Къща в ПЪРВОМАЙ за 14850.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЪРВОМАЙ > Къща

Къща в ПЪРВОМАЙ

Допълнителна информация

  Начална цена: 14850.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 800 кв.м.
  Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
  Обявяване: 2019-11-19
  Адрес: кв. Дебър
  ЧСИ: Зорница Милчева Добринова - Христова
  Телефон: 032 - 629840
  Email: zdobrinova@abv.bg

Всички имоти за ПЪРВОМАЙ
Всички имоти на ЧСИ Зорница Милчева Добринова - Христова

Дворно място, цялото застроено и незастроено от 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/, съставляващо УПИ X – 215 /десет римско, двеста и петнадесет – арабско/, с предназначение за жилищно строителство, в квартал 18 /осемнадесет/ по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, с приложена улична и дворищна регулация, ведно с построената в това дворно място жилищна сграда и стопански постройки – полумасивно жилище със засторена площ от 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/, паянтово жи лище /лятна кухня/ със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и паянтова сграда /обор и плевня/ със застроена площ от 70кв.м. /седемдесет квадратни метра/, при граници на имота по нотариален акт: улица, наследници на Благой Желязков Вълчев, н-ци на Ангел К. Болгуров, места извън регулация и Стефана Д. Динкова.

Продава Къща в ПЪРВОМАЙ за 14850.00 лв. на търг от ЧСИ