Къща в ДОБРИЧ за 22240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Къща

Къща в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 22240.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 94 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: кв.“Рилци“, ул.“Княз Александър Батенберг“ №115
  ЧСИ: Николай Петров Ников
  Телефон: 058 - 621177
  Email: nikov810@gmail.com

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Петров Ников

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, кв.“Рилци“, ул.“Княз Александър Батенберг“ №115, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – с кадастрален идентификатор 72624.601.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-08-Д-0321/21.09.2005г. на началника на СГКК-Добрич на площ от 1991 кв.м. по скица , а по документ за собственост на площ от 1356 кв.м., с тра йно предназначение на територията– урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 136, квартал:5, парцел: XIV, XXX, ведно с построените в поземления имот: 1.СГРАДА с идентификатор 72624.601.80.2, със застроена площ 94кв.м., брой етажи: 1, предназначение : Жилищна сграда-еднофамилна; 2.СГРАДА с идентификатор 72624.601.80.4, със застроена площ 27кв.м., брой етажи: 1, предназначение : Хангар, депо, гара; 3.СГРАДА с идентификатор 72624.601.80.5, със застроена площ 66кв.м., брой етажи: 1, предназначение : Селскостопанска сграда., при съседи на поземления имот: 72624.601.79, 72624.601.963, 72624.601.81, 72624.123.77, 72624.123.75.

Продава Къща в ДОБРИЧ за 22240.00 лв. на търг от ЧСИ