Чси Имоти > Първомай > Едностаен апартамент

ЧСИ Първомай

Всички имоти Едностаен апартамент в Първомай от ЧСИ

Няма резултати за Едностаен апартамент в Първомай, вижте резултати за Едностаен апартамент в окръжен съд Пловдив

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Крайречна" №8-14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.525.2.1.75 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка две точка едно точка седемдесет и ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 25000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Крайречна" №8-14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.525.2.1.75 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка две точка едно точка седемдесет и ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 41616.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. "Целина" № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ИД 20178250400139, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нула/ ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 90160.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 55 кв.м.

пл. Антон Чехов № 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.944.1.15 (пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка девет четири четири точка едно точка едно пет), находящ се в гр. Пловд ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 46240.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. "Целина" № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.04.2019 до 21.05.2019
Обявяване на: 2019-05-22
ИД 20178250400139, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нула/ ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 27000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Крайречна" №8-14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.03.2019 до 17.04.2019
Обявяване на: 2019-04-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.525.2.1.75 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка две точка едно точка седемдесет и ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 46400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 43 кв.м.

бул. "Александър Стамболийски" № 33, вх. Г, ет. 8, ап. 38
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.01.2019 до 20.02.2019
Обявяване на: 2019-02-21
ИД 20188250400659 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.535.80.4.47 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, пет, точка, осем, нула, точка, четири, точка, четири, с ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 32 кв.м.

гр.Пловдив, п.к.4000, ул. Босилек 17, бл.215, вх.Г, ет.5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 18.01.2019 до 18.02.2019
Обявяване на: 2019-02-19
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.232.2.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03. ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 45450.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. "Целина" № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.01.2019 до 21.02.2019
Обявяване на: 2019-02-22
ИД 20178250400139, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нула/ ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 71 кв.м.

ул. "Филип Македонски" №37
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.01.2019 до 08.02.2019
Обявяване на: 2019-02-11
½ (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.522.374.2.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, седем, четири, точка, дв ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 50500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. "Целина" № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13
ИД №: 20178250400139, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нул ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 66400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 41 кв.м.

ул. „Васил Левски” № 2, ет. 4, ап. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.10.2018 до 08.11.2018
Обявяване на: 2018-11-09
ИД № 20188250400082 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1119.1.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, едно, девет, точка, едно, ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Крайречна" №8-14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.09.2018 до 02.10.2018
Обявяване на: 2018-10-03
...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 66400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 41 кв.м.

ул. „Васил Левски” № 2, ет. 4, ап. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.07.2018 до 28.08.2018
Обявяване на: 2018-08-29
ИД № 20188250400082 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1119.1.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, едно, девет, точка, едно, ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 39 кв.м.

ул. "Бадемите" 41, бл. 1001, вх. В, ет. 1, ап. 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.1764.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин тридесет и четири, точка, хиляда седемстотин шестд ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 48150.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. "Целина" № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 2018-06-21
ИД 20178250400139, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нула/ ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 32080.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 36 кв.м.

ж.к. Тракия, бл. 33, вх. А, ет. 3, ап. 12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
Обявяване на: 2018-05-16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.432.1.12 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, четири, три, две, точка, едно, точка, едно, две/ по кадаст ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 53500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 31 кв.м.

ул. "Целина" № 2, ет. 5, ап. А2/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20
ИД 20178250400139 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.21.1.10 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, нула/ ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 68000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 49 кв.м.

ул. Васил Левски № 101
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 2018-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.505.89.2.22 (пет шест седем осем четири точка пет нула пет точка осем девет точка две точка две две), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пл ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 36450.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 39 кв.м.

ул."Бадемите" 41, бл.1001, вх.В, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 2018-02-23
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.1764.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин тридесет и четири, точка, хиляда седемстотин шестде ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 46305.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 48 кв.м.

ул. „Тодор Александров” № 1, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
Обявяване на: 2018-02-22
И.Д. 20128250400923-2012 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.95.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, девет, пет, точка, едно, точка, осе ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 12900.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 55 кв.м.

ул. "Лотос" № 1А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
Обявяване на: 2017-12-01
½ (една втора) идеална част от: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.101.1.45 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, шест, точка, едно, нула, едно, точка, ед ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 21787.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 47 кв.м.

ул."Чорлу"№86, ет.3, ап.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.10.2017 до 16.11.2017
Обявяване на: 2017-11-17
½ (една втора) идеална част от самостоятелен обект в сграда е идентификатор 56784.531.84.7.4 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка осем четири точка седем точка четири) по к ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 53915.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 67 кв.м.

ул. Мусала № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.10.2017 до 14.11.2017
Обявяване на: 2017-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.518.1259.1.10 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно две пет девет точка едно точка едно нула), находящ се в гр. Пл ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 39 кв.м.

ул."Бадемите" 41, бл.1001, вх.В, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 2017-10-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.1764.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин тридесет и четири, точка, хиляда седемстотин шестде ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 34224.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 39 кв.м.

ул."Бадемите" 41, бл.1001, вх.В, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.06.2017 до 05.07.2017
Обявяване на: 2017-07-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.1764.1.2 по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директо на АГКК, ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 25508.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 38 кв.м.

ул.Христо Г.Данов 13
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.06.2017 до 04.07.2017
Обявяване на: 2017-07-05
1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1032.1.4 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и осемнадесет точка хиляда тридесет и две точка едн ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 52200.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 58 кв.м.

жк. Тракия, бл. 49, вх. В, ет. 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.04.2017 до 26.05.2017
Обявяване на: 2017-05-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.498.3.35 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири девет осем точка три точка три пет/, находящ се в гр. Пловдив ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 13110.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 49 кв.м.

ж.к. Тракия, бл. 51, вх. Г, ет. 1, ап. 2/13
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.04.2017 до 17.05.2017
Обявяване на: 2017-05-18
ид № 20148200400079 - ½ ид. ч. (една втора идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.502.3.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, ...

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Едностаен апартамент ПЛОВДИВ

Цена: 42780.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 39 кв.м.

ул."Бадемите" 41, бл.1001, вх.В, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 06.03.2017 до 06.04.2017
Обявяване на: 2017-04-07
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.1764.1.2 по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директо на АГКК, ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

първомай имоти имоти първомай имоти в първомай недвижими имоти първомай частен съдебен изпълнител първомай чси първомай първомай имоти имоти първомай имоти в първомай чси първомай