вила Ваксево

Вила Ваксево

Цена: 113000.00 лв.

Населено място: Ваксево
Квадратура 1093 кв.м.

община Невестино, област Кюстендил
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 04.07.2014 до 04.08.2014
Обявяване на: 2014-08-05
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ парцел VIII /осми/, имот планоснимачен № 405 /четиристотин и пет/, в квартал 37 /тридесет и седми/ по плана на с.Ваксево, община Невестино, област Кю ...

Вила Ваксево

Цена: 113000.00 лв.

Населено място: Ваксево
Квадратура 1093 кв.м.

община Невестино, област Кюстендил
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 04.07.2014 до 04.08.2014
Обявяване на: 2014-08-05
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ парцел VIII /осми/, имот планоснимачен № 405 /четиристотин и пет/, в квартал 37 /тридесет и седми/ по плана на с.Ваксево, община Невестино, област Кю ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 6800.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 36 кв.м.

местността „САМАНЛИ БАИР“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 23.05.2014 до 23.06.2014
Обявяване на: 2014-06-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 04796.105.85 /нула четири седем девет шест точка едно нула пет точка осемдесет и пет/ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 356/17.12.2008г. на Област ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 6840.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 36 кв.м.

местността „САМАНЛИ БАИР“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 11.03.2014 до 11.04.2014
Обявяване на: 2014-04-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 04796.105.85 /нула четири седем девет шест точка едно нула пет точка осемдесет и пет/ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 356/17.12.2008г. на Област ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 7600.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 17.09.2013 до 17.10.2013
Обявяване на: 2013-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 04796.105.85 /нула четири седем девет шест точка едно нула пет точка осемдесет и пет/ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 356/17.12.2008г. на Облас ...

Вила Гърляно

Цена: 12160.00 лв.

Населено място: Гърляно
Квадратура 1046 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.08.2013 до 06.09.2013
Обявяване на: 2013-09-09
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена по силата на отстъпено право на строеж върху общински терен, представляващ УПИ ІХ – 107 /урегулиран поземлен имот, представляващ парцел девети, имот плано ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 9500.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 859 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 08.07.2013 до 08.08.2013
Обявяване на: 2013-08-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 04796.105.85 /нула четири седем девет шест точка едно нула пет точка осемдесет и пет/ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 356/17.12.2008г. на Облас ...

Вила Богослов

Вила Богослов

Цена: 10216.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 30.04.2013 до 30.05.2013
Обявяване на: 2013-05-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 04796.105.85 /нула четири седем девет шест точка едно нула пет точка осемдесет и пет/ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 356/17.12.2008г. на Облас ...

Вила Богослов

Цена: 12770.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 36 кв.м.

местността „САМАНЛИ БАИР“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 08.02.2013 до 08.03.2013
Обявяване на: 2013-03-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 04796.105.85 /нула четири седем девет шест точка едно нула пет точка осемдесет и пет/ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 356/17.12.2008г. на Област ...

Вила Савойски

Вила Савойски

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: Савойски
Квадратура 80 кв.м.

местност Влашко дол "Три буки"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 13.11.2012 до 13.12.2012
Обявяване на: 2012-12-14
1. ХИЖА и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА /”Малка хижа – Три Буки”/, находящи се в землището на с.Савойски, област Кюстендил,местност Влашки дол /”Три буки”/, парцел 522 петстотин двадесет и две/ по и ...

Вила Гърляно

Вила Гърляно

Цена: 15200.00 лв.

Населено място: Гърляно
Квадратура 1046 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 08.10.2012 до 08.11.2012
Обявяване на: 2012-11-09
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена по силата на отстъпено право на строеж върху общински терен, представляващ УПИ ІХ – 107 /урегулиран поземлен имот, представляващ парцел девети, имот план ...

Вила Гърляно

Вила Гърляно

Цена: 15920.00 лв.

Населено място: Гърляно
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 24.07.2012 до 24.08.2012
Обявяване на: 2012-08-27
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена по силата на отстъпено право на строеж върху общински терен, представляващ УПИ ІХ – 107 /урегулиран поземлен имот, представляващ парцел девети, имот план ...

Евтини имоти от ЧСИ КЮСТЕНДИЛ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Кюстендил

чси кюстендил имоти кюстендил чси имоти кюстендил чси чси кюстендил имоти в кюстендил имоти кюстендил чси валентина александрова кюстендил частен съдебен изпълнител кюстендил съдия изпълнител кюстендил земеделска земя кюстендил