Чси Имоти > Кюстендил > Земеделска земя

ЧСИ Кюстендил

Всички имоти Земеделска земя в Кюстендил от ЧСИ

Няма резултати за Земеделска земя в Кюстендил, вижте резултати за Земеделска земя в окръжен съд Кюстендил

Земеделска земя Цървеняно

Цена: 1439.00 лв.

Населено място: Цървеняно
Квадратура 3909 кв.м.

местността „ОЛАНИЦА“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
НИВА находящта се в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, в местността „ОЛАНИЦА“ с площ от 3. 909 дка, осма категория, съставляваща имот № 002061 /две хиляди и шес ...

Земеделска земя Цървеняно

Земеделска земя Цървеняно

Цена: 1310.00 лв.

Населено място: Цървеняно
Квадратура 1188 кв.м.

местността „ПРИ ДОМА“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
НИВА находяща се в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, в местността „ПРИ ДОМА“ с площ от 1. 188 дка /един декар и сто и осемдесет и осем квадратни метра/ десета ...

Земеделска земя Бараково

Земеделска земя Бараково

Цена: 4957.20 лв.

Населено място: Бараково
Квадратура 10000 кв.м.

местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000933, находящ се в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка предста ...

Земеделска земя Таваличево

Цена: 4518.00 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 4999 кв.м.

местността „Брекян“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 4,999 (четири цяло и деветстотин деветдесет и девет хилядни) дка, в местността „Брекян“, десета категория, съставляващ имот № 064010 (нула, шест ...

Земеделска земя Таваличево

Цена: 1804.00 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 1001 кв.м.

местността „Циганка“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
Поземлен имот, представляващ овощна градина с площ от 1,001 (едно цяло и една хилядни) дка, в местността „Циганка“, шеста категория, съставляващ имот № 099002 (нула, деветдесет и девет хил ...

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 2397.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 3700 кв.м.

местността „Десни валог“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 3,700 (три цяло и седемстотин хилядни) дка, в местността „Десни валог“, осма категория, съставляващ имот № 031025 (нула, тридесет и една хиляди ...

Земеделска земя Лиляч

Цена: 1596.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 3000 кв.м.

местността „Малио рид“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 3,000 (три цяло и нула хилядни) дка, в местността „Малио рид“, шеста категория, съставляващ имот № 004010 (нула, нула, четири хиляди и десети) п ...

Земеделска земя Богослов

Земеделска земя Богослов

Цена: 5010.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 3011 кв.м.

местността "Студен кладенец"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ИМОТ с планоснимачен номер 012121 /дванадесет хиляди сто двадесет и едно/, находящ се в землището на с.Богослов, ЕКАТТЕ 04796 /четири хиляди седемстотин деветдесет и шест/, местността „Сту ...

Земеделска земя Цървеняно

Земеделска земя Цървеняно

Цена: 1388.70 лв.

Населено място: Цървеняно
Квадратура 3909 кв.м.

местност „ОЛАНИЦА“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
НИВА находящта се в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, в местността „ОЛАНИЦА“ с площ от 3. 909 дка, осма категория, съставляваща имот № 002061 /две хиляди и шес ...

Земеделска земя Цървеняно

Цена: 1320.30 лв.

Населено място: Цървеняно
Квадратура 1188 кв.м.

местността „ПРИ ДОМА“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 23.12.2019 до 23.01.2020
Обявяване на: 2020-01-24
НИВА находяща се в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, в местността „ПРИ ДОМА“ с площ от 1. 188 дка /един декар и сто и осемдесет и осем квадратни метра/ десета ...

Земеделска земя Таваличево

Земеделска земя Таваличево

Цена: 4243.50 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 4999 кв.м.

местността „Брекян“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 4,999 (четири цяло и деветстотин деветдесет и девет хилядни) дка, в местността „Брекян“, десета категория, съставляващ имот № 064010 (нула, шест ...

Земеделска земя Таваличево

Земеделска земя Таваличево

Цена: 1712.70 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 1001 кв.м.

местността „Циганка“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Поземлен имот, представляващ овощна градина с площ от 1,001 (едно цяло и една хилядни) дка, в местността „Циганка“, шеста категория, съставляващ имот № 099002 (нула, деветдесет и девет хил ...

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 2317.50 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 3700 кв.м.

местността „Десни валог“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 3,700 (три цяло и седемстотин хилядни) дка, в местността „Десни валог“, осма категория, съставляващ имот № 031025 (нула, тридесет и една хиляди ...

Земеделска земя Лиляч

Цена: 1579.50 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 2004 кв.м.

местността „Гребани валог“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 2,004 (две цяло и четири хилядни) дка, в местността „Гребани валог“, десета категория, съставляващ имот № 021096 (нула, двадесет и една хиляди д ...

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 1521.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 3000 кв.м.

местността „Малио рид“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 3,000 (три цяло и нула хилядни) дка, в местността „Малио рид“, шеста категория, съставляващ имот № 004010 (нула, нула, четири хиляди и десети) п ...

Земеделска земя Бараково

Цена: 5508.00 лв.

Населено място: Бараково
Квадратура 10000 кв.м.

местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000933, находящ се в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка предста ...

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 4801 кв.м.

местността "СТРУМА"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
1 / 2 /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 033185 /тридесет и три хиляди сто осемдесет и пет/, по картата на землището на с. Лиляч, ЕКАТТЕ 43709, община Невестино, област Кюстенди ...

Земеделска земя Богослов

Земеделска земя Богослов

Цена: 4510.00 лв.

Населено място: Богослов
Квадратура 3011 кв.м.

местността "Студен кладенец"
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
ИМОТ с планоснимачен номер 012121 /дванадесет хиляди сто двадесет и едно/, находящ се в землището на с.Богослов, ЕКАТТЕ 04796 /четири хиляди седемстотин деветдесет и шест/, местността „Сту ...

Земеделска земя Цървеняно

Земеделска земя Цървеняно

Цена: 1543.00 лв.

Населено място: Цървеняно
Квадратура 3909 кв.м.

местност „ОЛАНИЦА“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
НИВА находящта се в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, в местността „ОЛАНИЦА“ с площ от 3. 909 дка, осма категория, съставляваща имот № 002061 /две хиляди и шес ...

Земеделска земя Цървеняно

Земеделска земя Цървеняно

Цена: 1467.00 лв.

Населено място: Цървеняно
Квадратура 1188 кв.м.

местността „ПРИ ДОМА“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
НИВА находяща се в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, в местността „ПРИ ДОМА“ с площ от 1. 188 дка по картата на землището, при съседи: имот № 002637-дворни мес ...

Земеделска земя Таваличево

Земеделска земя Таваличево

Цена: 4715.00 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 4999 кв.м.

местността „Брекян“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 4,999 (четири цяло и деветстотин деветдесет и девет хилядни) дка, в местността „Брекян“, десета категория, съставляващ имот № 064010 (нула, шест ...

Земеделска земя Таваличево

Земеделска земя Таваличево

Цена: 1903.00 лв.

Населено място: Таваличево
Квадратура 1001 кв.м.

местността „Циганка“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Поземлен имот, представляващ овощна градина с площ от 1,001 (едно цяло и една хилядни) дка, в местността „Циганка“, шеста категория, съставляващ имот № 099002 (нула, деветдесет и девет хил ...

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 2575.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 3700 кв.м.

местността „Десни валог“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 3,700 (три цяло и седемстотин хилядни) дка, в местността „Десни валог“, осма категория, съставляващ имот № 031025 (нула, тридесет и една хиляди ...

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 1755.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 2004 кв.м.

местността „Гребани валог“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 2,004 (две цяло и четири хилядни) дка, в местността „Гребани валог“, десета категория, съставляващ имот № 021096 (нула, двадесет и една хиляди д ...

Земеделска земя Лиляч

Земеделска земя Лиляч

Цена: 1690.00 лв.

Населено място: Лиляч
Квадратура 3000 кв.м.

местността „Малио рид“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 04.10.2019 до 04.11.2019
Обявяване на: 2019-11-05
Поземлен имот, представляващ нива с площ от 3,000 (три цяло и нула хилядни) дка, в местността „Малио рид“, шеста категория, съставляващ имот № 004010 (нула, нула, четири хиляди и десети) п ...

Земеделска земя Бараково

Земеделска земя Бараково

Цена: 5297.40 лв.

Населено място: Бараково
Квадратура 10000 кв.м.

местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000933, находящ се в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгласно договор за покупка предста ...

Земеделска земя Бараково

Земеделска земя Бараково

Цена: 6408.00 лв.

Населено място: Бараково
Квадратура 12991 кв.м.

местност: „СРЕДЕН РИД“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 000892 (осемстотин деветдесет и втори), находящ се в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 02748, представляващ „ЛОЗЕ“, а съгл ...

Земеделска земя Сапарева баня

Земеделска земя Сапарева баня

Цена: 16612.00 лв.

Населено място: Сапарева баня
Квадратура 1104 кв.м.

МЕСТНОСТ ВАДИТЕ
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65365.23.489, находящ се в местността „ВАДИТЕ“ в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, по кадастралната карта и кадаст ...

Земеделска земя Цървеняно

Земеделска земя Цървеняно

Цена: 1474.20 лв.

Населено място: Цървеняно
Квадратура 3909 кв.м.

местност „ОЛАНИЦА“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
НИВА находящта се в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, в местността „ОЛАНИЦА“ с площ от 3. 909 дка, осма категория, съставляваща имот № 002061 /две хиляди и шес ...

Земеделска земя Цървеняно

Земеделска земя Цървеняно

Цена: 1126.80 лв.

Населено място: Цървеняно
Квадратура 1188 кв.м.

местността „ПРИ ДОМА“
Окръжен съд: Кюстендил
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
НИВА находяща се в землището на с. Цървеняно, община Кюстендил, област Кюстендил, в местността „ПРИ ДОМА“ с площ от 1. 188 дка по картата на землището, при съседи: имот № 002637-дворни мес ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси кюстендил имоти кюстендил чси имоти кюстендил чси чси кюстендил имоти в кюстендил имоти кюстендил чси валентина александрова кюстендил частен съдебен изпълнител кюстендил съдия изпълнител кюстендил земеделска земя кюстендил