Чси Имоти > Първомай > Многостаен апартамент

ЧСИ Първомай

Всички имоти Многостаен апартамент в Първомай от ЧСИ

Няма резултати за Многостаен апартамент в Първомай, вижте резултати за Многостаен апартамент в окръжен съд Пловдив

Многостаен апартамент Хисаря

Цена: 77472.00 лв.

Населено място: Хисаря
Квадратура 100 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
АПАРТАМЕНТ с източно изложение, находящ се в гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, в сградата на ЖСК „Здравец“, бл. 12 (дванадесет), с административен адрес съгласно Удостоверение изх. № ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 94320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка ...

Многостаен апартамент Хисаря

Цена: 75000.00 лв.

Населено място: Хисаря
Квадратура 97 кв.м.

ул. „Юрий Гагарин“ № 2, ет.1, ап.2Б, в ЖСК "Вихрен"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 2020-03-27
Апартамент №2 Б /две „Б“/, находящ се гр. Хисаря, Област Пловдив, Община Хисаря, ул. „Юрий Гагарин“ №2, на I /първия/ етаж в сградата на ЖСК „Вихрен“, находяща се в гр. Хисаря, ул. „Юрий Г ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 105600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 178 кв.м.

гр.Пловдив, ул."Малгара"№3, ет.7, ап.2/27
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор : 56784.531.1668.1. 27 /пет шест седем осем четири.пет три едно. едно шест шест осем. едно. две седем/,поКадастралната карта и кадастрал ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 156800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 127 кв.м.

ул. "Пере Тошев" №77
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.2243.1.16 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, две, четири, три, точка, едно, точка, едно, шест) по ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 237 кв.м.

ул. "Сини връх" 39
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
1/3 /една трета/идеална част от поземлен имот с идентификатор № 00702.532.96 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната кар ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 153375.77 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 97 кв.м.

бул. Васил Априлов № 84, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
ИД 20199110400654-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.1168.1.6 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно шест осем точка едно точка шест/, гр. Плов ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 66880.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

4/6 ид. части от Апартамент в гр. Пловдив, жк Тракия, бл. 106, вх. Б, ет. 3, ап. 7/68
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
4/6 (четири шести) идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с площ от 91,59 кв.м. с идентификатор № 56784.540.566.2.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точк ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 97600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 125 кв.м.

ул. "Генерал Дандевил" 8, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.512.265.1.3 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка двеста шейсет и пет, точка едно, точка три/, гр. Асеновг ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 159 кв.м.

ул."Сан Стефано" 101, ет.5, ап.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентнификатор 56784.524.182.1.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точ ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 220000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.

ул. "Иван Ст. Гешев" №9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
1. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси ...

Многостаен апартамент Брезово

Многостаен апартамент Брезово

Цена: 40320.00 лв.

Населено място: Брезово
Квадратура 110 кв.м.

ЖСК "Зора I"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се на първи етаж, със северно изложение в ЖСК "Зора І", гр. Брезово, Община Брезово, Пловдивска област, състоящ се от хол, трапезария, кухня, две спални, бан ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 104800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 2020-01-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка ...

Многостаен апартамент Хисаря

Многостаен апартамент Хисаря

Цена: 86080.00 лв.

Населено място: Хисаря
Квадратура 100 кв.м.

бул. "Генерал Гурко" №44
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
АПАРТАМЕНТ с източно изложение, находящ се в гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, в сградата на ЖСК „Здравец“, бл. 12 (дванадесет), с административен адрес съгласно Удостоверение изх. № ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 138387.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 169 кв.м.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.1038.2.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:КД-14-16-79
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.12.2019 до 14.01.2020
Обявяване на: 2020-01-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.1038.2.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителни ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 173520.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 123 кв.м.

ул. „Ибър“ № 25, ет. 5, ап. 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ИД20148250400415 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три, точка, едно, точка, ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 234288.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.

ул. Иван Ст. Гешев № 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси, ...

Многостаен апартамент Хисаря

Многостаен апартамент Хисаря

Цена: 81000.00 лв.

Населено място: Хисаря
Квадратура 97 кв.м.

ул. „Юрий Гагарин“ № 2, ет.1, ап.2Б, в ЖСК "Вихрен"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Апартамент №2 Б /две „Б“/, находящ се гр. Хисаря, Област Пловдив, Община Хисаря, ул. „Юрий Гагарин“ №2, на I /първия/ етаж в сградата на ЖСК „Вихрен“, находяща се в гр. Хисаря, ул. „Юрий ...

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Многостаен апартамент АСЕНОВГРАД

Цена: 57840.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 113 кв.м.

ул. Искра №33
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.524.167.1.1 (нула нула седем нула две, точка, пет две четири, точка, едно шест седем, точка, едно, точка, едно) по Кадастралната карта и ...

Многостаен апартамент Брезово

Многостаен апартамент Брезово

Цена: 44800.00 лв.

Населено място: Брезово
Квадратура 110 кв.м.

ЖСК "Зора I"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 2019-11-12
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се на първи етаж, със северно изложение в ЖСК "Зора І", гр. Брезово, Община Брезово, Пловдивска област, състоящ се от хол, трапезария, кухня, две спални, бан ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 109940.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точк ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 159 кв.м.

ул. "Сан Стефано" 101, ет. 5, ап. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.09.2019 до 23.10.2019
Обявяване на: 2019-10-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентнификатор 56784.524.182.1.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точк ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 192800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 123 кв.м.

ул. „Ибър“ № 25, ет. 5, ап. 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
ИД 20148250400415 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, пет, три, точка, едно, точка ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 162000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 163 кв.м.

ул. „Ген. Тотлебен“ № 34, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
ИД № 20168250400556 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.1573.1.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, едно, пет, седем, три, точка, едно, то ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 96800.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 93 кв.м.

ж.к"Тракия",бл.209,вх.А,ет.5,ап.13/41
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.994.3.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и четиридесет, точка деветстотин деветдесет и четири ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 94937.60 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 68 кв.м.

ул.Патриарх Евтимий № 3, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 2019-10-08
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 07.09.2019г. до 17:00 часа на 07.10.2019г., ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, изнесен на публична продан със съд. реш. № 12 ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 33404.76 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 35 кв.м.

гр. Пловдив, п.к.4000, бул.Цар Борис ІІІ Обединител № 8, ет.6 жилищен, ап.А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
26383,20/70766,40 ид.ч.от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.506.389.1.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-48/03.0 ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 260320.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 136 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, с площ: 135.85 /сто тридесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от три стаи, хол, всекидневна, готварна, баня, тоалетна, коридор и три тераси ...

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 106400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 92 кв.м.

бул. Източен №131, блок 4205, вход Д, етаж 4, ап. 12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.520.263.1.72 (пет шест седем осем четири, точка, пет две нула, точка, две шест три, точка, едно, точка, седем две) по Кадастралната кар ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

първомай имоти имоти първомай имоти в първомай недвижими имоти първомай частен съдебен изпълнител първомай чси първомай първомай имоти имоти първомай имоти в първомай чси първомай